Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Aicinām iedzīvotājus iesūtīt idejas pilsētas labiekārtošanai

Pagājušajā gadā Jēkabpilī tika īstenotas divas iedzīvotāju ierosinātas idejas pilsētas labiekārtošanai. Turpinot uzsākto iniciatīvu, aicinām iedzīvotājus līdz 30.martam iesūtīt idejas pilsētas publiskās teritorijas labiekārtošanai. Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā konkursam ieplānots finansējums 10 000 euro apmērā.

Konkursa mērķis – aicināt iedzīvotājus līdzdarboties un iesniegt idejas jaunam priekšlikumam Jēkabpils pilsētas publiskās teritorijas labiekārtošanai vai uzlabošanai

Piesakāmie objekti – konkursa ietvaros var pieteikt objektus, kuru būvniecība varētu tikt īstenota Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kuri ir saistīti ar pilsētas publiskās teritorijas labiekārtojuma uzlabošanu un sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai, piemēram –

  • publiski pieejamu atpūtas un sabiedrisko zonu, kā arī kultūrvēsturisku objektu atjaunošana un labiekārtošana;
  • publiski pieejamu bērnu rotaļu, sporta un aktīvās atpūtas objektu izveide un pilnveidošana;
  • jaunu vides objektu izveide;
  • citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.

Pieteikumu iesniegšana – ieteicamie iesniegšanas materiāli idejai par objekta būvniecību, labiekārtošanu:

  • īss idejas apraksts par objektu, mērķauditorijas, kuru ir plānots sasniegt, raksturojumu.
  • shematisks plāns ar objekta novietojumu Jēkabpils pilsētā, vietas fotofiksācija;
  • ja iespējams, objekta vizuālais risinājums (skices, attēli, rasējumi utml);

Maksimālais finansējums viena projekta realizēšanai - 10 000 euro.

Pēc žūrijas vērtējuma, sabiedrībai balsošanai tiks nodoti 3 labāko pretendentu darbi, no kuriem tiks izraudzīts viens objekts, kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldība realizēs pilsētvidē.

E-pasts pieteikumu iesūtīšanai: san@jekabpils.lv 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Domes vadība informē par iestāžu darba organizāciju izsludinātajā ārkārtas situācijā
12.Marts, 2020
14819
SPKC informācija iedzīvotājiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu
28.Marts, 2020
14741
Dome piešķir pabalstu pārtikas preču iegādei skolēniem
27.Marts, 2020
14929
Informācija gatavojoties 2020./2021. mācību gadam Jēkabpils izglītības iestādēs
06.Marts, 2020
14784
Aicina iesniegt idejas NVO projektu konkursam
18.Marts, 2020
14746
No 18.03. dežūrrežīmā strādās PII "Kāpēcītis un PII "Zvaigznīte"
16.Marts, 2020
14863
Sabiedriskā transporta pasažieru ievērībai
16.Marts, 2020
14860
IN MEMORIAM
05.Marts, 2020
14780
Sanāksmē ar iestāžu vadītājiem pārrunā preventīvās darbības koronavīrusa ierobežošanai
11.Marts, 2020
14803
Jēkabpils 2.vidusskolai - 100
04.Marts, 2020
14770
No 23.marta arī Jēkabpilī pēc iepriekšēja pieraksta var nodot COVID-19 analīzes
23.Marts, 2020
14887
Līdz 14.aprīlim pašvaldībā pārtraukta klientu apkalpošana klātienē
16.Marts, 2020
14822