Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana

No 2021.gada 15.marta līdz 2021.gada 09.aprīlim notiek kandidātu izvirzīšana darbam Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu organizēšanai un norisei.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

Ø reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

Ø ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

Ø Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

Ø kurš prot latviešu valodu;

Ø kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

Ø kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

Ø kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

Ø kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

 

Aizpildāms un parakstāms Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums. Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un veikt fizisko personu datu apstrādi tikai tam paredzētajā nolūkā.

Pieteikuma veidlapa šeit

Pieteikuma iesniegšanas vietas šeit 

Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņi šeit 

 

Normatīvie akti: Pašvaldības domes vēlēšanu likums https://likumi.lv/ta/id/57839-pasvaldibas-domes-velesanu-likums

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums https://likumi.lv/ta/id/35108-republikas-pilsetu-un-novadu-velesanu-komi...

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija https://likumi.lv/ta/id/254383-par-instrukcijas-apstiprinasanu

 

Informāciju sagatavoja:

Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisija

Informācija iedzīvotājiem par COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem
30.Maijs, 2021
14741
Jēkabpils pilsētas pašvaldība strādā attālināti
16.Aprīlis, 2021
16719
Meklējam jēkabpiliešus visā pasaulē
13.Aprīlis, 2021
16905
Turpinās konkurss uz pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāja amatu
14.Aprīlis, 2021
16619
No 5. līdz 16.maijam tiks slēgta satiksme Viesītes ielas posmā
05.Maijs, 2021
17016
Jēkabpils dobes sāk rotāt pavasara puķes
14.Aprīlis, 2021
16935
No 12.aprīļa mācības klātienē atsāks arī pilsētas skolu 12.klases 
12.Aprīlis, 2021
16915
24. aprīlī norisināsies Lielā Talka
22.Aprīlis, 2021
16947
22.aprīlī uzsāks inženierkomunikāciju izbūvi Draudzības alejā
21.Aprīlis, 2021
16972
Brīvības ielas rotācijas aplī uzstāda karoga mastu
20.Aprīlis, 2021
16963
Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaigznīte” vienā grupiņā konstatēta norovīrusa izplatība
16.Aprīlis, 2021
16943
Jēkabpils novada attīstības dokumentu izstrādes ietvaros aicina uz semināru - diskusiju ciklu
19.Aprīlis, 2021
16954