Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Saņemti Pasta un Neretas ielā urbto paraugu testēšanas dati

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemti Pasta un Neretas ielā urbto paraugu testēšanas dati.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps informē: “Pašvaldība pagājušo piektdien ir saņēmusi urbto paraugu testēšanas datus no SIA “Ceļu eksperts”. Šobrīd notiek saņemto datu rezultātu izvērtēšana, atbilstoši pašvaldības pasūtītajam projektam un standartu prasībām. Šis process var prasīt vairākas dienas. Pēc saņemto datu rezultātu izvērtēšanas, informēsim sabiedrību par tālāko rīcību.”

Kā jau iepriekš informēts, 21.janvārī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps kopā ar masu mediju pārstāvjiem devās uz SIA “Ceļu eksperts” laboratoriju Ķekavas novadā, kur vēroja Pasta un Neretas ielu urbto paraugu testēšanas procesu.

Kopumā janvāra sākumā Pasta un tai piegulošajās ielās (Zaļajā ielā un Katoļu ielā) tika veikti četri urbumi. Neretas iela tika veikti divi urbumi – pie satiksmes pārvada pāri Kļavu ielai un pie Neretas un Dolomīta ielu lokveida krustojuma.

Urbšanas darbus un laboratorijas datu analīzi saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic SIA “Ceļu eksperts”. 

Minēto ielu pārbūve veikta ERAF finansētā projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” un Kohēzijas Fonda finansētā projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Domes vadība informē par iestāžu darba organizāciju izsludinātajā ārkārtas situācijā
12.Marts, 2020
14819
SPKC informācija iedzīvotājiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu
28.Marts, 2020
14741
Dome piešķir pabalstu pārtikas preču iegādei skolēniem
27.Marts, 2020
14929
Informācija gatavojoties 2020./2021. mācību gadam Jēkabpils izglītības iestādēs
06.Marts, 2020
14784
Aicina iesniegt idejas NVO projektu konkursam
18.Marts, 2020
14746
No 18.03. dežūrrežīmā strādās PII "Kāpēcītis un PII "Zvaigznīte"
16.Marts, 2020
14863
Sabiedriskā transporta pasažieru ievērībai
16.Marts, 2020
14860
IN MEMORIAM
05.Marts, 2020
14780
Sanāksmē ar iestāžu vadītājiem pārrunā preventīvās darbības koronavīrusa ierobežošanai
11.Marts, 2020
14803
Jēkabpils 2.vidusskolai - 100
04.Marts, 2020
14770
No 23.marta arī Jēkabpilī pēc iepriekšēja pieraksta var nodot COVID-19 analīzes
23.Marts, 2020
14887
Līdz 14.aprīlim pašvaldībā pārtraukta klientu apkalpošana klātienē
16.Marts, 2020
14822