Jautā pašvaldībai

Elīna Miščenko
20.01.2020. 11:29
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Pretī Domes stāvlaukumāir pazudušas baltās līnijas, kas atkal apgrūtina kārtīgu automašīnu novietošanu. Vai varētu to sakārtot? Paldies!
Silvija Kukle
16.01.2020. 18:02
Kategorija: Citi
Labdien! Vēlos uzrakstīt par mūsu brīnišķīgo sētnieci. Dzīvoju Viesītes ielas 41. mājā. Tik čaklu un akurātu cilvēku, kā mūsu sētniece, reti dzīvē gadās sastapt. Nezinu ne viņas vārdu ne uzvārdu, bet katru dienu baudu viņas brīnišķīgā darba augļus. Vienalga vai tie ir rudens vēji, kas trauc kokiem lapas vai lielās pūkainās sniega pārslas, ar visu viņa tiek galā nevainojami. Ļoti ātri un ļoti tīri! Par gružiem un papīriem nemaz nerunājot. Nesaprotu kāds ir viņas darba laiks, jo es viņu redzu bieži un viņa vienmēr strādā! Noprotu, ka viņai apkopjamā teritorija ir paliela, jo sētniece darbojas arī pie blakus mājām. Šī sieviete ir pelnījusi pateicību par savu akurāto, nesavtīgo darbu! Paldies viņai! Ar cieņu, Silvija
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
27.01.2020. 13:21

Labdien! Čaklā sētniece ir Inese Rancova, kura Namu pārvaldē strādā septiņus gadus. Viņas pārziņā ir teritorijas pie Viesītes ielas mājām nr.39 un 41, kā arī pie Viestura ielas mājas nr.41. Inesei patīk savs darbs, un to jūt arī to māju iedzīvotāji, kuru teritorijā viņa strādā.

Namu pārvalde teic paldies ikvienam, kurš novērtē mūsu sētnieku darbu!

Aija Bētiņa
10.01.2020. 14:54
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! 2019.gada augustā manā īpašumā ierīkoja centralizēto kanalizāciju. Vai tiešām vajadzēja pieteikties 3 mēnešu laikā, lai piešķirtu atlaidi īpašuma nodoklim? 2020.gada 10.janvārī biju domē 103.kabinetā,bet man atteica.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
13.01.2020. 13:50

Atbilstoši 11.01.2018. Jēkabpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.1 ,,Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 17.12.2015. saistošajos noteikumos Nr.37,,Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā” 10.4.apakšpunktam iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma pieškiršanu personām, kuru nekustamajā īpašumā esošā dzīvojamā māja ir pieslēgta centralizētajai ūdensapgādes, kanalizācijas vai siltumapgādes sistēmai, jāiesniedz trīs mēnešu laikā no būvdarbu pabeigšanas.   

Dzintars Zālītis
18.12.2019. 12:34
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Kena parka estradei otra puse ir apzimetas abas sienas?! Tas izskatas pec huliganu darba, pilseta ir izvietotas 100 video noverosanas kameras vai tad nevar noverst sadas darbibas?!
inese zemīte ♥ ♥ ♥
17.12.2019. 08:23
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Paldies Jēkabpils Ūdenim par sniegto atbildi par ūdens skaitītājiem! Tātad, sekojoši jautājumi: 1. Ievadod google.lv meklētāja tieši tos pašus parametrus ūdens skaitītājam, es kā privātpersona šādu skaitītāju ar PVN varu nopirkt par 14 eiro un dažiem eiro centiem. Es neticu, ka uzņēmums pērk pa 1 skaitītājam, verificē un patērē laiku un degvielu ceļam, kas būtu naudas izsaimniekošana, bet gan ticēšu tam, ka iepērk vairumā un ir zemāka iepirkuma cena. Arī verificēšana noteikti uz 1 skaitītāju vairumā un ceļš nav mērāms pārdesmit Eiro apjomā. tad jau sanāk ļoti liels uzcenojums no jūsu puses atlikušajai cenai. Vēlos zināt iepirkuma cenu 1 skaitītājam, un kura firma ir vinnējusi konkursā,lai tos piegādā? Vai kā Jūs tos iegādājaties? Kura firma verificē? Un cik tas maksā? No kurienes IR tik milzīgas cenas! 2. Kāpēc privātmāju iedzīvotāji nemaksā par skaitītāju nomaiņu? Info ir no jūsu firmas darbiniekiem. 3 jūsu darbinieki pat apavus nenovelk, ienākot manā privātīpašumā, vai tā ir uzņēmuma ētika? Un par to maksāšanu pa daļām, nekas netika piedāvāts. Ļoti nelaipna darbiniece , kura pat nenosauca savu vārdu, tik noziņoja summu un to, ka iespēja arī maksāt ar karti! Nebija informācijas, ka piedāvā šo lielo summu sadalīt pa daļām!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
SIA "Jēkabpils ūdens"
02.01.2020. 15:43
  1. SIA “Jēkabpils ūdens” uzstāda klientiem jaunus (verificētus) skaitītājus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un nenodarbojas ar to verificēšanas pakalpojuma sniegšanu. Mūsu mājaslapā https://www.jekabpilsudens.lv/lv/klientiem/pakalpojumi/ pieejami izcenojumi par SIA “Jēkabpils ūdens”sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā par skaitītāju maiņu. Viena jauna skaitītāja cena ir 12,80 Eur bez PVN. Par skaitītāja nomaiņu pret jaunu, ieskaitot transporta izmaksas, summa sastāda 21,89 Eur bez PVN.

Klientam jāsaprot, ka iegādātais skaitītājs ir klienta īpašums, un viņam ir iespēja to nogādāt verificēšanai pašam. Jauna skaitītāja uzstādīšana vai esošā skaitītāja verificēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām  ir tikai un vienīgi klienta izvēle. Ja cena apmierina, to var iegādāties pie mums, bet ja neapmierina, tad klientam ir iespējas pašam iegādāties jaunu (verificētu) skaitītāju, vai nogādāt verificēšanai pašam, un mūsu darbinieki to uzstādīs un noplombēs. Šādā gadījumā izcenojums (ar klienta skaitītāju)  ūdens patēriņa skaitītāja maiņai ir 11,77 bez PVN.

  1. Ministru kabineta noteikumi (turpmāk tekstā – MK)  Nr.1013 “Kārtībā, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” nosaka, ka ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu, to atkārtotu verificēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību atsevišķajā īpašumā nodrošina dzīvokļa īpašnieks, ja dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nav noteikusi citu kārtību.

Savkārt kārtību, kādā nekustamais īpašums (privātmājas to skaitā) tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes/kanalizācijas sistēmai, kā arī uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, 22.03.16. MK. Noteikumi Nr. 174 ”Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 “Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils pilsētā”.

  1. SIA “Jēkabpils ūdens” darba drošības instrukcija neparedz veikt darba pienākumus bez darba apaviem. Darba apavi nodrošina darba drošības noteikumu ievērošanu.

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina iedzīvotājus turpmāk pretenziju un neskaidrību gadījumos nekavējoties griezties ar jautājumiem pie administrācijas.

inese zemīte ♥ ♥ ♥
17.12.2019. 08:13
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Lūdzu ierasties Auseklīšu mikrorajonā un novērtēt ceļu seguma stāvokli un ietves (ja tās var nosaukt par ietvēm) , kā arī vēlos uzzināt, kad būs izveidoti stāvlaukumi automašīnām? 15.mājas iedzīvotāju automašīnām TĀDAS NAV!!! Ielu segums ir kritiskā stāvoklī , automašīnas novietot nav ku! Un kad tik kaut kas darīts ar tiem drausmīgajiem graustiem ,kas gadu gadiem tur kā spoki stāv? No personas, kas strādā domē, uzzināju, ka var no īpašniekiem var atsavināt īpašumu,un tos nojaukt. Ir tikai - mēs gribas to darīt, vai mēs negribam to darīt!
Spodra Purviņa
07.12.2019. 12:54
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Nav skaidrs, kāpēc sestdienā 7. decembrī. dega ielu apgaismojums Nameja 1, Nameja 14, Vieītes un Jaunās ielas krustojumā, gar ielas malu gar mēbeļu veikalu Mūsmājas (kādreiz tā sauca) līdz plkst.12.00. Kāpēc svētku rotājumus var pielikt vakarā, kad apgaismojums jau deg? Kāpēc arī lampiņas nevar nomainīt, kad apgaismojums deg: vai nu agrāk no rīta, vai tikko tas iedegas vakaros. Saimnieciski cilvēki atrastu iespējas, ja vien būtu vēlēšanās ekonomēt finašu līdzekļus!Ja jau gadu desmitiem nespēj sakārtot šo jautājumu, vajag ieturēt lieki nodedzināto- naudas izteiksmē no atbildīgām amatpersonām!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
13.12.2019. 11:22

Atsaucoties uz Jūsu saņemto jautājumu par ielu apgaismojumu informējam, ka 7. decembrī dega ielu apgaismojums Nameja 1, Nameja 14, Vieītes un Jaunās ielas krustojumā, gar ielas malu gar mēbeļu veikalu līdz plkst.12.00 - vēlamies vērst uzmanību, ka šajā ielas posmā nenostrādāja krēslas sensors, līdz ar to ielu apgaismojums dega dienas gaišajā laikā. Attiecīgi par šādiem gadījumiem ir nepieciešams informāt SIA "Jēkabpils pakalpojumu" diennakts dežūru: dežūrdienesta tālrunis visu diennakti: 29387082

Atbildot par svētku rotājumu uzstādīšanu - to veic cita nolīgta firma, kas nodarbojas tieši ar dekorāciju uzstādīšanu. Darbus viņi veic sev vēlamajā laikā, kad satiksmes un cilvēku intensitāte pilsētā ir mazāka.

 

 

Kristīne Butkus
02.12.2019. 13:05
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Jēkabpils Meža parks 01.12.2019. Uz jautājumu, vai plānots citur noparkot lielo traktortehniku, kas atrodas kalna pakājē, jo tas apdraud kalna apmeklētāju drošību..atbilde vienkārši fascinēja - nav ko braukt ar ragavām no pašas kalna virsotnes, un, ja kāds ietrieksies šajā tehnikā, bloķēsim kalnu. Nopietni??? Varbūt vienkāršāk un DROŠĀK ir noparkot traktortehniku kur citur?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
03.12.2019. 11:44

Labdien! Drošība ir galvenā, paldies par iesniegto vēstuli, un atvainojamies par darbinieka sniegto atbildi. Traktortehnika ar 3.decembri tiks pārvietota uz citu vietu. Papildus tiks lemts par drošības žoga iegādi un uzstādīšanu kalna pakājē.

Valērija Jakule
02.12.2019. 10:51
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Kas tīra trotuāru pie Neretas ielas 39? Sniegs ir uzsnidzis un pārējot par gājēju pāreju, vairs nevar redzēt kur likt kāju.
Алена Шулмане Экс. Скубенко
30.11.2019. 22:10
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Vajadzīga jūsu palīdzība! Pie mūsu mājām bieži ir bīstamas situācijas. Iegriežoties mūsu pagalmā ir uzliktā zīme 30 km/h., trotuāru mums nav. Tas ir taisnais posms caur trijām piecstāvu mājām, kuru daudzi izmanto kā piebrauktuvi pie 3. Vidusskolas un diemžēl pārsniedz atļauto ātrumu. Mūsu pilsētā ir vietas, kur ir atļautais ātrums 30km./h., ir trotuāri un gājēju pārejas, kā arī ātruma slāpētāji. Vai tiešām mūsu pagalms nav apdzīvota vieta, kur bērniem ir droša vide? P.S. Ķieģeļu iela 13
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
03.12.2019. 11:48

Labdien! Veicot ielas seguma atjaunošanas darbus Ķieģeļu ielas atzaram virzienā uz Slimnīcas ielu, tika atjaunots brauktuves asfaltbetona segums. Gājēju ietve nav bijusi izbūvēta, un to nav iespējams izbūvēt neveicot ielas pārbūvi, jo uz daudzdzīvokļu namu pusi brauktuves malā esošā zaļā zona atrodas jaukta tipa īpašumos. Infrastruktūras elementu izbūve ir attiecīgā īpašuma īpašnieku pārziņā. Tiks izskatīts jautājums par iespēju mehāniski mierināt autotransporta ātrumu minētajā ielas posmā, bet, apsekojot situāciju, novērots ka šajā ielas posmā bērni nepieskatīti pārvietojas pa ielas braucamo daļu un uz tās rotaļājas. Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka apdzīvota vieta ir visa Jēkabpils pilsētas teritorija, bet iela nav pagalms, un atrodoties uz ielas ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Lūgums vecākiem pārrunāt ar bērniem ceļu satiksmes noteikumus un uzvedību uz ielas.

inese zemīte ♥ ♥ ♥
23.11.2019. 17:55
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Jēkabpils ŪDENIM tika uzdots šeit jautājums 22.10.2019. 12:54, bet tas joprojām nav atbildēts! Mans jautājums- cik ātri pilsētas iedzīvotājiem ir jāsniedz atbildes par viņiem tik svarīgiem jautājumiem? Varbūt arī Jūs varētu atbildēt- kāpēc dzīvokļu īpašniekiem IR jāmaksā par ūdens skaitītāju verificēšanu, bet privātmāju īpašniekiem NAV? Šo info atklāja Jēkabpils Ūdens darbinieki!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
03.12.2019. 16:21

Atvainojamies par kavēšanos un Jums sagādātajām neertībām. Jautājumu sadaļā sniegta atbilde uz 22.10.2019. Jūsu uzdoto jautājumu. 

Ina Pastare
16.11.2019. 19:34
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Nameja iela 18 nedeg apgaismojums vienai laternu,nedeg abas puses!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
20.11.2019. 13:39

Labdien!

Defekts novērsts, apgaismojums atjaunots.

Vita Salmiņa
14.11.2019. 08:53
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Zīlānu mikrorajonā uz Sporta ielas un Lielās ielas divkārtu virsmas apstrādes seguma ir izveidojušās bedres, kas apdraud kustības drošību. Ļoti liels lūgums salabot, jo vienas bedres izmēri drīz sasniegs Sporta ielas platumu!
Artūrs Andžāns
05.11.2019. 21:22
Kategorija: Domes vadībai
Sakiet lūdz kapēc nau notekas uz zīlanu ielas kur tiks atjaunots ietve un ceļš Lietus laika fūas kā garam pabrauc ta aplej gājejus un no auksas uz leju kur melnzeme berta vis uz ieves skalojas ipasi pie pieturs slimnicas ielas un reklam stenda deretu kad noteku domati un no melnzemes dubli rodas to vajadzeja bert pavasri ka zeme sasilusi
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
25.11.2019. 11:58

Objekta “Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” darbu izzpildītājs informē, ka lietus ūdens noteku izbūve iepriekš minētajā objektā ir veikta.

Sakarā ar to, ka projekts paredz specifisku gūliju izbūvi, kas neregulējas būvdarbu norises laikā, bet tiek regulētas tikai īsi pirms asfalta virskārtas ieklāšanas, ir veikta pagaidu gūliju izbūve reljefa zemākajos punktos.

Ņemot vērā intensīvo nokrišņu daudzumu un to, ka pagaidu gūliju skaits ir ierobežots, tām ir vajadzīgs ilgāks laika periods, lai uzņemtu visu lietus ūdeni. Pēc būvdarbu pabeigšanas gūliju skaits būs pietiekams, lai uzņemtu visu lietus ūdens apjomu.

Sakarā ar to, ka virzienā no Ķieģeļu ielas mikrorajona lietus ūdeņi notek uz reljefa zemāko vietu Zīlānu ielā, skalojoties pa nogāzi, uz kuras atrodas nesen uzbērta melnzeme, veidojas netīrumu nosēdumi. Melnzemē iesētajam zālājam nav izveidojusies sakņu sistēma, līdz ar to, nav kas noturētu melnzemi un neļautu tai izskaloties.

Informējam, ka tuvākajā laikā melnzeme tiks nostiprināta ar ģeopaklāju, kas novērsīs melnzemes nokļūšanu uz ietves, līdz būs ieaudzis projektā paredzētais zālājs.

 

 

Artūrs Andžāns
05.11.2019. 21:22
Kategorija: Domes vadībai
Sakiet lūdz kapēc nau notekas uz zīlanu ielas kur tiks atjaunots ietve un ceļš Lietus laika fūas kā garam pabrauc ta aplej gājejus un no auksas uz leju kur melnzeme berta vis uz ieves skalojas ipasi pie pieturs slimnicas ielas un reklam stenda deretu kad noteku domati un no melnzemes dubli rodas to vajadzeja bert pavasri ka zeme sasilusi

Lapas