Turpinās akcija “IDEJU BANKA” Jēkabpils dalībai konkursa “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” atlasē

Rīcība “Eiropas kultūras galvaspilsēta” ir viena no zināmākajām Eiropas Savienības iniciatīvām ar mērķi aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotājos sajūtu par piederību kopējai kultūras telpai un veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā.

2027.gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai. Latvijai šī ir jau otrā iespēja piešķirt kādai no pilsētām Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu. 2014.gadā nosaukums tika piešķirts divām Eiropas pilsētām – Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo Zviedrijā.

Mums katram ir īpašs kods – unikāls un neatkārtojams. Tieši tāpēc, Jūsu idejas varētu iekļauties kopīgā darbā, lai veidotu ceļu uz aizraujošu un kvalitatīvu kultūras dzīvi Jēkabpilī.

Mums jābūt unikāliem domāšanā, plānošanā, jābūt ļoti radošiem sapņos, tāpēc priecāsimies par Jūsu idejām, ar ko mēs Jēkabpils pilsētu iezīmētu valsts mērogā un ieinteresētu un uzrunātu ikvienu Eiropas iedzīvotāju.

Idejas vietējiem, valsts vai Eiropas mēroga kultūras pasākumiem (koncerti, festivāli, izstādes, laikmetīgā māksla, sporta aktivitātes u.c.) aicinām iesniegt individuāli, dažādām sabiedrības grupām vai organizācijām, kā iespējamo norises vietu paredzot Jēkabpils pilsētu un tai piegulošās teritorijas.

Pasākuma idejas pieteikumā vēlams iekļaut sekojošu informāciju:

  1. Īss piedāvātās idejas apraksts;
  2. Vai īstenojot pasākumu tiks aktualizēta/risināta kāda sabiedrībā aktuāla problēma;
  3. Plānotā pasākuma norises vieta;
  4. Plānotā mērķauditorija;
  5. Iesniedzējs;
  6. Kontaktinformācija;

Brīvā formā rakstītus ideju pieteikumus, nepārsniedzot divas A4 lapas (var pievienot skices u.c. ilustratīvus materiālus), līdz 2021.gada 31.janvārim iesniegt elektroniski,  nosūtot uz e-pastu san@jekabpils.lv ar norādi “Ideju banka”.

Iesūtītās kultūras pasākumu idejas tiks apkopotas un labākās tiks iekļautas rīcības “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” Jēkabpils pieteikumā.

Esi atsaucīgs, vērīgs, izsakies un ņem dalību pieteikuma “Eiropas kultūras galvaspilsēta” pieteikuma sagatavošanā! 

Vairāk informācijas meklē: www.jkp.lv/sakums/ekg2027

Informāciju sagatavoja:
Līva Rūliete
Jēkabpils EKG2027 pieteikuma izstrādes
Darba grupas vadītāja
liva.ruliete@gmail.com

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
31.Marts, 2021
14741
Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē policiju par lielgabala patvaļīgu demontāžu
24.Februāris, 2021
16590
Informācija par dāvanu karšu/kuponu izsniegšanu skolēniem
23.Februāris, 2021
16587
Turpinās konkurss SIA "JK Namu pārvalde" viena valdes locekļa amatam
08.Februāris, 2021
16226
Vēl līdz 21.februārim aicinām piedalīties apvienotā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptaujā!
15.Februāris, 2021
16445
Par dāvanu karšu/kuponu papildināšanu
02.Marts, 2021
16642
8. un 9. martā tiks atvērta pieteikšanās vasaras nodarbinātības pasākumam skolēniem
03.Marts, 2021
16651
Svarīga informācija no Jēkabpils pilsētas būvvaldes!
15.Februāris, 2021
16510
Martā plānots nodot ekspluatācijā grupu dzīvokļu ēku Brīvības ielā 286A
16.Februāris, 2021
16559
Jēkabpils pilsētas domes sēžu grafiks 2021.gada pirmajam pusgadam
15.Februāris, 2021
16358
Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus NVO projektu konkursam
08.Februāris, 2021
16481
Par turpmāko pilsētas domes priekšsēdētaja pienākumu veikšanu
25.Februāris, 2021
16602