Jaunveidojamā Jēkabpils novada pašvaldības sanāk uz pirmo finanšu komisijas sēdi

Ceturtdien, 9.jūlijā, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, uz pirmo finanšu komisijas sēdi pulcējās jaunveidojamā Jēkabpils novada pašvaldību domju vadītāji – Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, Aknīstes novada domes priekšsēdētaja Vija Dzene un Salas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Balodītis (sēdē nepiedalījās Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks).

Komisijas uzdevums ir izvērtēt, vai pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. Pašvaldība to varēs darīt tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.

Komisiju vada un tās darbu organizē tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits – Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps.

Pirmajā finanšu komisijas sēdē tika vienbalsīgi apstiprināts komisijas nolikums, kā arī apstiprināti četri Krustpils novada domes lēmumi.

Aivars Kraps izteica gandarījumu, ka jaunveidojamā Jēkabpils novada pašvaldību vadītāji vieni no pirmajiem Latvijā ir spējuši izveidot Apvienojamo pašvaldību finanšu komisiju, lai netiktu kavēta teritorijas attīstība un ieplānoto investīciju projektu īstenošana. “Katrai pašvaldībai ir savas ieceres, tajā skaitā neatliekami veicami darbi, kas ir būtiski teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, tāpēc mūsu spēja, tik ātri noreaģēt un nodrošināt darbību nepārtrauktību, ir vērtējama ļoti pozitīvi. Pašlaik esmu optimistiski noskaņots, un darbs šajā komisijā noteikti ļaus detalizētāk iepazīties ar kaimiņu teritoriju attīstības plāniem un izaicinājumiem, ” tā A.Kraps.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
30.Jūnijs, 2021
14741
Par pašvaldību vēlēšanām 5. jūnijā
05.Jūnijs, 2021
17135
5.jūnija pašvaldību vēlēšanās Jēkabpilī būs divas ārtelpu balsošanas vietas
19.Maijs, 2021
17137
Apstiprināti 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultāti Jēkabpils novadā
08.Jūnijs, 2021
17240
IN MEMORIAM
19.Maijs, 2021
17145
Iedzīvotāji no 54 līdz 63 gadu vecumam aicināti pievienoties bezmaksas vingrošanas nodarbībām
18.Maijs, 2021
17077
Līdz 22.maijam aicinām iedzīvotājus iesaistīties Jēkabpils Agrobiznesa koledžas projektā “Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību” 
21.Maijs, 2021
17035
Vasaras mēnešos kursēs autobuss uz Mežaparku
01.Jūnijs, 2021
17203
No 24. maija Jēkabpils 2.vidusskolā un Jēkabpils 3. vidusskolā 1.- 4. klasēs mācības tiks organizētas attālināti
21.Maijs, 2021
17155
Izlaidumi Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs
31.Maijs, 2021
17189
21.maijā aicina uz bezmaksas lekciju “Stress un veselība”                                                 
20.Maijs, 2021
17095
Pasniedz apbalvojumus VUGD Zemgales reģiona brigādes amatpersonām
17.Maijs, 2021
17115