Pašvaldības budžetā iekļauts finansējums parka labiekārtošanai Rīgas ielā 205, Jēkabpilī

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2021.gada budžetā iekļauts finansējums 20 000 euro apmērā, lai uzsāktu labiekārtošanas darbus parkā Rīgas ielā 205, Jēkabpilī. Minētajā teritorijā atrodas arī Otrā pasaules kara memoriāls un lielgabals, zem kura, iespējams, apglabāti Otrajā pasaules karā kritušie karavīri.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola uzsver: “Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā ieplānotie līdzekļi paredzēti nevis memoriāla, bet parka atjaunošanai un labiekārtošanai pēc jau izstrādātā tehniskā projekta. Pārpratums radies tāpēc, ka teritorijas labiekārtošanas tehniskā projekta nosaukums ir “Otrā pasaules kara memoriāla labiekārtojuma pārbūve Rīgas ielā 205, Jēkabpilī.” Jāatzīst, ka 2021.gada budžeta paskaidrojuma rakstā izvēlēts neveiksmīgs formulējums, kas neatbilst faktiski veicamajiem darbiem, tāpēc nākamajos budžeta grozījumos tiks precizēts finansējuma izlietojuma mērķis. Parkam Rīgas ielā 205, Jēkabpilī vēsturiski nav nekāda nosaukuma, iespējams, tuvākajā laikā būs jādomā par nosaukuma piešķiršanu parkam, iesaistot sabiedrību. Zemes gabals Rīgas ielā 205 ietilpst Krustpils saliņas kompleksa teritorijā un pašvaldība vēlas to attīstīt, piesaistot arī ES fondu finansējumu.”

Informācijai:

Saskaņā ar likumu “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā”, vienošanās paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija, bet no vienošanās izrietošos uzdevumus tehniski izpilda Biedrība “Brāļu kapu komiteja”, kurai ir deleģēts uzdevums veikt karavīru apbedījumu vietas izpētes un pārapbedīšanas darbus, izsniedzot pašvaldībai atļauju minētajiem darbiem. kārtību, Karavīru apbedījumu vietas zondāžas un ekshumācijas darbu instrukciju.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2019.gadā  nosūtīja Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai un Biedrībai “Brāļu kapu komiteja” adresētu vēstuli par atļaujas izsniegšanu karavīru apbedījumu vietas izpētei, zondāžas un ekshumācijas darbu veikšanai un pārapbedīšanai. Vēstulē tika lūgts atbilstoši noteiktajai kārtībai saskaņot ar Krievijas Federācijas kompetento iestādiplānotos darbus un izsniegt atļauju Otrā pasaules karā kritušo karavīru apbedījumu vietas Rīgas ielā 205, Jēkabpilī, izpētes, zondāžas un ekshumācijas darbu veikšanai un pārapbedīšanai, kā arī saskaņot virs apbedījumiem uzstādītā pieminekļa – lielgabala pārvietošanu uz Brāļu kapiem Varoņu ielā 10, Jēkabpilī.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 08.10.2019. ir saņēmusi Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas vēstuli par atbalstu iecerei, un  15.06.2020. pašvaldība saņēma Biedrības “Brāļu kapu komiteja” rakstisku atļauju karavīru apbedījumu vietas izpētes, zondāžas un ekshumācijas darbu veikšanai un pārapbedīšanai.

Tuvākajā laikā pašvaldība plāno saskaņot ar Biedrību “Brāļu kapu komiteja” plānoto darbu izpildes termiņus un vienoties par citiem svarīgiem jautājumiem.

Otrā pasaules karā kritušo karavīru pārapbedīšanas un pieminekļa – lielgabala pārvietošanas nepieciešamība objektīvi tiek pamatota ar apstākli, ka parka teritorija Rīgas ielā 205, Jēkabpilī, atrodas ļoti sliktā, vidi degradējošā stāvoklī un  steidzami ir nepieciešams veikt parka teritorijas rekonstrukciju un labiekārtošanu. Rekonstrukcijas rezultātā parka teritorijā plānots izveidot rekreācijas zonas un iekārtot laukumu āra publisko pasākumu norisēm.

Apbedījumu vieta atrodas blakus maģistrālajai ielai ar intensīvu satiksmi, kā arī blakus atrodas izklaides vietas – Krustpils saliņa un Krustpils kultūras nams. Pašvaldības ieskatā Otrā pasaules karā kritušo karavīru cienīgai piemiņas saglabāšanai būtu nepieciešams karavīru mirstīgās atliekas pārapbedīt Brāļu kapos, kur jau ir apbedīti 759 padomju armijas karavīri, kuri krita kaujās pie Jēkabpils 1044.gada 7.-9.augustā. Tur būtu jāuzstāda arī piemineklis–lielgabals atbilstoši vēstulei pievienotajai skicei.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir veikusi visas darbības, lai sazinātos ar kritušo karavīru tuviniekiem un saņemtu tuvinieku piekrišanu pārapbedīšanai, bet saskaņā ar iegūto informāciju kritušajiem karavīriem nav dzīvu tuvinieku, ar kuriem būtu jāsaskaņo mirstīgo atlieku pārapbedīšana.

Arī Jēkabpilī darbojošās nevalstiskās organizācijas ir akceptējušas pašvaldības ieceri Otrā pasaules karā kritušo karavīru pārapbedīšanai un lielgabala pārvietošanai Brāļu kapu teritorijā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
30.Aprīlis, 2021
14741
Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana
01.Aprīlis, 2021
16711
Lekciju cikls Jēkabpils iedzīvotājiem “Stresa mazināšana, izdegšanas profilakse”
30.Marts, 2021
16747
Jēkabpils pilsētas pašvaldība strādā attālināti
16.Aprīlis, 2021
16719
Meklējam jēkabpiliešus visā pasaulē
13.Aprīlis, 2021
16905
Jēkabpils pošas Lieldienām
25.Marts, 2021
16773
Jēkabpils Mežaparkā top "Lūša māja"
08.Aprīlis, 2021
16909
Turpinās konkurss uz pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāja amatu
14.Aprīlis, 2021
16619
6.aprīlī veiks asfalta seguma frēzēšanu Draudzības alejā
01.Aprīlis, 2021
16863
Jēkabpils sporta hallē izvietos vienu no valsts lielajiem vakcinācijas punktiem  
26.Marts, 2021
16791
Jēkabpils dobes sāk rotāt pavasara puķes
14.Aprīlis, 2021
16935
No 12.aprīļa mācības klātienē atsāks arī pilsētas skolu 12.klases 
12.Aprīlis, 2021
16915