Vēl līdz 21.februārim aicinām piedalīties apvienotā Jēkabpils novada iedzīvotāju aptaujā!

Cienījamie iedzīvotāji!
No 2021.gada 22.janvāra līdz 21.februārim notiek iedzīvotāju aptauja par Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu aptverto teritoriju attīstību. Jūsu viedokļi tiks izmantoti ATR īstenošanas gaitā apvienotā Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021 – 2035.gadam un attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei. Aicinām Jūs izteikt priekšlikumus jaunajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, jo tā ir lieliska iespēja paust viedokli savas dzīves vides uzlabošanai!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par situāciju Jēkabpilī, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novados, gaidām saistībā ar apvienotā Jēkabpils novada izveidi un vēlamajām pārmaiņām savā dzīvesvietā. Anketa ir anonīma. Jūsu atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Katrā jautājumā atzīmējiet vienu atbildi, izņemot, ja norādīts citādi. Tabulās viena atbilde jāsniedz par katru jomu.

Piedalīties aptaujā iespējams elektroniski, sniedzot atbildes aptaujas elektroniskajā formā, kas publicēta novadu pašvaldību mājas lapās un pašvaldību Facebook kontos vai arī aizpildīt anketu drukātā veidā (skatīt pielikumu).

Iedzīvotājiem, kuriem nav iespēju anketu aizpildīt elektroniski, tā tiks nopublicēta arī pašvaldības informatīvajā izdevumā " Jēkabpils vēstis", kas iznāks š.g. 29.janvārī. Aizpildot aptaujas anketu drukātā formātā no izdevuma, lūdzam izgriezt anketu, aizpildīt un nogādāt uz Jēkabpils pilsētas pašvaldību, Brīvības ielā 120, iemetot Vienas pieturas aģentūras pastkastītē, vai arī novadu administrācijas vai pagastu pārvalžu pastkastītēs.

Iedzīvotāju aptaujas elektroniskā versija pieejama šeit: https://forms.gle/aoHLnFtY7bfk2Bvc8 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Attīstības un investīciju nodaļa

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
30.Aprīlis, 2021
14741
Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana
01.Aprīlis, 2021
16711
Lekciju cikls Jēkabpils iedzīvotājiem “Stresa mazināšana, izdegšanas profilakse”
30.Marts, 2021
16747
Jēkabpils pilsētas pašvaldība strādā attālināti
16.Aprīlis, 2021
16719
Meklējam jēkabpiliešus visā pasaulē
13.Aprīlis, 2021
16905
Jēkabpils pošas Lieldienām
25.Marts, 2021
16773
Jēkabpils Mežaparkā top "Lūša māja"
08.Aprīlis, 2021
16909
Turpinās konkurss uz pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāja amatu
14.Aprīlis, 2021
16619
6.aprīlī veiks asfalta seguma frēzēšanu Draudzības alejā
01.Aprīlis, 2021
16863
Jēkabpils sporta hallē izvietos vienu no valsts lielajiem vakcinācijas punktiem  
26.Marts, 2021
16791
Jēkabpils dobes sāk rotāt pavasara puķes
14.Aprīlis, 2021
16935
No 12.aprīļa mācības klātienē atsāks arī pilsētas skolu 12.klases 
12.Aprīlis, 2021
16915