Jautā pašvaldībai

Vita Laimiņa
26.06.2020. 11:12
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Lūgums salabot laternas Lielajā ielā un Pamatu ielā, pa naktīm mirgo jau vairāk kā nedēļu. Tā gaismas zibināšana logos tiešām ir traucējoša.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.07.2020. 11:09

Nodots novērst defektu SIA "Jēkabpils pakalpojumi" meistariem.

Dace Boroduļina
26.06.2020. 01:17
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Kad beidzot Jēkabpils 3.vidusskolas ēkai tiks uzlikts jumts? Manuprāt,tās plēves ir tāds pagaidu variants,kas ir kopš aprīļa,un lietus ,kas tek tām cauri ,ēkai nodara postu.Tāda nauda tika ieguldīta, lai savulaik renovētu skolu,bet tagad tas viss atstāts novārtā!Manuprāt, tā ir liela nolaidība !
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.07.2020. 11:08

Jēkabpils 3.vidusskolai jaunu jumtu uzklās līdz augusta vidum.

Anna Bērziņa
25.06.2020. 18:55
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! 22. jūnijā kārtējo reizi pārsteidza pilsētas nespēja uzturēt kārtībā tai piederošās teritorijas. Katram pilsētas iedzīvotājam ir skaidrs, ka pašvaldības prioritāte ir pilsētas kreisā krasta Daugavas dambja un upes krasta uzturēšana kārtībā. Jāteic, ka labais upes krasts un dambis izskatās briesmīgi. Pārsteidz tas, ka it kā "labiekārtots" pilsētas objekts tiek nolaists un aizmirsts. Daugavas krasts atkal ir aizaudzis ar kārkliem, pieeja upei ir tikai caur dubļainiem niedrājiem, nostiprinātā dambja betona salaiduma vietas ir aizaugušas ar gigantiskām balandām un citiem augiem, jau tā smieklīgais gruģētais celiņš uz dambja ir aizaudzis ar nezālēm un izrautiem bruģakmeņiem, zāle uz dambja - cilvēka augumā. Amizanti skatīties uz pretējā krasta "noskūto" zālāju un retinātajiem kārkliem. Tāpat nevar saprast, kāpēc nav iespējams neieaudzēt zālē vietām pilsētā (Rīgas ielā, Brīvības ielā) izklāto vēsturisko bruģi!? Būtu jauki, ja pilsētā primārā būtu elementāra kārtība. "Skaistas", tematiskas dekorācijas rotācijas apļos un neskaitāmas norādes "Jēkabpilij 350" noteikti neatsver nesakoptību, kas manāma visapkārt.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.07.2020. 12:03

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pilsētas teritorijā zāli pļauj atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Pilsētas centrā biežāk, nomalēs retāk.

Krustpilī Daugavas dambis ir uzsākts  ravēts.

Aiga Nagle
23.06.2020. 15:34
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Kādēļ šogad tik švaki ar zāles pļaušanu pilsētā? Tikai centrā daudz maz izpļauts, taču nomaļākās vietās zāle ir teju cilvēka augumā. Piemēram, Zaļajā ielā 21. Tā kā kapsētā ir tikai viena tualete, tad cilvēki šajā zālē iet nokārtot dabiskās vajadzības, radot neērtības tuvāko privātmāju iedzīvotājiem.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.07.2020. 11:11

Zaļā iela 21 zāle nopļauta.

Jānis Ozolins
13.06.2020. 09:49
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Kad tiks nopļauta lielā zāle (tai skaitā lielās pērkones, kas jau taisās pārziedēd) pie Bebru ielas 28 un 33 mājas, kā arī pie bērnu laukuma kas atrodas pie šīm mājām?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.07.2020. 11:12

Teritorijas pie Bebru ielas 28 un Bebru ielas 33 tiks nopļautas divu nedēļu laikā.

Juris Pentums
01.06.2020. 16:59
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Tā kā Donaviņas ielas remontdarbiem (iekritušo aku savešanai kārtībā) cik saprotu līdzekļi nav šogad paredzēti, varbūt varētu vismaz aizlāpīt bedrītes un arī iesēduma vietas tomēr aizbērt un izlīdzināt, jo tagad katru dienu braucot uz PII auto tiek ļoti bojāts, samainīties ar pretī braucošo auto grūti, jo tos vākus apbraukt var tikai līkločiem.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
08.06.2020. 10:42

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ir šosezon plānots iespēju robežās novērst kritiskākās problēmsituācijas Donaviņas ielas segumā. Ir plāns pakāpeniski sakārtot ielas segumu, kurš būtiski deformējies neatbilstoši izbūvējot pazemes komunikācijas un skatakas.

Sanita Kar
27.05.2020. 22:02
Kategorija: Citi
Labdien! Ņemot vērā, ka NVA rīkotie skolnieku vasaras darbi 2020.g. atkal atļauti, un paredzēti no 01.07.-31.08., sakiet kā tie tiks organizēti Jēkabpilī? P.s. ņemot vērā iepriekšējo pieteikšanos, kurā bija paredzēta darbošanās no 01.06.-31.08.20.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.06.2020. 14:49

Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru vasaras brīvlaikā organizē aktīvu nodarbinātības pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Šajā pasākumā strādāt skolēni Jēkabpils pilsētas pašvaldībā pieteicās jūnija, jūlija un augusta mēnešos.

Sakarā ar noteiktajiem pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai, skolēnu nodarbinātības pasākums 2020.gadā notiks no 01.jūlija. Lai skolēniem, kuri vasaras darbiem bija pieteikušies jūnija mēnesī, nodrošinātu vienādu attieksmi, darba iespējas ir piedāvātas jūlija un augusta mēnešos.

Jēkabpils pilsētas teritorijā pašvaldība jūlija un augusta mēnešos nodarbinās 70 skolēnus. Ar skolēniem un viņu vecākiem Komunālās saimniecības nodaļa sazināsies telefoniski.

Māris Liepa
21.04.2020. 07:48
Kategorija: Domes vadībai
Liels paldies par maniem mīļajiem Patalniekiem. Uzzinaju, ka vakar viņi pēc vairāk kā mēneša ilgas atpūtas ir atsākuši darboties.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 08:46

Paldies par informāciju

Māris Liepa
19.04.2020. 17:52
Kategorija: Domes vadībai
Ar lielu interesi sekoju līdzi TDK "Pastalnieki" radošajai darbībai un esmu ļoti priecīgs par viņu izcilajiem panākumiem deju skatē, kas notika 12. martā. Mani izbrīna tas, ka es uzzināju, ka šobrīd, kad visas mācības notiek attālināti ( arī Jēkabpils BJC ), "Pastalniekos" nekas nenotiek. Vai skolotāja ir aizsūtīta atvaļinājumā? Citos tautu deju kolektīvos skolotāji uzdod bērniem uzdevumus, un viņi tos pilda
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
05.05.2020. 11:51

labdien!Paldies par Jūsu interesi par dejotāju gaitām šajā mums visiem sarežģītajā laikā!

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” par izglītības iestāžu darbības pārtraukšanu, arī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā no š.g. 23. marta interešu izglītības programmas tiek organizētas attālināti.

Pulciņu pedagogi turpina savus tiešos darba pienākumus, veicot darbu attālināti, nosakot izglītojamiem konkrētus veicamos darbus konkrētā laika periodā, komunicējot ar  izglītojamajiem un to vecākiem ar epasta, tālruņa, sociālo tīklu starpniecību, kā arī iesniedzot attālināto mācību plānu.

Arī tautas deju kolektīvs "Pastalnieki" turpina mācību un treniņu procesu attālināti.

Pēc skolotājas sniegtās informācijas, TDK " Pastalnieki" darbam ir izveidots arī  treniņstundas video- lai atvieglotu mācību un treniņu procesu un lai dejotāji nezaudētu formu un  saglabātu esošās deju prasmju kvalitāti, savukārt "Pastalnieku" dejotāji video ar indiviuālā treniņa procesa norisēm sūta kolektīva vadītājai. 

Salvis Speldziņš
14.04.2020. 17:39
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Kāpēc netiek novērtēts sētnieku darbs uz Pļaviņu ielas no Strūves parka virzienā uz celtniekiem! Ja sētnieks ir salicis lapas maisos un saslaucījis taciņu tad vismaz nedēļas laikā ir iespējams aizvest lapu maisus lai tos vārnas nepaspēj saplēst un lapas vējš par jaunu neiznesā! Jo viens maiss no rudens kā noripojis no dambja tā tur arī stāv jau putnu saplēsts! Un pie reizes lielās talkas uzdevums būtu salasīt plastmasas un stiklus šai posmā abas dambja nogāzes! P.S dažviet vēl ir manāmi izšauto salūtu čaulītes!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 08:47

Teritorija sakopta un atkritumi tiek izvesti reizi nedēļā.

Dace Boroduļina
14.04.2020. 00:12
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Sakiet lūdzu- Vai 2020.gadā būs trotuārs visas Zīlānu ielas garumā /lielceļa posmā, vai tas savienosies ar trotuāru, kas ir ceļa turpinājumā t.i. pa kuru ceļa pusi paredzēts trotuārs?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
05.05.2020. 10:04

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Zīlānu ielas posmam no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai ir izstrādāts pārbūves darbu būvprojekts, kura ietvaros paredzēts izbūvēt gājēju un velobraucēju celiņu ielas kreisajā pusē. Gājēju un velobraucēju celiņa izbūve Zīlānu ielas posmā no Oļu ielas virzienā uz Jēkabpils pilsētas robežu, lai savienotu ar esošo celiņu no Zīlānu puses tiek plānota tuvāko gadu laikā.

Juris Pentums
08.04.2020. 16:15
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Vēlējos uzzināt, to, kad notiks Medņu un Ļaudonas ielu asfaltēšanas darbi, kuri paredzēti šogad? Kā arī kāds segums tiks klāts - gluds asfalta segums vai tikai nokaisīts pa virsu frēzētais asfalts?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
05.05.2020. 10:05

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka šobrīd norit iepirkums par minēto ielu asfaltēšanas darbu dokumentācijas izstrādi un būvdarbiem. Būvdarbi paredzēti 2020. gada sezonā, precīzu laiku šobrīd nav iespējams noteikt, jo tas atkarīgs no iepirkuma norises gaitas, dokumentācijas izstrādes gaitas un citiem faktoriem. Tiks ieklāts karstā asfaltbetona segums.

Ina Pastare
02.04.2020. 19:09
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien!Cik ilgi Nameja iela 18 stāvēs vējā nolaustas egles saknes? Vai tiešām nevarēja uzreiz sakopt kad sazageja pašu egli,bet saknes atstāja kā karikatūru?!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 08:47

Darbi ir veikti

Sandra Malniece
28.03.2020. 15:20
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Ir pieņemts lēmums par pārtikas pabalsta piešķiršanu 1-9.klašu skolēniem, kuri mācās pašvaldības skolās un vecāki deklarēti pilsētā. Tā nu ir sanācis, ka bērns mācās Krustpils pamatskolā, jo tā atrodas gandrīz pie mājām. Juridiski tā ir cita pašvaldība. Mans bērns tāds nav vienīgais. Vai nevarētu nākt pretī arī šiem bērniem, kam vecāki deklarēti pilsētā? No visiem mūsu ģimenes strādājošajiem nodokļi tomēr ienāk pilsētas kasē.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 09:01

Ar Jēkabpils pilsētas domes 26.03.2020. lēmumu Nr.175 (protokols Nr.6, 60.§) ir veikti grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā”. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.11. apakšpunktu šādā redakcijā: “6.11. pabalsts pārtikas preču iegādei Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.-9.klases izglītojamiem. Saistošajos noteikumos papildinātais pabalsts spēkā būs tikai 2019./2020. mācību gadā par diviem mēnešiem: aprīli un maiju. Ja ģimenei ir piešķirts daudzbērnu, trūcīgās vai mazdrošinātais statuss, lūdzu griezties pēc palīdzības, Jēkabpils Sociālajā dienestā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 16:31

Labdien!
Pateicoties uzņēmuma SIA „LatGran” atbalstam tika rasta iespēja  nodrošināt  pabalstu pārtikas preču iegādei  dāvanu kartes veidā arī Jēkabpils pilsētā deklarētajiem skolēniem, kuri mācās citu novadu pašvaldību izglītības iestādēs.

Iluta Sarnovska
23.03.2020. 10:56
Kategorija: Domes vadībai
Labdien, Sakarā ar situāciju valstī vai projektētāja iesniegums būvvaldē par dzivokļa (Dārzu iela 1-1, Jēkabpils) pārbūvi varētu būt izskatīts un akceptēts nenoteiktā laikā? Tā kā citi darbi ir pakārtoti jūsu izsniegtajai atļaujai, es vēlētos zināt iespējamos laikus. Paldies. Ar cieņu, Iluta Sarnovska, 25 123 546
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
08.04.2020. 14:46

Būvniecības iecere Jēkabpils pilsētas būvvaldē saskaņota 31.03.2020.

Lapas