Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Jēkabpils 2.vidusskolai - 100

Jēkabpils 2.vidusskola 1.martā svinēja savu 100. jubileju. Skolai tas ir garš un bagāts mūžs. Šajos gados skola ir pilnveidojusies gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Pašreiz tā piedzīvo būtiskas pārmaiņas, kas mudina gan skolotājus, gan skolēnus mainīties. Gudriem, zinošiem un radošiem skolotājiem jākļūst arī par atbalstošiem, rosinošiem, konsultējošiem, saprotošiem un gataviem mācīties un apgūt jaunas tehnoloģijas kopā ar skolēniem. Skolotājiem jāaudzina gudri, enerģiski un pārmaiņām atvērti skolēni.

Skolu raksturo atslēgas vārdi: pārmaiņas, iekļaujoša, atvērta, skola visiem. Vieta, kur katrs bērns iegūst savām spējām atbilstošu izglītību, lai kļūtu zinošāks, prasmīgāks, gudrāks, celtu pamatu sava mūža karjeras ēkai, kur mācās sadzīvot, strādāt komandā, uzklausīt un sadzirdēt, pieņemt citādo, būt tolerantam.

Man ir īpašs gandarījums, ka vienlaicīgi ar tradīciju saglabāšanu un ievērošanu Jēkabpils 2.vidusskola ir arī mūsdienīga savā attīstībā, atvērta jauninājumiem, izaugsmei un pārmaiņām. Savas skolas 100. dzimšanas dienu mēs visi -  skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki - visi svinēsim kopā 2.martā. Svinību centrālais notikums būs svētku koncerts „Skola ar tradīcijām un nākotni…”, kad uz skolas svinību zāli plkst. 9.50 dosies 1.-4.klašu un 10.-12.klašu skolēni, bet plkst. 11.50 pulcēsies 5.-9.klašu skolēni.

Skola ir vieta, kur atmiņu zvans savij paaudzes kopā. Tikšanās absolventu salidojumos un skolas jubilejās ir īstais mirklis, lai mēs viens otram vaicātu: “Vai atceries?” Uzvirmo daudz atmiņu, interesantu notikumu, prieka un arī skumju brīžu. Kaut uz vienu vakaru, bet laiks apstājas. Aicinu skolas absolventus, bijušos pedagogus uz skolas simtgades svinīgo pasākumu 2020.gada 14.novembrī.

Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstu papildus piesaistīti līdzekļi no ES struktūrfondu projekta ,,Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’, kas ļauj pārveidot skolu par mūsdienīgu mācību iestādi ar modernizētu materiāltehnisko bāzi, pārbūvētiem un moderni aprīkotiem mācību kabinetiem, rekreācijas telpām, krāsainiem gaiteņiem, vizuāli pievilcīgu svinību zāli, plašām un ērtām garderobēm. Estētiski pievilcīgs un skolēniem ļoti mīļš ir kļuvis gaišais, plašais vestibils. Skola ir piemērota bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Katrā jubilejā tiek izteikti novēlējumi, tāpēc skolēniem novēlu izvirzīt drosmīgus mērķus un neatlaidīgi strādāt pie to sasniegšanas. Skolotājiem- nezaudēt degsmi, nesavtīgi nododot savu pieredzi un zināšanas skolēniem. Lai kvalitatīvi un dinamiski attīstās mūsu skola arī turpmāk!

Jēkabpils 2.vidusskolas direktore
Ilona Salmiņa

“Jēkabpils rezidence” izsludina biznesa ideju projektu līdzfinansēšanas konkursu “SOLIS AUGŠUP”
31.Maijs, 2020
15229
Pirmsskolas izglītības iestādes no 18.maija nodrošinās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu klātienes apmācību un dežūrgrupu darbību
08.Maijs, 2020
15155
Konkursa “Industriālo teritoriju attīstība Jēkabpils pilsētā” ietvaros pašvaldība meklē teritorijas apbūves tiesībām
08.Maijs, 2020
15085
25.maijā uzsāks ūdensapgādes sistēmas hlorēšanu
25.Maijs, 2020
15212
Domes vadība apmeklē vairākus būvniecības objektus pilsētā  
08.Maijs, 2020
15153
29.maijā Radžu ūdenskrātuves peldvietā pacels Zilo karogu
20.Maijs, 2020
15219
Pieteikumus dāvanu karšu saņemšanai varēs iesniegt līdz 11.maija darbadienas beigām
11.Maijs, 2020
15093
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina darbā arhitektu un būvvaldes būvinspektoru
25.Maijs, 2020
15135
Apkopojums: Ko drīkst un ko nedrīkst darīt no 12.maija?
13.Maijs, 2020
15169
Pašvaldības nedēļas plāns 18.05.-24.05.
18.Maijs, 2020
15205
7. maijā Ministru kabinets pagarināja ārkārtējo situāciju līdz 9. jūnijam, lēma arī par atsevišķu ierobežojumu samazinājumu
08.Maijs, 2020
15145
Domes priekšsēdētājs A. Kraps apsekoja Jēkabpils 2.vidusskolas būvdarbu gaitu
15.Maijs, 2020
15190