Pašvaldība līdz 30.septembrim aicina Brīvības ielas posma un tai piegulošo ielu ēku īpašniekus iesniegt pieteikumus par ēku fasāžu atjaunošanu

Jēkabpils pilsētas pašvaldība turpina jau iepriekš aizsākto iniciatīvu un aicina Jēkabpilī, Brīvības ielas posma (no Zaļās ielas līdz Vienības ielas lokveida aplim)  un tai piegulošo ielu- Pasta, Viestura, Jēkaba, Akmeņu, Katoļu, M.Lutera ielas ( ielu krustojumi līdz Pormaļa ielai t.i. pilsētas vēsturiskajā centra zonā) ēku īpašniekus izskatīt iespēju veikt ēkas fasādes publiskās daļas atjaunošanu, atjaunojot krāsojumu.

Lai varētu veikt šos darbus, ir noslēgts līgums starp pašvaldību un Pils rajona namu pārvaldi par ēkas fasāžu publiskās daļas atjaunošanu. Pašvaldība finansēs krāsas iegādi un darba izmaksas par krāsošanu.

Ja Brīvības ielas vai tai piegulošās ielas (uzskaitīts 1.rindkopā) ēku īpašnieks vēlas izmantot iespēju veikt ēkas fasādes publiskās daļas atjaunošanu, atjaunojot krāsojumu, noteikta šāda kārtība:

  • Ēkas īpašnieks saskaņo krāsu toni pēc pieejamā krāsu kataloga Jēkabpils pilsētas pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļā, Jēkabpilī, Jaunā ielā 31c (7.kab.), (iesniegums/veidlapa).
  • Ēkas īpašnieks iesniedz iesniegumu par ēkas fasādes publiskās daļas atjaunošanu savā īpašumā esošajai ēkai, norādot adresi un pievienojot krāsu toņa saskaņojumu, adresējot iesniegumu SIA “Pils rajona namu pārvalde”. Iesniegumu var iesniegt SIA “Pils rajona namu pārvalde”, Jēkabpilī, Pils rajonā 219 - 46, vai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (Brīvības ielā 120), Vienas pieturas aģentūrā. 
  • Pils rajona namu pārvalde izvērtē iesniegumus un apseko īpašumus, par kuriem saņemti iesniegumi.
  • Pils rajona namu pārvalde veic izvērtējumu, sagatavo materiālu un darbu izmaksu tāmi, saskaņo to ar pašvaldības atbildīgo speciālistu.
  • Ēkas īpašnieks sagatavo ēkas fasādes publisko daļu krāsošanai, attīrot to no vecās krāsas.
  • Pils rajona namu pārvaldei veic materiālu iegādi un veic ēkas fasādes atjaunošanas darbus (krāso).

Aicinām ēku īpašniekus iesniegumus par fasāžu atjaunošanu iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldībā līdz š.g. 30.septembrim (ieskaitot)!

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Pašvaldības īpašumu nodaļa un Sabiedrisko attiecību nodaļa

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
25.Oktobris, 2020
14741
No 29.septembra būs slēgts Brīvības ielas posms no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Zvanītāju ielai
29.Septembris, 2020
15848
Informācija par sejas masku izmantošanu Jēkabpils sabiedriskajā transportā
12.Oktobris, 2020
15916
Atklāj jaunuzbūvēto Jēkabpils sporta halli
15.Oktobris, 2020
15973
Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu apbalvošanai 18.novembrī
06.Oktobris, 2020
15783
Rīcība saistībā ar Covid-19 gadījumu Ābeļu pamatskolā
08.Oktobris, 2020
15923
Izdots rīkojums preventīvos nolūkos veikt testus vairāku iestāžu darbiniekiem
24.Oktobris, 2020
16004
Preventīvos nolūkos no 12.oktobra līdz 1.novembrim Jēkabpils kapitālsabiedrības iedzīvotājiem pakalpojumus sniegs attālināti
09.Oktobris, 2020
15937
No 1.oktobra iespējams saņemt bezmaksas maisu rudens lapām
07.Oktobris, 2020
15855
Skolēni, kas saņem brīvpusdienas, 27. un 28.oktobrī var saņemt sausās pārtikas pakas
26.Oktobris, 2020
15995
Jēkabpils sporta halle aicina uz atklāšanas svētkiem
06.Oktobris, 2020
15904
Jēkabpils un apkārtējo novadu iedzīvotājus aicina izmantot iespēju - piedalīties gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījumā GISTAR
12.Oktobris, 2020
15942