A.Kraps tiekas ar Viesītes, Viestura un Nameja ielas mikrorajona iedzīvotājiem

8.septembrī pēc Viesītes, Viestura un Nameja ielas mikrorajona iedzīvotāju lūguma Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps piedalījās iedzīvotāju informatīvajā sanāksmē.

Augustā pie domes priekšsēdētāja A. Krapa vērsušies mikrorajona iedzīvotāji ar lūgumu rast iespēju, piesaistot atbildīgos dienestus un speciālistus, labiekārtot Viesītes ielas 39, 41, Viestura ielas 41, Nameja ielas 14, 16 un 18 ēku apkārtnē esošās teritorijas. 

Atbildot uz iedzīvotāju lūgumu, A. Kraps organizēja tikšanos un skaidroja aktuālos jautājumus. 
Šo otrdien vairāk kā 55 mikrorajona iedzīvotāji, kuri piedalījās sanāksmē, uzsvēra pārvietošanās grūtības šajā teritorijā savu laiku nokalpojušās infrastruktūras nolietojuma dēļ. Iedzīvotāji ar priekšsēdētāju diskutēja par gājēju taku, celiņu seguma plākšņu nolietojumu, gan bērnu laukumiņa nepieciešamību, atsevišķi uzsverot iekškvartālu braucamo daļu, kura ir sliktā stāvoklī, bedraina, nepietiekami plata un rada pārvietošanās grūtības.

Uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus un pārrunājot teritorijas labiekārtojuma problēmas, A. Kraps informēja: “Attīstot Jēkabpils pilsētvidi un iedzīvotāju labklājību, pašvaldība nenoliedzami ir ieinteresēta šī mikrorajona sakārtošanā un labiekārtošanā. Esmu gatavs šo projektu kā iedzīvotāju vēlmi prezentēt pilsētas domes deputātiem, diskutēt un pārliecināt, lai tuvākajā laika periodā ar lielāko pašvaldības līdzfinansējuma daļu realizētu Viesītes, Viestura un Nameja ielas mikrorajona attīstību un labiekārtošanu. Lai veiktu šo iniciatīvu, māju iedzīvotājiem jāsavāc likumā noteiktais balsu skaits projekta atbalstam, savukārt pašvaldība no savas puses  izdos saistošos noteikumus par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, paredzot pašvaldības un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju finansējuma sadalījuma proporciju-80% un 20%.”

Pēc diskusijas domes priekšsēdētājs pauda gandarījumu par iedzīvotāju apsveicamo iniciatīvu un degsmi realizēt būtiskas pārmaiņas savas apkārtējās vides labiekārtošanai un attīstībai.
   
Sanāksmes noslēgumā iedzīvotāji uzdeva citus aktuālos jautājamus, kā arī izteica pateicības vārdus A. Krapam par aktīvu pilsētas attīstību un veiksmīgu virzienu pilsētvides uzlabošanā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
25.Oktobris, 2020
14741
No 29.septembra būs slēgts Brīvības ielas posms no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Zvanītāju ielai
29.Septembris, 2020
15848
Informācija par sejas masku izmantošanu Jēkabpils sabiedriskajā transportā
12.Oktobris, 2020
15916
Atklāj jaunuzbūvēto Jēkabpils sporta halli
15.Oktobris, 2020
15973
Aicina iesniegt pieteikumus jēkabpiliešu apbalvošanai 18.novembrī
06.Oktobris, 2020
15783
Rīcība saistībā ar Covid-19 gadījumu Ābeļu pamatskolā
08.Oktobris, 2020
15923
Izdots rīkojums preventīvos nolūkos veikt testus vairāku iestāžu darbiniekiem
24.Oktobris, 2020
16004
Preventīvos nolūkos no 12.oktobra līdz 1.novembrim Jēkabpils kapitālsabiedrības iedzīvotājiem pakalpojumus sniegs attālināti
09.Oktobris, 2020
15937
No 1.oktobra iespējams saņemt bezmaksas maisu rudens lapām
07.Oktobris, 2020
15855
Skolēni, kas saņem brīvpusdienas, 27. un 28.oktobrī var saņemt sausās pārtikas pakas
26.Oktobris, 2020
15995
Jēkabpils sporta halle aicina uz atklāšanas svētkiem
06.Oktobris, 2020
15904
Jēkabpils un apkārtējo novadu iedzīvotājus aicina izmantot iespēju - piedalīties gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījumā GISTAR
12.Oktobris, 2020
15942