Jautā pašvaldībai

Sanita Kar
14.12.2018. 19:36
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Sakiet vai kāds no pašvaldības, vai autobusu parka administrācijas, pārstāvis ir mēģinājis laikā, kad pamatskolas bērni brauc uz pilsētas kreiso krastu (beidzoties mācību stundām), braukt ar sabiedrisko transportu? Gadījums iz dzīves: Šodien (14.12.2018.) bijušā veikala Progress pieturā, kur autobusam bija jābūt 13.50, tas pienāca pl.14.00, atverot durvis šoferītis atvainojās, ka pasažierus neuzņems, jo autobuss pilns ar skolniekiem-vietu nav, jāuzgaida nākamais autobuss. Vai tiešām visu šo gadu laikā šo situāciju nevar nekādi atrisināt, vai nu bērniem papildus reisu piešķirot, vai kādu citu risinājumu rodot?! Vai tiešām tas nevienu neuztrauc?! Mazās novadu skoliņas šim mērķim piešķir speciālu transportu (šoreiz nemaz pat nerunāšu par to, ka bez maksas - tas pilsētai jau būtu par traku). Pārējā pilsētas sabiedrības daļa, kura izmanto sabiedrisko transportu, laikā, kad bērni brauc no skolas, arī vēlās to izmantot!
Gita V
14.12.2018. 12:19
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Ja vēlos ielikt maiņas sludinājumu par domes dzīvokli, kādam no domes ir jāprasa atļauja? Vēlos mainīt domes dzīvokli uz lielāku domes dzīvokli.
Salvis Speldziņš
10.12.2018. 16:00
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Vēlreiz par bruģi Vilhelmas Strūves parkā! Bruģis kur bija iekritis un tika aizbērta bedre vēl joprojām nav salikts atpakaļ bet ka esmu novērojis tad bruģa akmeņi gan pamazām pazūd un to skaits saruk līdz brīdim kad izdomas to salikt vairs nebūs ko likt! Un vel lūgums sakārtot ietvi kur tika raktas komunikācijas, jo tagad ir liela peļķe taciņas vidū un pariet nav iespējams vai nav iespējams aizbērt un salikt betona flīzes atpakaļ!?
Juris Pentums
05.12.2018. 10:24
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Katru dienu bērnu vedam uz PII Bērziņš, Jaunajā ielā. Tieši pretī ieejas vārtiņiem atrodas gājēju pāreja, kuru reti kurš autovadītājs ievēro. Tas ir tāpēc, ka pāreja nav nedz apgaismota nedz kā savādāk izcelta. Maz trūkst, lai kādu dienu nepiedzīvojam nelaimi. Lūgums rast iespēju un apgaismot pāreju un kaut kā to izceltu, lai jebkuros laikapstākļos tā būtu labi pārredzama! Paldies!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.12.2018. 11:56

Ziņojums/informācija ir piefiksēta un tuvākajā laikā trūkums tiks novērsts.

Laura LP
04.12.2018. 08:34
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Jums tiešām nešķiet, ka būtu jāsakārto apgaismojuma jautājums??? Cik bieži pilsēta vakaros slīgst tumsā, no rītiem apgaismojums agri tiek atslēgts, toties dienā laternas deg bieži jo bieži... Iespējams, neesiet pamanījuši, bet mūsu pilsēta gājējiem ir ļoti nedraudzīga! Piemēram, šodien - līst lietus, plkst.7.59, kad gaisma tikai sāk aust laternas tiek atslēgtas. Brauciens ar auto pa tādu ielu kā Ozolu iela ir vienkārši fantastika, jo jājēju ietvju tur nav, uz skolu dodas skolēni, kuriem lielākajai daļai nav atstarojošo elementu apģērbā, un iela arī nav no tām, kuras primāri tiek kaisītas. Vai tiešām pilsētas budžetā būtu tik liels zaudējums, ja tās laternas padegtu vēl pusstundu?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
07.12.2018. 14:30

Labdien!

Šobrīd ielu apgaismojuma ieslēgšanās un izslēgšanās laiki ir mainīti - apgaismojums pilsētā ieslēdzas 30 min. agrāk (ap plkst. 15:45 ), savukārt izslēdzas 30 min. vēlāk (ap plkst. 8:34 ).

Inga Maļinovska
17.11.2018. 19:35
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien, kas notiek ar bijušo Lauku atbalsta dienesta ēku un tās apkārtni? Izskatās, ka tur ir iekārtots atkritumu poligons... Vai kāds par šo teritoriju ir atbildīgs un apsaimnieko???
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
26.11.2018. 15:44

Labdien!

Ēka, kas atrodas Jēkabpilī, Tvaika ielā 2 ir Zemkopības Ministrijas īpašums. 

Daina EX Leitāne
03.11.2018. 18:55
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Nedeg ielu apgaismojums Siliņu, Arāju, Mērnieku, Neļķu ielu mikrorajonā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
05.11.2018. 07:54

Paldies par informāciju!

Salvis Speldziņš
29.10.2018. 14:17
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Strūves parkā pie attīrīšanas iekārtām tika aizbērta bedre, bet bruģis nav ieklāts atpakaļ līdz šim brīdim!! un otrs jautājums vai nav iespēja ko lietas labā darīt nobrauktuvei pretī V.Strūves ielai 2, jo tur ir izveidojusies liela bedre, kas apgrūtina uzbraukšanu!! Ceru līdz sniegiem tiks paveikts!!!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
30.10.2018. 12:26

Bruģis tiks atjaunots pēc visu darbu pabeigšanas. Teritorija pretī iebrauktuvei Strūves ielā 2 ir parka teritorija, kur ceļa ierīkošana nav paredzēta.

Evija Plīruma
28.10.2018. 17:07
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Interesē, kad beidzot tiks salabotas bedres Pormaļa un Viestura ielas krustojumā, tās ir aptuveni 10cm dziļas. Nav iespējams normāli nogriezties, lai neiebrauktu tajās. Tagad sākoties tumšajam gadalaikam, iespēja iebraukt bedrēs vēl vairāk palielinās. Gaidīsim kamēr notiks kāds negadījums?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
30.10.2018. 12:26

Andreja Pormaļa - Viestura ielas krustojumā bedre tiks salabota līdz 31.10.2018.

Ināra Rāviņa
16.10.2018. 09:42
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Pēc zvaniem uz Namu pārvaldi, cirkulācijas jautājums ir atrisināts - caurule ir silta Paldies! Bet paliek neskaidrs, kāpēc netiks veikts pārrēķins, jo reāli cirkulācija tika pieslēgta 16.oktobrī nevis septembrī reizē ar apkuri. Man esot izrādās jāzina, ka tos pieslēdz reizē, nezinu tikai kuros kafijas biezumos man tas bija jāizzīlē. Kāpēc nevar reiz iemācīties izlikt paziņojumus pie kāpnēm - "Pieslēgta apkure un cirkulācija. Pārbaudiet un neskaidrību jautājumā zvaniet pa numuru..."??? Jums pietiek laika un enerģijas uzlikt paziņojumus, ka tiks uzpildītas sistēmas pārbaudei, kas man it neko neizsaka, bet paziņot, ka ir pieslēgta apkure un cirkulācija uzlikt nevaram!
SIA "JK Namu pārvalde"
22.10.2018. 10:42

Par dzīvojamās mājas Bebru ielā 12 izlietotās siltumenerģijas maksas sadalījumu

SIA JK Namu pārvalde ir saņemts Jūsu iesniegums, kurā izteikts lūgums sniegt informāciju par dzīvojamā mājā Bebru ielā 12 izlietotās siltumenerģijas maksas sadalījumu.
Maksa par piegādāto siltumenerģiju mājai tiek aprēķināta, balstoties uz  Jēkabpils pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumu Nr.387, kuros veikti vairāki grozījumi, ar ko apstiprināti saistošajos noteikumos "Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību."

Piegādātās siltumenerģijas kopējais daudzums norēķina periodā ir vienāds ar patērētās siltumenerģijas kopējo daudzumu.

Par karstā ūdens cirkulācijai patērētās siltumenerģijas daudzumu  patērētājs maksā arī gadījumos, ja:

·         īpašums atslēgts no mājas kopējās karstā ūdens padeves sistēmas;

·         patērētājs atrodas prombūtnē vai karstā ūdens patēriņš īpašumā norēķina periodā ir vienāds ar nulli.

Norēķina periodā patērētais kopējais siltumenerģijas daudzums mājai veido 0.645MWh, tai skaitā:

·         siltumenerģija apkurei 0.565MWh

·         karstā ūdens cirkulācijai (siltumenerģijas patēriņš karstajam ūdenim cirkulējot pagraba un bēniņu cauruļvados, starpstāvu stāvvados, siltummezglā un vannas istabas sildelementos) aprēķinātas 0.08MWh.

Minēto noteikumu 1.2.apakšpunkts piemērojams līdz brīdim, kad īpašnieki  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savstarpēji vienojoties, nav noteikuši citu kārtību, vai nav pārņēmuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības.

 

Ināra Rāviņa
15.10.2018. 21:39
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Jēkabpils siltums. Man rēķinā ir norādīta cirkulācijas maksā, bet tā cirkulācijas caurule ir aukstā. Par ko man būtu jāmaksā, ja jūs nepārliecināties, vai tiešām visos dzīvokļos cirkulācija nodrošināta? Reāli man pusmēnesi nav pakalpojuma, par kuru jūs gribēsiet maksu. Kad tas tiks beidzot sakārtots?
SIA "Jēkabpils siltums"
16.10.2018. 15:59

SIA ‘’Jēkabpils siltums’’ aprēķinus par piegādāto siltumenerģiju  veic pamatojoties uz  19.12.2013. Jēkabpils pilsētas pašvaldības  noteikumiem ‘’Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās daudzīvokļu mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību’’. Noteikumi izstrādāti balstoties uz 2013.gada 17.septembrī  pieņemtajiem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 1013 ‘’Kārtība, kādā dzīvokļu īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu’’ un informāciju, ko sniedz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājs un dzīvokļu īpašnieks, kā arī īrnieki.

 

 

 

 

 

Ināra Rāviņa
15.10.2018. 20:14
Kategorija: Citi
Jautājums Namu pārvaldei. Kādā sakarā septembra rēķinā par apsaimniekošanu uzkrājumu veidošana remontiem tarifs palielināts trīskāršā apmērā? Gan jūlijā, gan augustā uzkrājumu veidošana tika iekasēta 0,07 EUr par m2, tagad pēkšņi 0,23 EUR/m2. Kāds likums jauns iznāca avi kas? vai varbūt māju plānots izlīmēt ar svarowski kristāliem, lai no kosmosa var redzēt? Kāds ir ekonomiskais pamatojums summas palielinājumam 3 reizes???
SIA "JK Namu Pārvalde"
18.10.2018. 14:04

SIA JK Namu pārvalde (turpmāk–Sabiedrība) informē, ka 2018.gada 17.oktobrī tika saņemts Jūsu iesniegums, kurā lūdzat sniegt skaidrojumu par maksājuma summas palielināšanos saistībā ar uzkrājuma veidošanu remontdarbiem dzīvojamai mājai Bebru ielā 12, Jēkabpilī, (turpmāk–Māja).

Informējam ka 2017.gada 9.novembrī Mājas dzīvokļu īpašniekiem tika izsniegtas “Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2018.gadam”.

Atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”14.punkts nosaka, ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētajā paziņojumā norādītās dienas dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē nav pieņēmuši lēmumu par uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu, pārvaldnieka sastādītais uzturēšanas darbu plāns un aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi stājas spēkā ar nākamā gada 1. janvāri vai citu pārvaldnieka noteiktu termiņu - šajā gadījumā, jūsu Mājai ar 01.09.2018.

Šī gada 15.oktobrī Mājas dzīvokļu īpašniekiem tika izsniegtas “Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darba tāme 2019. gadam”,  kurā norādīti Mājai plānotie darbi, izmaksas, kā arī līdzekļu atlikums (uz 01.01.2018.).

Dzīvokļu īpašnieki ar kopības lēmumu var precizēt un/vai papildināt plānoto darbu sarakstu, kā arī noteikt Mājas uzkrājumu apmēru konkrēta mērķa sasniegšanai, iesniedzot atbilstoši noformētu protokolu (par Mājas dzīvokļu īpašnieku pieņemto lēmumu) Sabiedrībai, Andreja Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī.

 

Vita Aļeksejeva
14.10.2018. 21:05
Kategorija: Pilsētsaimniecība
21.08.2018.es uzdevu jautājumu par Kurzemes ielas bedrēm..Paldies,atbilde bija sniegta.Bet bedres kā nav aizbērtas tā nav..Visu saprotu-pilsētā ir citas vietas ar bedrēm..Ja jau tika nobērta Jāņa iela un pie reizes nogreiderēta(,kas ir gandrīz blakus Kurzemes posmam kur ir tās bedres)vai nebija iespējas pie vienas reizes aizbērt manis lūgtās bedres??? Un,vai kāds kontrolē to ceļa bedru aizbēršanu un greiderēšanu?Posmā - izbraucot no Jāņa ielas uz Raiņa ielu divas bedres aizbēra bet trešā palika neaizbērta. Ceru ka mans lūgums beidzot tiks izpildīts.
Gita Lisecka
08.10.2018. 13:31
Kategorija: Citi
Labdien. Kur var uzzināt, kādā kārtas nr. bērns ir uzkaitē lai tiktu bērnudārzā?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
12.10.2018. 11:13

Saistošie noteikumi Nr. 6 “Saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ”nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Izglītības pārvalde izskata iesniegumus un rakstiski paziņo iesnieguma iesniedzējam uz norādīto adresi vai pēc iesnieguma iesniedzēja pieprasījuma nosūta atbildi elektroniski uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

Ja nav saņemta atbilde par kārtas numuru reģistrācijai pirmsskolas izglītības iestādē, lūdzam sazināties ar izglītības darba speciālistu telefoniski 29239225, 65207054 vai elektroniski ilona.skrode@edu.jekabpils.lv

Andra Vīksne Klindžāne
04.10.2018. 18:39
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien.1.Mājai zīlānu 4 no jumta pagalma pusē sāk slīdēt nost šīfera gabals vai varētu lūdzu salabot?2.Vēl gribētu jautāt par ventilācijām mājā Zīlānu 4 dzīvoju pirmajā stāvā šahtām vilkmes nav vispār vai ir iespēja iztīrīt?3.Un jautājums par skursteņiem kad pēdējo reizi viņi ir tīrīti vai ir iespēja iztīrīt jo man dzīvojot pirmajā stāvā katru gadu jātaisa sienā caurums un jāgrābj ārā sodrēji un lapas?Gaidu atbildes paldies.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
23.10.2018. 07:55

SIA JK Namu pārvalde informē, mājas jumta segums ir salabots, ir izdarīts pieteikums Jēkabpils BUB (Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai), veikt mājas ventilācijas šahtu tīrīšanu, kā arī mutiski sniegts skaidrojums par iespējām turpmāk pieteikumus par dažādu veidu darbiem vai bojājumiem, kas saistīti ar mājas kopīpašumu, pieteikt zvanot Sabiedrības dispečerdienestam.  

Lapas