Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Saņemti Pasta un Neretas ielā urbto paraugu testēšanas dati

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir saņemti Pasta un Neretas ielā urbto paraugu testēšanas dati.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps informē: “Pašvaldība pagājušo piektdien ir saņēmusi urbto paraugu testēšanas datus no SIA “Ceļu eksperts”. Šobrīd notiek saņemto datu rezultātu izvērtēšana, atbilstoši pašvaldības pasūtītajam projektam un standartu prasībām. Šis process var prasīt vairākas dienas. Pēc saņemto datu rezultātu izvērtēšanas, informēsim sabiedrību par tālāko rīcību.”

Kā jau iepriekš informēts, 21.janvārī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps kopā ar masu mediju pārstāvjiem devās uz SIA “Ceļu eksperts” laboratoriju Ķekavas novadā, kur vēroja Pasta un Neretas ielu urbto paraugu testēšanas procesu.

Kopumā janvāra sākumā Pasta un tai piegulošajās ielās (Zaļajā ielā un Katoļu ielā) tika veikti četri urbumi. Neretas iela tika veikti divi urbumi – pie satiksmes pārvada pāri Kļavu ielai un pie Neretas un Dolomīta ielu lokveida krustojuma.

Urbšanas darbus un laboratorijas datu analīzi saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic SIA “Ceļu eksperts”. 

Minēto ielu pārbūve veikta ERAF finansētā projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” un Kohēzijas Fonda finansētā projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Pirmsskolas izglītības iestādes no 18.maija nodrošinās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu klātienes apmācību un dežūrgrupu darbību
08.Maijs, 2020
15155
Konkursa “Industriālo teritoriju attīstība Jēkabpils pilsētā” ietvaros pašvaldība meklē teritorijas apbūves tiesībām
08.Maijs, 2020
15085
Uzsāks Viestura ielas pārbūves darbus
29.Aprīlis, 2020
15097
Pieteikšanās mācībām pieaugušajiem sāksies vasarā 
27.Aprīlis, 2020
15062
“Jēkabpils rezidence” izsludina biznesa ideju projektu līdzfinansēšanas konkursu “SOLIS AUGŠUP”
31.Maijs, 2020
15229
Domes vadība apmeklē vairākus būvniecības objektus pilsētā  
08.Maijs, 2020
15153
25.maijā uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
25.Maijs, 2020
15212
Pieteikumus dāvanu karšu saņemšanai varēs iesniegt līdz 11.maija darbadienas beigām
11.Maijs, 2020
15093
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina darbā arhitektu un būvvaldes būvinspektoru
25.Maijs, 2020
15135
29.maijā Radžu ūdenskrātuves peldvietā pacels Zilo karogu
20.Maijs, 2020
15219
Pašvaldības nedēļas plāns 18.05.-24.05.
18.Maijs, 2020
15205
Apkopojums: Ko drīkst un ko nedrīkst darīt no 12.maija?
13.Maijs, 2020
15169