Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Jēkabpils skolēnu nodarbinātība 2020.gada vasaras brīvlaikā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā katru gadu vasaras brīvlaikā pilsētas labiekārtošanas darbos tiek nodarbināti skolēni.

Skolēniem, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt labiekārtošanas darbos Jēkabpils pilsētā, ir iespēja pieteikties dalībai šajā pasākumā. Pieteikties dalībai pasākumā varēs 10.,11. un 12.februārī, ierodoties personīgi, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, Brīvības ielā 45, 1.stāvā, 104.kab., Komunālās saimniecības nodaļā:

10.februārī  no 13:00 līdz  17:00
11.februārī  no 14:00 līdz  17:00
12.februārī  no 14:00 līdz  17:00

Nodarbinātības periods ir vasaras brīvlaiks - no 1.jūnija līdz 31.augustam.  Katrs skolēns drīkst strādāt vienu mēnesi, pēc paša izvēles -  jūnijā, jūlijā vai augustā. 

Nodarbinātība tiek nodrošināta, ņemot vērā pieteikumu iesniegšanas secību.

Skolēnam nodarbinātību atsaka,  ja:
1)pieteikums iesniegts vēlāk nekā noteiktais pieteikuma termiņš;
2)Skolēns ir jaunāks par 15 gadiem vai vecāks par 20 gadiem;
3)Skolēns nemācās nevienā izglītības iestādē;
4)Skolēns nav deklarēts Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
5)pieteikumu skaits ir lielāks, nekā iespējamās darbavietas.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Komunālās saimniecības  nodaļas vadītāja
Iveta Vārna
 

 

Domes vadība informē par iestāžu darba organizāciju izsludinātajā ārkārtas situācijā
12.Marts, 2020
14819
SPKC informācija iedzīvotājiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu
28.Marts, 2020
14741
Dome piešķir pabalstu pārtikas preču iegādei skolēniem
27.Marts, 2020
14929
Informācija gatavojoties 2020./2021. mācību gadam Jēkabpils izglītības iestādēs
06.Marts, 2020
14784
Aicina iesniegt idejas NVO projektu konkursam
18.Marts, 2020
14746
No 18.03. dežūrrežīmā strādās PII "Kāpēcītis un PII "Zvaigznīte"
16.Marts, 2020
14863
Sabiedriskā transporta pasažieru ievērībai
16.Marts, 2020
14860
IN MEMORIAM
05.Marts, 2020
14780
Sanāksmē ar iestāžu vadītājiem pārrunā preventīvās darbības koronavīrusa ierobežošanai
11.Marts, 2020
14803
Jēkabpils 2.vidusskolai - 100
04.Marts, 2020
14770
No 23.marta arī Jēkabpilī pēc iepriekšēja pieraksta var nodot COVID-19 analīzes
23.Marts, 2020
14887
Līdz 14.aprīlim pašvaldībā pārtraukta klientu apkalpošana klātienē
16.Marts, 2020
14822