Jaunveidojamā Jēkabpils novada pašvaldības sanāk uz pirmo finanšu komisijas sēdi

Ceturtdien, 9.jūlijā, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, uz pirmo finanšu komisijas sēdi pulcējās jaunveidojamā Jēkabpils novada pašvaldību domju vadītāji – Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, Aknīstes novada domes priekšsēdētaja Vija Dzene un Salas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Balodītis (sēdē nepiedalījās Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks).

Komisijas uzdevums ir izvērtēt, vai pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. Pašvaldība to varēs darīt tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.

Komisiju vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits – Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps.

Pirmajā finanšu komisijas sēdē tika vienbalsīgi apstiprināts komisijas nolikums, kā arī apstiprināti četri Krustpils novada domes lēmumi.

Aivars Kraps izteica gandarījumu, ka jaunveidojamā Jēkabpils novada pašvaldību vadītāji vieni no pirmajiem Latvijā ir spējuši izveidot Apvienojamo pašvaldību finanšu komisiju, lai netiktu kavēta teritorijas attīstība un ieplānoto investīciju projektu īstenošana. “Katrai pašvaldībai ir savas ieceres, tajā skaitā neatliekami veicami darbi, kas ir būtiski teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, tāpēc mūsu spēja, tik ātri noreaģēt un nodrošināt darbību nepārtrauktību, ir vērtējama ļoti pozitīvi. Pašlaik esmu optimistiski noskaņots, un darbs šajā komisijā noteikti ļaus detalizētāk iepazīties ar kaimiņu teritoriju attīstības plāniem un izaicinājumiem, ” tā A.Kraps.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

IN MEMORIAM
21.Jūlijs, 2020
15516
Izsludināts konkurss Kultūras pārvaldes direktora amatam
04.Augusts, 2020
15577
Krustpils kultūras nama vadītāja amatā apstiprināta Inta Ūbele
21.Jūlijs, 2020
15518
Mežaparkā notiks Jēkabpils Jauniešu diena
27.Jūlijs, 2020
15530
Domes priekšsēdētājs aicina uz Jēkabpils 350. dibināšanas gadadienai veltītu pieņemšanu un apbalvo “Gada jēkabpilieti”
16.Jūlijs, 2020
15504
Līdz 20.septembrim aicina pieteikties Jēkabpils pilsētas pašvaldības stipendijām
24.Jūlijs, 2020
15458
Aizbildņus un viņu bērnus aicina pieteikties vasaras nometnei
23.Jūlijs, 2020
15430
Jēkabpils 2.vidusskola pieņemta ekspluatācijā
04.Augusts, 2020
15581
Aicinām noskatīties klasiskās mūzikas koncertu  “Vakars pilī”
21.Jūlijs, 2020
15513
Sestdienās kursēs bezmaksas autobuss
29.Jūlijs, 2020
15538
Jēkabpilī noskaidros Latvijas U16 čempionus un labākos jaunos daudzcīņniekus
14.Jūlijs, 2020
15498
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola atklāja akciju "Iegriezt pasauli kopā!"
16.Jūlijs, 2020
15506