Dome atbalsta sportistu un treneru apbalvošanu par izciliem sasniegumiem sportā

14.janvāra Ārkārtas domes sēdē Jēkabpils pilsētas domes deputāti pieņēma lēmumu par naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā. Par izciliem sasniegumiem sportā tiks apbalvoti Jēkabpils sporta skolas sportisti un treneri, kā arī Jēkabpils sporta centra sportisti un treneri. Kopumā tiks apbalvoti 111 sportisti un treneri par izciliem pagājušā gada sasniegumiem dažādos sporta veidos: futbolā, vieglatlētikā, svarbumbu sportā, orientēšanās sportā, galda tenisā, krostriatlonā, kā arī citos. No Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem naudas balvu apmaksai sportistiem tiks izlietoti 14 214,52 eiro.

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes noteikumu Nr.1 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā, un naudas balvu apmēru", kas apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes 02.10.2019. lēmumu, par izciliem sasniegumiem sportā sportistiem un treneriem tiek piešķirts Pateicības raksts un naudas balva.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī saistībā ar Covid 19, kopīgs apbalvošanas pasākums šogad nenotiks.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
31.Marts, 2021
14741
Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē policiju par lielgabala patvaļīgu demontāžu
24.Februāris, 2021
16590
Informācija par dāvanu karšu/kuponu izsniegšanu skolēniem
23.Februāris, 2021
16587
Turpinās konkurss SIA "JK Namu pārvalde" viena valdes locekļa amatam
08.Februāris, 2021
16226
Vēl līdz 21.februārim aicinām piedalīties apvienotā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptaujā!
15.Februāris, 2021
16445
Par dāvanu karšu/kuponu papildināšanu
02.Marts, 2021
16642
8. un 9. martā tiks atvērta pieteikšanās vasaras nodarbinātības pasākumam skolēniem
03.Marts, 2021
16651
Svarīga informācija no Jēkabpils pilsētas būvvaldes!
15.Februāris, 2021
16510
Martā plānots nodot ekspluatācijā grupu dzīvokļu ēku Brīvības ielā 286A
16.Februāris, 2021
16559
Jēkabpils pilsētas domes sēžu grafiks 2021.gada pirmajam pusgadam
15.Februāris, 2021
16358
Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus NVO projektu konkursam
08.Februāris, 2021
16481
Par turpmāko pilsētas domes priekšsēdētaja pienākumu veikšanu
25.Februāris, 2021
16602