Būvsapulcē informē par būvdarbu gaitu Brīvības ielā 286A

Ceturtdien, 9.jūlijā, būvobjektā Brīvības ielā 286A tika organizēta būvsapulce, kurā piedalījās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne, par projekta īstenošanu atbildīgie pašvaldības speciālisti un objekta būvnieka SIA “LC Būve” valdes loceklis Sandis Dzērvītis.

Klātesošie tika informēti par dzīvojamās mājas pārbūves gaitu projekta “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā” ietvaros.  S.Dzērvītis ziņoja, ka veicot demontāžas darbus, atklājās vairākas nepilnības, kas bija jānovērš, tāpēc pārbūves darbi pašlaik nedaudz atpaliek no plānotā grafika. Šobrīd ir gandrīz pabeigti mūrēšanas darbi, notiek jumta konstrukcijas izbūve, nākošnedēļ tiks uzsākti apkures un kanalizācijas tīklu izbūves darbi, līdz mēneša beigām tiks uzstādītas visas stiklotās konstrukcijas un iebetonēti apkārtējie pandusi, lai augustā varētu uzsākt fasādes darbus un iekšējo grīdu betonēšanu.

Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne informēja, ka pavisam paredzēts ēkā izmitināt 16 personas ar viegla garīga rakstura traucējumiem. Ēkas divos stāvos būs atsevišķas dzīvojamās telpas, kā arī pielāgota koplietošanas virtuve, katrā stāvā paredzēta atpūtas telpa,  sanitārais mezgls (pielāgotas tualetes, dušas telpas) un tiks nodrošināta šo personu diennakts uzraudzība un aprūpe, nodrošinot palīdzību un atbalstu pašaprūpē, palīdzot apgūt sadzīves iemaņas un sociālās prasmes. Pašlaik Jēkabpils sociālā dienesta redzeslokā ir jau aptuveni desmit personas, kas varētu tikt izmitinātas šajā grupu mājā.  

”Pilsētai un reģionam šis ir ļoti nozīmīgs sociāls projekts. Tas ļaus cilvēkiem ar viegliem garīgās veselības traucējumiem iekļauties sabiedrībā,  dzīvot aktīvu, patstāvīgu un pilnvērtīgu dzīvi ārpus specializētajām institūcijām. Šis projekts dod mums iespēju nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret mazāk aizsargātākiem sabiedrības locekļiem, " uzsver K.Ozola.

Informācijai:

Projekta “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā” ietvaros tiks izveidots dienas aprūpes centrs ar rehabilitācijas infrastruktūru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Jēkabpilī, Jaunā ielā 39I, kā arī izveidoti grupu dzīvokļu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem  Brīvības ielā 286A, veikta specializēto darbnīcu izveide, materiāltehniskā aprīkojuma nodrošināšana un teritoriju labiekārtošana atbilstoši mērķauditorijas vajadzībām.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020.gada 10.janvārī parakstīja būvdarbu līgumu ar  SIA ‘’LC Būve’’ par ‘’Dzīvojamās mājas pārbūvi, teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī’’ Eiropas Savienības fonda  projekta ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" ietvaros. Būvniecības izmaksas sastāda 599 221,19 EUR (ar PVN).

Savukārt 2020.gada 28.janvārī tika parakstīts līgums ar SIA ‘’BaltLine Globe’’ par objekta būvuzraudzību, kur izmaksas sastāda 17 278,80 EUR.

Projekta kopējās izmaksas-1 772 435,35 EUR, plānotais ERAF līdzfinansējums 952 167,45 EUR.

Plānotais Projekta realizācijas laiks: 2019.jūnijs- 2021.gads jūnijs.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

29.augustā Jēkabpils Mežaparkā - Sporta svētki Jēkabpilī 2020
25.Augusts, 2020
15619
Zinību dienas svinīgie pasākumi 1.septembrī Jēkabpils izglītības iestādēs
31.Augusts, 2020
15681
Jēkabpils multifunkcionālā sporta halle ir pieņemta ekspluatācijā
03.Septembris, 2020
15736
Uzstādīts jauns vides objekts – soliņš “350”
26.Augusts, 2020
15686
Būs izmaiņas 1.maršruta autobusu kustībā
09.Septembris, 2020
15765
Pašvaldība līdz 30.septembrim aicina Brīvības ielas posma un tai piegulošo ielu ēku īpašniekus iesniegt pieteikumus par ēku fasāžu atjaunošanu
17.Septembris, 2020
15744
Pēc rekonstrukcijas svinīgi atklāj Jēkabpils 2.vidusskolu
28.Augusts, 2020
15696
Tiek uzsākti vairāku ielu atjaunošanas un pārbūves darbi
26.Augusts, 2020
15683
A.Kraps tiekas ar Viesītes, Viestura un Nameja ielas mikrorajona iedzīvotājiem
10.Septembris, 2020
15775
Jēkabpiliete velta dziesmu pilsētas 350. jubilejai
25.Augusts, 2020
15676
Informēs par āra trenažieru pareizu lietošanu
31.Augusts, 2020
15669
SIA “LV ROADS” veic asfalta urbumus atjaunotajās ielās
16.Septembris, 2020
15792