Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Aicina iesniegt idejas NVO projektu konkursam

Jēkabpils pilsētas pašvaldība no 2.marta līdz 2.aprīlim plkst.17:00 aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt savas idejas 2020.gada NVO projektu konkursa 1.kārtai.

Saskaņā ar nolikumu, pašvaldība finansējumu piešķir nevalstiskai organizācijai, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā vai, kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta  Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kura ir noslēgusi Sadarbības līgumu ar pašvaldību un kuras darbības mērķi atbilst tiem, kas ietverti projektu konkursa nolikumā.

NVO projektu aktivitātēm jāatbilst konkursa nolikumā noteiktajām prioritātēm:

  • sociālās atstumtības riska mazināšana konkrētām sabiedrības grupām;
  • pilsētas vēstures izzināšana, popularizēšana un saglabāšana;
  • vides aizsardzības un vides izglītības veicināšana Jēkabpils sabiedrībā;
  • pilsoniskās sabiedrības veidošana un stiprināšana;
  • sabiedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšana;
  • bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas dažādošana;
  • neformālās izglītības, tajā skaitā mūžizglītības, nodrošināšana;
  • tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma pētīšana, aizsardzība un popularizēšana. 

Pašvaldība vienam projektam piešķir finansējumu ne vairāk par 1000 EUR.

Ar vienu NVO pašvaldība var noslēgt līgumu par ne vairāk kā divu konkursā iesniegto projektu realizēšanu kārtējā gada laikā.

Projektus jāiesniedz Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai sūtot elektroniski uz e-pastu pasts@jekabpils.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

Vēršam uzmanību, ka 13.februāra Jēkabpils pilsētas domes sēdē ir apstiprinātas izmaiņas “Nolikumā par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.

Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv , sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi, meklējot dokumentu “Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.

Arī 2020.gadā pašvaldība projektu iesniegšanu organizēs divas reizes gadā, publicējot informāciju mājaslapā www.jekabpils.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jēkabpils Vēstis”.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

“Jēkabpils rezidence” izsludina biznesa ideju projektu līdzfinansēšanas konkursu “SOLIS AUGŠUP”
31.Maijs, 2020
15229
Pirmsskolas izglītības iestādes no 18.maija nodrošinās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu klātienes apmācību un dežūrgrupu darbību
08.Maijs, 2020
15155
Konkursa “Industriālo teritoriju attīstība Jēkabpils pilsētā” ietvaros pašvaldība meklē teritorijas apbūves tiesībām
08.Maijs, 2020
15085
25.maijā uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
25.Maijs, 2020
15212
Domes vadība apmeklē vairākus būvniecības objektus pilsētā  
08.Maijs, 2020
15153
29.maijā Radžu ūdenskrātuves peldvietā pacels Zilo karogu
20.Maijs, 2020
15219
Pieteikumus dāvanu karšu saņemšanai varēs iesniegt līdz 11.maija darbadienas beigām
11.Maijs, 2020
15093
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina darbā arhitektu un būvvaldes būvinspektoru
25.Maijs, 2020
15135
Apkopojums: Ko drīkst un ko nedrīkst darīt no 12.maija?
13.Maijs, 2020
15169
Pašvaldības nedēļas plāns 18.05.-24.05.
18.Maijs, 2020
15205
7. maijā Ministru kabinets pagarināja ārkārtējo situāciju līdz 9. jūnijam, lēma arī par atsevišķu ierobežojumu samazinājumu
08.Maijs, 2020
15145
Domes priekšsēdētājs A. Kraps apsekoja Jēkabpils 2.vidusskolas būvdarbu gaitu
15.Maijs, 2020
15190