Domes priekšsēdētājs A. Kraps apsekoja Jēkabpils 2.vidusskolas būvdarbu gaitu

14.maijā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, SIA “ Jēkabpils PMK ” valdes priekšsēdētājs Māris Dimants, kā arī atbildīgie speciālisti apsekoja Jēkabpils 2.vidusskolas būvdarbu gaitu. Šobrīd skolas jaunajā korpusā  ir pabeigti apdares darbi, līdz ar to visi stāvi ir pabeigti un notiek tāfeļu, kā arī citu aprīkojumu uzstādīšana kabinetos. Tuvākajā laikā telpās plānots izvietot arī jaunās mēbeles. Šobrīd vērienīgi darbi notiek virtuves blokā un turpinās skolas apkārtnes labiekārtošana un apzaļumošana.

Domes priekšsēdētājs A.Kraps: „ Darbi skolā norit kā plānots, būvnieks ir iecerējis projektu pabeigt pat ātrāk nekā noteiktajā termiņā, kas pēc projekta ir 20.augusts. Lielākā daļa darbu jau pirms divām nedēļām skolā bija paveikti. Šobrīd lielākās pārmaiņas notiek virtuves blokā. Ja pirms divām nedēļām ēdnīcas telpās viss bija demontēts, tad šobrīd gandrīz puse jau ir atjaunota, darbi notiek patiešām raiti un bez aizķeršanās. Jaunajā korpusā atliek uzstādīt jaunās mēbeles, kuras tiks atvestas jau tuvākajā laikā, kā arī datorus un citu aprīkojumu.”

SIA „ Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētājs M. Dimants: „ Jēkabpils 2.vidusskolas projektā pilnīgi no jauna ir izbūvēts garderobes bloks un vestibils. Pārējie visi ir atjaunošanas darbi. Pašlaik pārbūvējam virtuves bloku. Sākotnēji projektā tas nebija paredzēts, bet ņemot vērā, ka skolā plānots palielināt audzēkņu skaitu, bija jāveic papildus projektēšana, jāizbūvē ēdināšanas blokus no jauna, attiecīgi paredzot arī jaunas iekārtas un aprīkojumu. Kopumā šajā projektā izmantoti diezgan daudz salīdzinoši kvalitatīvāki un dārgāki materiāli nekā parasti šādos dažādu sabiedrisko iestāžu objektos. Izmantotie materiāli būs ilgmūžīgāki, mazāk vajadzēs ieguldīt naudu pie ekspluatācijas un kopšanas. Padomāts ir arī par veselību- izbūvētas sarežģītas un apjomīgas ventilācijas sistēmas. Lai nodrošinātu vides pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām izbūvēts arī lifts. Ieguldīts ir daudz līdzekļu, uz visu ēkas kompleksu, ieskaitot arī visus āra darbus, kopējā summa ir vairāk nekā 6 miljoni eiro bez PVN un kopējā apbūvējamā kvadratūra ir 10,2 tūkstoši kvadrātmetru- gan atjaunošanas darbi, gan jaunbūves darbi. Daudz līdzekļu bija jāiegulda ārējo tīklu izbūvei, tāpat būtiski sakārtota un uzlabota satiksmes drošība pie skolas. Izbūvēta stāvvieta vairāk nekā 40 automašīnām. Kustības drošībai paredzētas tā saucamās ielu „kabatas”, kur ērti varēs iebraukt  skolas teritorijā, izlaist bērnus un izbraukt. Viss komplekss kopā ar internātu, garderobi, ēdināšanas bloku, sporta laukumu, visu atjaunoto un no jauna izbūvēto infrastruktūru patiešām ir labs darbs un vērienīgs ieguldījums nākotnei. Skola ir ļoti liela, tādēļ atliek novēlēt sekmīgi skolu piepildīt un darboties.”

Pēc projekta līguma nodošanas termiņš ir 20.augusts bet būvnieks plāno krietni ātrāk-  jūnijā nodot Būvniecības valsts kontroles birojam visus nepieciešamos dokumentus, lai attiecīgi jau vasaras vidū skolā var pakāpeniski iekārtoties jaunajam mācību gadam. Jāuzsver, ka šajā objektā pamatā strādā vairāki apakšuzņēmēji, kuri lielākoties ir Jēkabpils būvfirmas. Tādējādi uzņēmums nodrošina darba vietas pilsētā.
Informējam, ka projekta mērķis ir veikt divu Jēkabpils vispārizglītojošo skolu modernizāciju- Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projektā plānotās darbības noteiktas sekojošas:
Ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai;
Informācijas komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana un pieejamības nodrošināšana;
Sporta infrastruktūras pārbūve JVĢ;
Izglītības iestādes dienesta viesnīcas pārbūve Jēkabpils 2.vidusskolā;
Reģionālā metodiskā centra attīstība JVĢ.
Projekta realizācijas laiks plānots līdz decembrim 2021. Projekta kopējās izmaksas 23 549 278,61 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 21 554 536,60 EUR, kur: ERAF līdzfinansējums 26,25% – 5 658 115,00 EUR; Valsts budžeta dotācija 18,04% – 3 888 634,15 EUR; Pašvaldības finansējums 54,12% – 11 665 902,45 EUR; Cits publiskais finansējums 1,59% - 341 885,00 EUR; Indikatīvās neattiecināmās izmaksas – 1 994 742,01 EUR.

Projekta noslēguma rezultātā pilnībā tiks modernizētas divas vispārējās izglītības iestādes- Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils Valsts ģimnāzija.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

“Jēkabpils rezidence” izsludina biznesa ideju projektu līdzfinansēšanas konkursu “SOLIS AUGŠUP”
30.Jūnijs, 2020
15229
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina darbā arhitektu un būvvaldes būvinspektoru
11.Jūnijs, 2020
15135
Informācija par kapusvētkiem Jēkabpils un Zasas Romas katoļu draudžu kapsētās
09.Jūnijs, 2020
15291
Radžu ūdenskrātuves galvenās peldvietas akvatorijā uzstādīta strūklaka
26.Jūnijs, 2020
15418
Atgādinām, kā ar mums sazināties
10.Jūnijs, 2020
14654
Covid-19 analīžu pieņemšanas punkts turpmāk atradīsies Brīvības ielā 45
11.Jūnijs, 2020
15346
Jēkabpilī viesojas Latvijas Basketbola savienības vadība
10.Jūnijs, 2020
15339
No 16.jūnija līdz 12. jūlijam aicina apmeklēt jauno Jēkabpils vēstures ekspozīciju
17.Jūnijs, 2020
15328
Radīsim svētku sajūtu pilsētvidē!
18.Jūnijs, 2020
15390
Jēkabpils pilsētas domes sēžu grafiks
10.Jūnijs, 2020
15337
Ēdināšanas uzņēmumi Jēkabpilī (aktualizēts 1.06.2020)
02.Jūnijs, 2020
15214
Satiksmes ierobežojumi pasākumā “Filmu nakts ar auto”
17.Jūnijs, 2020
15379