Jautā pašvaldībai

Ināra Rāviņa
16.10.2018. 09:42
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Pēc zvaniem uz Namu pārvaldi, cirkulācijas jautājums ir atrisināts - caurule ir silta Paldies! Bet paliek neskaidrs, kāpēc netiks veikts pārrēķins, jo reāli cirkulācija tika pieslēgta 16.oktobrī nevis septembrī reizē ar apkuri. Man esot izrādās jāzina, ka tos pieslēdz reizē, nezinu tikai kuros kafijas biezumos man tas bija jāizzīlē. Kāpēc nevar reiz iemācīties izlikt paziņojumus pie kāpnēm - "Pieslēgta apkure un cirkulācija. Pārbaudiet un neskaidrību jautājumā zvaniet pa numuru..."??? Jums pietiek laika un enerģijas uzlikt paziņojumus, ka tiks uzpildītas sistēmas pārbaudei, kas man it neko neizsaka, bet paziņot, ka ir pieslēgta apkure un cirkulācija uzlikt nevaram!
SIA "JK Namu pārvalde"
22.10.2018. 10:42

Par dzīvojamās mājas Bebru ielā 12 izlietotās siltumenerģijas maksas sadalījumu

SIA JK Namu pārvalde ir saņemts Jūsu iesniegums, kurā izteikts lūgums sniegt informāciju par dzīvojamā mājā Bebru ielā 12 izlietotās siltumenerģijas maksas sadalījumu.
Maksa par piegādāto siltumenerģiju mājai tiek aprēķināta, balstoties uz  Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumu Nr.387, kuros veikti vairāki grozījumi, ar ko apstiprināti saistošajos noteikumos "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību."

Piegādātās siltumenerģijas kopējais daudzums norēķina periodā ir vienāds ar patērētās siltumenerģijas kopējo daudzumu.

Par karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzumu  patērētājs maksā arī gadījumos, ja:

·         īpašums atslēgts no mājas kopējās karstā ūdens padeves sistēmas;

·         patērētājs atrodas prombūtnē vai karstā ūdens patēriņš īpašumā norēķina periodā ir vienāds ar nulli.

Norēķina periodā patērētais kopējais siltumenerģijas daudzums mājai veido 0.645MWh, tai skaitā:

·         siltumenerģija apkurei 0.565MWh

·         karstā ūdens cirkulācijai (siltumenerģijas patēriņš karstajam ūdenim cirkulējot pagraba un bēniņu cauruļvados, starpstāvu stāvvados, siltummezglā un vannas istabas sildelementos) aprēķinātas 0.08MWh.

Minēto noteikumu 1.2.apakšpunkts piemērojams līdz brīdim, kad īpašnieki  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savstarpēji vienojoties, nav noteikuši citu kārtību, vai nav pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības.

 

Ināra Rāviņa
15.10.2018. 21:39
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Jēkabpils siltums. Man rēķinā ir norādīta cirkulācijas maksā, bet tā cirkulācijas caurule ir aukstā. Par ko man būtu jāmaksā, ja jūs nepārliecināties, vai tiešām visos dzīvokļos cirkulācija nodrošināta? Reāli man pusmēnesi nav pakalpojuma, par kuru jūs gribēsiet maksu. Kad tas tiks beidzot sakārtots?
SIA "Jēkabpils siltums"
16.10.2018. 15:59

SIA ‘’Jēkabpils siltums’’ aprēķinus par piegādāto siltumenerģiju  veic pamatojoties uz  19.12.2013. Jēkabpils pilsētas pašvaldības  noteikumiem ‘’Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās daudzīvokļu mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību’’. Noteikumi izstrādāti balstoties uz 2013.gada 17.septembrī  pieņemtajiem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 1013 ‘’Kārtība, kādā dzīvokļu īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu’’ un informāciju, ko sniedz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājs un dzīvokļu īpašnieks, kā arī īrnieki.

 

 

 

 

 

Ināra Rāviņa
15.10.2018. 20:14
Kategorija: Citi
Jautājums Namu pārvaldei. Kādā sakarā septembra rēķinā par apsaimniekošanu uzkrājumu veidošana remontiem tarifs palielināts trīskāršā apmērā? Gan jūlijā, gan augustā uzkrājumu veidošana tika iekasēta 0,07 EUr par m2, tagad pēkšņi 0,23 EUR/m2. Kāds likums jauns iznāca avi kas? vai varbūt māju plānots izlīmēt ar svarowski kristāliem, lai no kosmosa var redzēt? Kāds ir ekonomiskais pamatojums summas palielinājumam 3 reizes???
SIA "JK Namu Pārvalde"
18.10.2018. 14:04

SIA JK Namu pārvalde (turpmāk–Sabiedrība) informē, ka 2018.gada 17.oktobrī tika saņemts Jūsu iesniegums, kurā lūdzat sniegt skaidrojumu par maksājuma summas palielināšanos saistībā ar uzkrājuma veidošanu remontdarbiem dzīvojamai mājai Bebru ielā 12, Jēkabpilī, (turpmāk–Māja).

Informējam ka 2017.gada 9.novembrī Mājas dzīvokļu īpašniekiem tika izsniegtas “Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2018.gadam”.

Atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”14.punkts nosaka, ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētajā paziņojumā norādītās dienas dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē nav pieņēmuši lēmumu par uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu, pārvaldnieka sastādītais uzturēšanas darbu plāns un aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi stājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri vai citu pārvaldnieka noteiktu termiņu - šajā gadījumā, jūsu Mājai ar 01.09.2018.

Šī gada 15.oktobrī Mājas dzīvokļu īpašniekiem tika izsniegtas “Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darba tāme 2019. gadam”,  kurā norādīti Mājai plānotie darbi, izmaksas, kā arī līdzekļu atlikums (uz 01.01.2018.).

Dzīvokļu īpašnieki ar kopības lēmumu var precizēt un/vai papildināt plānoto darbu sarakstu, kā arī noteikt Mājas uzkrājumu apmēru konkrēta mērķa sasniegšanai, iesniedzot atbilstoši noformētu protokolu (par Mājas dzīvokļu īpašnieku pieņemto lēmumu) Sabiedrībai, Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī.

 

Vita Aļeksejeva
14.10.2018. 21:05
Kategorija: Pilsētsaimniecība
21.08.2018.es uzdevu jautājumu par Kurzemes ielas bedrēm..Paldies,atbilde bija sniegta.Bet bedres kā nav aizbērtas tā nav..Visu saprotu-pilsētā ir citas vietas ar bedrēm..Ja jau tika nobērta Jāņa iela un pie reizes nogreiderēta(,kas ir gandrīz blakus Kurzemes posmam kur ir tās bedres)vai nebija iespējas pie vienas reizes aizbērt manis lūgtās bedres??? Un,vai kāds kontrolē to ceļa bedru aizbēršanu un greiderēšanu?Posmā - izbraucot no Jāņa ielas uz Raiņa ielu divas bedres aizbēra bet trešā palika neaizbērta. Ceru ka mans lūgums beidzot tiks izpildīts.
Gita Lisecka
08.10.2018. 13:31
Kategorija: Citi
Labdien. Kur var uzzināt, kādā kārtas nr. bērns ir uzkaitē lai tiktu bērnudārzā?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
12.10.2018. 11:13

Saistošie noteikumi Nr. 6 “Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ”nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Izglītības pārvalde izskata iesniegumus un rakstiski paziņo iesnieguma iesniedzējam uz norādīto adresi vai pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma nosūta atbildi elektroniski uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

Ja nav saņemta atbilde par kārtas numuru reģistrācijai pirmsskolas izglītības iestādē, lūdzam sazināties ar izglītības darba speciālistu telefoniski 29239225, 65207054 vai elektroniski ilona.skrode@edu.jekabpils.lv

Andra Vīksne Klindžāne
04.10.2018. 18:39
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien.1.Mājai zīlānu 4 no jumta pagalma pusē sāk slīdēt nost šīfera gabals vai varētu lūdzu salabot?2.Vēl gribētu jautāt par ventilācijām mājā Zīlānu 4 dzīvoju pirmajā stāvā šahtām vilkmes nav vispār vai ir iespēja iztīrīt?3.Un jautājums par skursteņiem kad pēdējo reizi viņi ir tīrīti vai ir iespēja iztīrīt jo man dzīvojot pirmajā stāvā katru gadu jātaisa sienā caurums un jāgrābj ārā sodrēji un lapas?Gaidu atbildes paldies.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
23.10.2018. 07:55

SIA JK Namu pārvalde informē, mājas jumta segums ir salabots, ir izdarīts pieteikums Jēkabpils BUB (Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai), veikt mājas ventilācijas šahtu tīrīšanu, kā arī mutiski sniegts skaidrojums par iespējām turpmāk pieteikumus par dažādu veidu darbiem vai bojājumiem, kas saistīti ar mājas kopīpašumu, pieteikt zvanot Sabiedrības dispečerdienestam.  

Salvis Speldziņš
03.10.2018. 17:56
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Paldies par izzāģētajiem zariem V. Strūves iela'!! Bet ir palikuši vēl divi nokaltušie koki kas nav nozāģēti un vētrā vēl nav nogāzušies!! Un būtu jauki salabot nobrauktuvi pretī mājai V. Strūves iela Nr.2 !! Cerams tas tiks paveikts līdz sniegiem!!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
05.10.2018. 10:10

Strūves parkā sausie un bīstamie koki ir apsekoti un iekļauti Jēkabpils pilsētas bīstamo koku sarakstā. Atbilstoši esošā budžeta iespējām tiks izzāģēti.

Ženija Kondrašova
28.09.2018. 15:34
Kategorija: Domes vadībai
Karpenko kgam Jūsu darbinieces bija tik ļoti aizņemtas pēdiņās, ka pat nepainteresējās, vai es prasu izziņu par savu vai citu īpašnieku- to Jūs tikai tagad man paziņojāt. Jūsu darbinieces neko nepaskaidroja, kā Jūs rakstiet atbildē. Un viņu nolaidības dēļ tagad man Jūsu uzņēmums būs jāapmeklē vēl divas reizes - lai saņemtu iesniegumu, kuru parakstīs īpašnieks un lai saņemtu pieprasīto izziņu. Paldies, Karpenko kungs par ļoti labu Jūsu darbinieku darbu pēdiņās. Tā vietā, lai šodien atvainotos, jo klientam vienmēr taisnība, bet tas laikam tikai privātajā uzņēmējdarbībā ne pašvaldības, viņas man norādīja, ka es vainīga……. Jūsu atbilde, Karpenko kungs, bija kārtējā atrakstīšanās nevis atbilde par Jūsu rīcību kā uzņēmuma vadītājam, lai mazinātu šo birokrātiju. Domei ierosinājums - šo visu procesu var vienkāršot, vajadzīga tikai laba griba, un proti, iedzīvotājs iesniedz visus dokumentus (izņemot izziņas par parādu neesamību) dzīvokļa atsavināšanas ierosināšanai un domes darbinieks, piem. Mālnieces kdze vai kāds cits - ir pietiekoši daudz darbinieku- pieprasa visām kapitālsabiedrībām ziņas ar vienu iesniegumu par parādu neesamību par visiem iesniegtajiem iesniegumiem par , piem. 10 dienām, arī ievērojot visas Fizisko personas datu aizsardzības prasības .
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
04.10.2018. 10:01

Paldies par ierosinājumu!

Ženija Kondrašova
27.09.2018. 10:40
Kategorija: Domes vadībai
Šobrīd daudzi Jēkabpils iedzīvotāji ir saņēmuši vēstuli no Jēkabpils pilsētas pašvaldības ar aicinājumu iegādāties īrēto dzīvokli. Un, lai uzsāktu šādu procedūru nepieciešamas izziņas par parādu neesamību . Esmu šokā no attieksmes siltumtīklos - lai saņemtu izziņu , ir jāraksta iesniegums un tad nākamajā dienā to saņemsiet!!!!!!!! Tas ir tik ārkārtīgi sarežģīti, ka nevar izdarīt uzreiz?!?!?!? Kāpēc????? Labi, man ir transports, varu izbraukāt, bet pensionāri pa divām reizēm , kājām, tai pašā laikā sēž kundzes siltumā (kad mēs visi salstam) un vēl nevar UZRAKSTĪTU IZZIŅU UZREIZ. ABSURDS!!!!!! Izskatās, ka siltumtīklos domā, ka strādā tikai viņi, pārējiem ir brīvais darba režīms - aiz nav ko darīt var aizstaigāt pa divām reizēm pie viņiem. Patiesība ir cita - siltumtīklos nestrādā . TĀDA IR PATIESĀ ATTIEKSME PRET IEDZĪVOTĀJIEM. Gaidu atbildi no Karpenko kunga, kāpēc uzņēmums rada lieku birokrātiju, neērtības iedzīvotājiem, lai tikai būtu ērti uzņēmuma darbiniekiem? Un no Jēkabpils pilsētas pašvaldības - vai tiešām šo procesu nevar optimizēt??
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
27.09.2018. 13:59

Izziņu par parāda neesamību par izmantoto siltumenerģiju SIA "Jēkabpils Siltums" izsniedz tikai dzīvokļa īpašniekam vai īrniekam. Vēršu Jūsu uzmanību, ka Fizisko personu datu aizsardzības regulas prasības liedz sniegt datus personām, kurām nav saistības ar dzīvokļa īpašumu, tāpēc uzņēmuma darbinieki lūdz sagatavot dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka parakstītu iesniegumu. Izziņa par parādu neesamību tiek sagatavota nekavējoties, klientu ērtībai ir sagatavotas iesniegumu veidlapas, kas tikai jāaizpilda. Diemžēl, ir gadījumi, kad izziņu par parāda neesamību vēlas saņemt personas par tām nepiederošiem dzīvokļiem. Šādos gadījumos uzņēmuma darbinieki sniedz skaidrojumu par to, kurš ir tiesīgs saņemt izziņu. Protams, ja gadījums, par kuru raksta kundze, ir iepriekš aprakstītais, nāksies vēlreiz apmeklēt mūsu uzņēmumu, tikai ar dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka rakstītu iesniegumu par izziņas nepieciešamību. Precizēšu, ka  SIA "Jēkabpils Siltums" administrācijas ēka apkure nav pieslēgta un tuvākajā laikā neplānojam to darīt

Cieņā-SIA "Jēkabpils siltums" valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko

Velta Vilkāja
20.09.2018. 21:33
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Par 3.vidusskolas skolēnu drošību ceļā uz mājām Zīlānu virzienā 04,09,2018,uzdotais jautājums nav atbildēts pēc būtības - kā zināms, autobusi, kuri ved uz skolu bērnus virzienā no pilsētas, izdara neērto kreiso pagriezienu aiz dzelzceļa pārbrauktuves. kāpēc līdzīgi pasākumi nav attiecināti uz bērniem, kuriem jānokļūst ar 8.autobusu vai 3.autobusu Pansionāta virzienā pēc nodarbībām? Starptautiskās automaģistrāles malā izvietotā autobusu pietura ir šaura un bīstama, pie tam, atļautā braukšanas ātruma "30km stundā" zīme kokos pirms pieturas praktiski nav redzama.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.09.2018. 16:15

Valsts nozīmes galvenais autoceļš A12, kas Jēkabpils pilsētas teritorijā ir Zīlānu iela, ir tranzītiela nevis “Starptautiska automaģistrāle”. Automaģistrāle: ir ceļš, kas ir īpaši projektēts un būvēts motorizētai satiksmei un kas neapkalpo tā malās esošos īpašumus un, kas, izņemot īpašus punktus vai pagaidu stāvokli, ir nodrošināts ar atsevišķām brauktuvēm abiem satiksmes virzieniem, ko vienu no otra atdala vai nu ar sadalošo joslu, kas nav domāta satiksmei, vai, izņēmuma gadījumā, ar citiem līdzekļiem, nekrustojas vienā līmenī ar citu autoceļu, dzelzceļa vai tramvaja sliedēm, gājēju ceļu un ir īpaši apzīmēts kā automaģistrāle. Zīlānu ielas posmam no Rīgas ielas līdz Ķieģeļu ielai ir apstiprināts pārbūves darbu projekts, un tiek plānoti pārbūves darbi, kuru rezultātā tiks atrisināts jautājums par sabiedriskā transporta pieturvietas “Slimnīcas iela” konfigurāciju. Transportlīdzekļu maksimālā ātruma ierobežojuma zīme tiks atbrīvota no koku zariem. Sabiedriskā transporta maršrutu izmaiņas netiek paredzētas.

Velta Vilkāja
20.09.2018. 21:23
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Jautājums par reklāmas izvietojumu Strūves ielas autobusu pieturā nav atbildēts pēc būtības - reklāma izvietota nepareizā pusē, tā aizsedz redzamību, nav redzams pienākošais autobuss. kad reklāmu novietos atbilstoši otrā pusē?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
27.09.2018. 14:10

27.09.2018. ojekts ir apsekots un secināts, ka pieturas reklāmas stenda konstrukcija (kurā paredzēta reklāmasizvietošanai) aizsedz pieturas platformas pārredzamību.

Nepieciešams pārvietot reklāmas stenda konstrukciju pieturas sānu daļas kreisajā pusē. Darbi uzdoti pieturas apsaimniekotājam SIA “LAMAKO”.

Velta Vilkāja
20.09.2018. 21:19
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Vai ceļa zīmes "Dodiet ceļu" tiks atjaunotas divos 1.Maija ielas krustojumos ar Ošu ielu un Lapu ielu?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.09.2018. 16:14

Minēto ielu mikrorajonā līdz mēneša beigām tiks uzstādītas transportlīdzekļu maksimālā pārvietošanās ātruma ierobežojuma zonas 30 km/h ceļa zīmes, kā arī apdzīvotas vietas ceļa zīmes. Ņemot vērā paredzamo transportlīdzekļu pārvietošanās ātrumu un satiksmes intensitāti, priekšrocības zīmes krustojumos netiek paredzētas.

Velta Vilkāja
20.09.2018. 21:10
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Vai ielu apgaismojums kādreiz tiks ierīkots arī !.Maija/Smilšu/Lapu/Ganu/Ošu ielu mikrorajonā? ieskaitot neapgaismoto dzelzceļa pāreju?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.09.2018. 16:15

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir paredzējusi ilgtermiņā izgaismot tās ielas, kuras līdz šim brīdim nav bijušas izgaismotas.

Pēc Jūsu pieprasījuma 1.Maija/Smilšu/Lapu/Ganu/Ošu ielu mikrorajons tiks iekļauts 2019. gada budžeta projektā, bet tas negarantē, ka 2019.gada budžetā pietiks finansējums attiecībā uz šī mikrorajona izgaismošanu.

Inta Lasmane
17.09.2018. 16:51
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Sakiet, lūdzu, kur pazudusi novērošanas kamera, kura bija zem tilta, ūdens līmeņa novērošanai?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
27.09.2018. 15:53

Kamera nav pazudusi. Šobrīd notiek komunikāciju atjaunošana.

Juris Pentums
15.09.2018. 10:31
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Mēs, PII Bērziņš vecāki, vēlamies zināt, kas notiek ar plānotajiem renovācijas darbiem? Pavasarī, vecāku sapulces laikā, mums tika sniegta informācija, ka renovācija tiks uzsākta augusta mēnesī un objekta pabeigšanas termiņš būs decembris, 2018. Taču, apmeklējot PII Bērziņš ēku Madonas ielā, mēs redzam, ka nekādi būvniecības darbi līdz šim brīdim nav uzsākti! Rodas jautājums, kā lai tiek pabeigti renovācijas darbi līdz solītajam decembra mēnesim? Kāpēc tad mēs nevarējām izmantot dārziņa telpas vēl to laiku, kamēr nav noformēta visa dokumentācija un nav zināms un skaidrs tas, kad tiks uzsākti tie darbi? Dārziņu, lielākoties apmeklē tie bērni, kuru dzīves vieta ir Madonas vai tuvumā esošā iela. Patreiz nokļūšana uz PII jauno pagaidu atrašanās vietu ir apgrūtināta, jo pilsētas satiksmes 5. autobusa maršruts ir tāds, ka mums ar bērniem ir jāiet kājām apmēram 1 km. Vai tiešām nav iespējas rast risinājumu ērtākai nokļūšanai līdz PII, kas samazinātu laiku, kuru jāpavada ceļā, lai bērns nokļūtu PII un vecākiem nebūtu jākavē darbs, kurš atrodas tuvu savai dzīvesvietai! Ņemot vērā visu augstāk minēto, lūdzam, sniegt atbildes uz jautājumiem: 1) Kad tiks uzsākti PII Bērziņš renovācijas darbi un cik ilgs būs to izpildes laiks jeb termiņš kad objekts tiks pabeigts un nodots ekspluatācijā? 2) Vai ir plānots kāds risinājums ērtākai nokļūšanai uz PII, jo straujiem soļiem tuvojas tumšais un slapjais gada laiks, kas radīs vēl lielākas problēmas drošai un ātrai nokļūšanai uz dārziņa telpām Jaunajā ielā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.09.2018. 15:10

Būvdarbu iepirkums objektam “PII “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana Madonas ielā 50, Jēkabpilī” ir noslēdzies 12.09. 2018. Būvdarbi tiks uzsākti pēc līguma noslēgšanas atbilstoši Publisko iepirkumu likumā paredzētajam termiņam. Būvdarbus plānots  pabeigt 2019. gada maijā.

Lapas