Jautā pašvaldībai

Silvija Skrodere
24.11.2020. 10:15
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Cik ilgi vēl turpināsies riņķa dancis ap graustu nojaukšanu pilsētā? Par graustu Auseklīša ielā 23. Jau daudzus gadus šis grausts degradē vidi un
Vita Aļeksejeva
20.11.2020. 14:24
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien.Gribētu pajautāt-kad ir ieplānots uzklāt asfaltu Mednieku ielai? Un vai tiks labots ceļš Kurzemes iela līdz Mednieku ielai?Paldies.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
20.11.2020. 15:15

Labdien! Mednieku ielā, līdzīgi kā mikrorajonā tās tuvumā, tuvāko gadu laikā plānota A/S "Sadales tīkls" gaisvadu līniju pārbūve un Jēkabpils pilsētas pašvaldības ielu apgaismojuma tīklu pārbūve. Ielas asfaltēšanas termiņi tiks izskatīti pēc komunikāciju tīklu pārbūves. Kurzemes ielas posma no Rīgas ielas līdz Mednieku ielai segums ir nolietojies. Iespēju robežās tas tiek remontēts. Ielas posmam nepieciešams veikt pārbūvi, ko iespēju robežās plānots veikt tuvāko gadu laikā.

Iveta Rutkovska
13.11.2020. 10:32
Kategorija: Citi
Labdien interesē tāds jautājums kas atbild par pagrab telpām mūsu pagrabos nav iespējams ieiet kur nu vēl izmantot.katru gadu veic remontus bet tieši pagrabtelpās neviens neko nedara.vaitad ir tik grūti to izdarīt kā nekā mēs maksājam īres naudu un nemazu.
SIA JK Namu pārvalde
19.11.2020. 13:53

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pagraba telpas ir kopīpašums, un par kopīpašuma bojāšanu, nevajadzīgo mantu (atkritumu) nolikšanu draud administratīvais sods. Tā ir necieņa pret kaimiņiem, pret savu un citu īpašumu, jo atslēgas no pagrabiem ir tikai mājas iemītniekiem, kas arī tos visus atkritumus un nevajadzīgās mantas sanes pagrabtelpās. SIA JK Namu pārvalde ieplānos mājas pagraba tīrīšanu.

Agita Larsen
03.11.2020. 21:21
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien, zinu, ka Jēkabpils pilsētā tiek īstenots projekts grunts ceļu asfaltēšanai, un nesen publicētajā Radio1 raidījumā Krapa kungs ļoti spilgti pieminēja, ka uz ielām tiek izbūvēti tā saucamie "gulošie policisti". Gribētu jautāt, kāpēc no šī projekta īstenotajām ielām tādu nav uz Kokneses ielas Jēkabpilī. Diemžēl, uzstādītās ceļazīmes ierobežojošas ātrumu 30, kas nedzīvo uz šīs ielas, neievēro vispār un izmanto tagad šo ielu tranzīta lidojumiem, nemelošu, līdz pat 70 km/h brauc paši gudrākie. Uz šīs ielas dzīvo vairākas ģimenes ar bērniem un, nedod Dievs, kādam spēlējoties bumba izlidos uz ielas, un ja tāds trakais tranzīta braucējs, kurš apzināti neievēro ātruma ierobežojumus uzbrauks virsū? Man pat ir grūti izbraukt no pagalma, nepārliecinoties 5 reizes, ka kāds nelido ātrāk par atļauto ātrumu, jo diemzēl 3 mēnešus atpakaļ auto atstāts nakts laikā pie mājas vārtiem, nostatus no brauktuves tika smagi saskādēts un tā arī nav noskaidrots vainīgais, jo pameta notikuma vietu. Liels lūgums risināt šo jautājumu un ļoti ceru, ka uz šīs ielas drīzumā redzēsim ''savus'' guļošos policistus kā raidījumā rādīts uz citām ielām. Gribētos vismaz kaut kā ierobežot pārgalvīgos braucējus, jo diemžēl, katram pakaļ skriet un aizrādīt nav iespējams. Acīmredzot, ceļazīmes domātas ne visiem! Paldies par sapratni!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
09.11.2020. 13:55

Informējam, ka Kokneses ielas, Parka ielas posma un Siguldas ielas posma asfaltēšanas darbu dokumentācija tika izstrādāta un būvdarbi uzsākti pagājušajā, 2019. gadā. Nelabvēlīgu meteoroloģisko laika apstākļu ietekmē, būvdarbi tika pabeigti šogad. Šīs ielas bija kā iesākums grantēto ielu asfaltēšanas programmā, līdz ar to atsevišķas nianses atklājas vien būvdarbu procesa gaitā un pēc to pabeigšanas. Ātrumvaļņu nepieciešamība ir viena no niansēm, kas tika ieviesta šogad projektētajos ielu posmos. Pašlaik satiksmes intensitāte Kokneses ielā pieaugusi Palejas ielas pārbūves un satiksmes ierobežojumu ietekmē. Jūsu jautājums par iespēju uzstādīt vai izbūvēt ātrumvalni Kokneses ielā, tiks izvērtēts. Protams, jāatceras, ka iela ir satiksmes infrastruktūra un, atrodoties uz ielas, kā arī pārvietojoties, ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Tas attiecas ne tikai uz autovadītājiem, bet arī uz gājējiem. 

 

Allans Zie
25.10.2020. 16:46
Kategorija: Domes vadībai
Labdien.. Vēlētos pajautāt, kur atrodas jau sen solītās jaunā skeitparka rampas? Tika teikts, ka konstruēšanas darbi ir plānoti tikt paveikti līdz 1. augustam. Nu jau 25. oktobris un rampu veljoprojām nav? Vecais skeitparks, nopūdēts, atstāts izmirt, no jaunā noplūkta nauda vairāk nekā vispār iztērēta būvniecībā... un rampu nemaz nav? Vienreiz jau tika saukts bez-tabu.. Laikam ar to tik tiešām nepietiek un vienīgais, kas šiem cilvēkiem interesē ir, kur, kad un kā vairāk nozagt...
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
27.10.2020. 15:02

Līdz šim ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi konstrukciju uzstādīšanai, sagatavots asfaltēts laukums. Šobrīd notiek konstrukciju izgatavošana. Skeitparka rampu uzstādīšana, saskaņā ar līgumu, ir paredzēta līdz 2020.gada 11.decembrim.

Guntis Lasmanis
22.10.2020. 14:21
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Sakiet, lūdzu kur pazudušas visas kameras no tilta un Krustpils pils torņa?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
27.10.2020. 14:46

Paldies par vērību. Tilta kameras darbība atjaunota. Diemžēl jāsaka, ka Google Chrome šīs kameras vairs nevar aplūkot, citos pārlūkos var.

Irēna Lipska
21.10.2020. 17:30
Kategorija: Domes vadībai
Labdien, esmu Palejas ielas iedzīvotāja, sakarā ar ielas rekonstrukcijas darbiem, man ir radies jautājums,,Vai ir paredzēts ierīkot mašīnu stāvvietas?,, Mūsu mikrorajonā autostāvvietu gandrīz nau. Ar cieņu I Lipska
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
26.10.2020. 16:11

Palejas ielas posmā pret Palejas ielas 11. ēku ir paredzēts izbūvēt auto stāvvietas 10 automašīnām parka pusē. Tās, tā pat kā visa pārējā pašvaldības ielu infrastruktūra, būs publiski pieejamas un nebūs piesaistītas kādai mājai vai personai. Palejas ielas 11. nama īpašuma teritorijā nekādi būvdarbi nav paredzēti. Ēka atrodas uz jaukta statusa kopīpašuma zemes vienības, kurā būvdarbu veikšana no pašvaldības puses ir apgrūtināta. Autostāvvietu izbūvi minētajā īpašumā var veikt namu apsaimniekotājs par īpašnieku līdzekļiem. Daudzdzīvokļu nami būvēti krietnu laiku atpakaļ, un to iekšpagalmos izbūvētā satiksmes infrastruktūra tika veidota tā laika autotransporta apjomam. Mūsdienās autotransporta skaits ir būtiski pieaudzis, turklāt būtiski mainījušies auto lietošanas paradumi. Senāk auto tika turēti garāžās nevis namu pagalmos, bet mūsdienās katrs vēlas novietot savu/us auto maksimāli tuvu savam dzīvoklim. Mājas īpašuma teritorija ir pietiekoši liela, lai tajā izbūvētu stāvvietas vismaz daļai tās iemītnieku, bet par to ir jāvienojas kopīpašuma īpašniekiem un jāveic par viņu līdzekļiem.

Aija Bētiņa
19.10.2020. 10:15
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Vai nevarētu rast kādu iespēju automašīnu ātruma ierobežošanai no Strūves parka līdz Celtnieku mikrorajonam.Tagad visa satiksme,sakarā ar remontdarbiem,notiek šajā ielas posmā.Daži brauc tādā ātrumā,ka nevar spēt pat saskatīt mašīnu.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
22.10.2020. 09:49

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka situācija, kas saistās ar palielinātu autotransporta plūsmu minētajā ielas posmā ir salīdzinoši īslaicīga. Pēc komunikāciju tīklu izbūves Brīvības ielas posmā no R.Blaumaņa ielas līdz Zvanītāju ielai, minētais posms tiks atvērts satiksmei (plānots uz decembri), kā rezultātā transportlīdzekļu plūsma novirzīsies pa Zvanītāju ielu. Maksimālā ātruma ierobežojuma ceļa zīmju uzstādīšana (būtu nepieciešams uzstādīt 12-18 ceļa zīmes) Pļaviņu ielas posmā pašlaik netiek plānota. Novērots, ka ceļa zīmju uzstādīšana satiksmes ātrumu mazina minimāli, jo ceļa zīmju ievērošana ir autobraucēju ziņā. Ja netiek ievērota pat 301. ceļa zīme (tautā sauktais "Ķieģelis") virzienā uz centru, un auto brauc pa vienvirziena ielu pret plūsmu, tad par maksimālā ātruma zīmju ievērošanu vai drīzāk neievērošanu, šaubu nav. Plūsmu var palēnināt ar ātrumvalņu palīdzību, bet, ņemot vērā ka šo posmu pamatā izmanto gājēji un velobraucēji, un tikai uz neilgu laiku arī caurbraucošie transportlīdzekļi, tas radītu neērtības satiksmes dalībniekiem pēc plūsmas mazināšanās. Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ir dots uzdevums Valsts un pašvaldības policijai, iespēju robežās, veikt patrulēšanu Pļaviņu ielas posmā, jo policijas klātbūtne būtiski samazina transporta plūsmas ātrumu un uzlabojas situācija. 

Astrida Vitolina
15.10.2020. 10:49
Kategorija: Domes vadībai
Labdien,ļoti liels preiks ,ka esat atraduši līdzekļus mūsu pilsētas ielu remontdarbiem. Jautājums par Aldaunas ielu. Ir uzsākti ielas remontdarbi, kuros nav paredzama ūdens un kanalizācijas ievilkšana. Vai tad tiešam elementāro komunikāciju ievilkšana nav paredzama vispār ,vai arī tas notiks vēlāk, tad atkal raksim un remontēsim un kur tad ir līdzekļu izlietojuma lietderīgums? Ir saprotams ,ka Aldaunas iela Jēkabpilī nav vienīgā uz kuras nav ne ūdens ,ne kanalizācijas .Ļoti gribētu ,lai viss elementārais būtu sasniedzams,dzīvojam taču 21.gadsimtā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
19.10.2020. 10:18

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Aldaunas ielā norit ielas atjaunošanas darbi, kuru ietvaros paredzēta ielas brauktuves seguma atjaunošana, gājēju un velobraucēju celiņa pārbūve un izbūve, kā arī ielu apgaismojuma pārbūve un izbūve. Centralizētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve šajos būvdarbos nav paredzēta. Ielas zemes vienības zona ir ļoti plata, vietām pat 60 m platumā, uz ielas brauktuves nav paredzēta neviena komunikāciju aka vai tīkls. Visas nākotnē izbūvējamās komunikācijas vai tīklus ir iespējams izbūvēt zaļajā zonā starp ielu un blakus esošajiem īpašumiem. Ierobežotu finanšu līdzekļu apstākļos, jau 2018. gadā tika pieņemts lēmums sakārtot tikai ielu, neizbūvējot ūdens un kanalizācijas tīklus. Nākotnē, kad tiks pieņemts lēmums izbūvēt ūdens un kanalizācijas tīklus, tas tiks paveikts neskarot ielas braucamo daļu, tādēļ par līdzekļu izlietojuma lietderīgumu nav šaubu. 

Rudīte Bite
08.10.2020. 15:23
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Madonas 28a mājas iedzīvotājiem izveidoja skaistu stāvlaukumu mašīnām,bet atstāja nenolīdzinātu laukumu ar lieliem akmeņiem,zāli nopļaut tur nevarēs.Sākot no galvenā ceļa līdz Madonas 28a un nogriežoties uz Pļevnas ielu, ceļa segumu smagā tehnika sabojāja.Kad tiks aizlāpītas bedrītes? Paldies.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
19.10.2020. 09:46

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka  teritorijā atradās ēkas pamati, kuri tika demontēti un to vietā uzbērts laukums. Darbi teritorijā notiek pakāpeniski, un to ietekmē pieejamo materiālu apjoms. Drīzumā tiks uzsākti būvdarbi tuvumā esošajā Zvaigžņu ielā, un noteikti šo izveidoto laukumu paplašināsim ar materiāliem no Zvaigžņu ielas, un teritorija tiks sakārtota. Laukuma malā izbērtie ķieģeļi un būvgruži ir patvaļīgas rīcības sekas, kas tiks novērstas turpmāko darbu gaitā.

Runājot par ielas brauktuves segumu, tā segums ir nolietojies un tajā regulāri veidojas bedres. Iespēju robežās tās salabos, bet ceram ka nākamsezon izdosies rast finansējumu nopietnākam šī posma remontam.

Velta Vilkāja
30.09.2020. 14:28
Kategorija: Domes vadībai
Labdien, paldies, ka atrasta iespēja nopļaut zāli pašvaldības īpašumā Miera ielā 6, kā arī Miera ielas posmu aiz dzelzceļa (kas senāk saucās Pārbrauktuves iela). Vai pašvaldība sakops arī īpašumus 1.Maija ielas rajonā, īpaši 1.Maija 16 (kadastrs 56010010368)? Tur izveidojušies īsteni džungļi, no kurienes izplatās nezāles un kaitēkļi pa visu tuvējo apkārtni. Arī lielais grāvis būtu iztīrāms.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
22.10.2020. 10:58

Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā 1.Maija ielā 16 zāle nopļauta, grāvis sakopts iespēju robežās.

Velta Vilkāja
30.09.2020. 14:22
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien, vai sagaidīsim gājēju pāreju pār Zīlānu ielu pie 3.autobusa pieturas Lielā iela? Šeit visa mikrorajona bērni atgriežas no skolas, bet transporta plūsma bīži ir nepārtraukta, zemēkam augumam arī nepārredzama. Kādreiz jau šeit ir bijis negadījums ar 3.skolas skolnieci, tika vākti paraksti. Šo jautājumu jau reiz uzdevu iepriekšējam Domes sastāvam, bet saņēmu gaužām neapmierinošu un izvairīgu atbildi.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
19.10.2020. 09:45

Lai izveidotu gājēju pāreju ir jābūt satiksmes un gājēju plūsmai, kas minētajā krustojumā, vismaz līdz veloceliņa izbūvei, neizpildās. Turklāt, ņemot vērā ka runa iet par skolēniem, kas pa gājēju pāreju parasti pārvietojas neievērojot ceļu satiksmes noteikumus (nepārliecinās vai tuvojošais transportlīdzeklis apstāsies), tas radītu papildus risku, īpaši ja veido tikai pašu pāreju, nevis pārbūvē ielu un visu atbilstoši aprīko. Transporta plūsma nav tik liela, lai brītiņu pagaidot pie krustojuma, droši šķērsotu Zīlānu ielu. Pastāv dažādi un neviennozīmīgi viedokļi, kāpēc tiek veidotas gājēju pārejas. 

Velta Vilkāja
30.09.2020. 14:15
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien, prieks, ka daudzas ielas Jēkabpilī tiek sakārtotas. Kad sagaidīsim ietvi gar Zīlānu ielu līdz Lielajai ielai?Brauktuve ir neapgaismota, lietus laikā ielas mala ir dubļaina, bet garām traucas (ne jau ar 50km/st) gan vieglās, gan smagās automašīnas. Šo ielas posmu izmanto arī 3.vidusskolas skolēni.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
19.10.2020. 09:44

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ir izstrādāts būvprojekts Zīlānu ielas posma pārbūvei no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai. Pārbūves ietvaros tiks izbūvēts arī gājēju un velobraucēju celiņš, ielu apgaismojums. Darbus paredzēts uzsākt nākamgad. Par Zīlānu ielas posmu no Oļu ielas līdz pilsētas robežai tika lūgts Satiksmes ministrijas līdzfinansējums, bet tas tika atteikts, tieši tādēļ mēs par saviem līdzekļiem veicām apjomīgus ielas braucamās daļas remontdarbus iesēdumu labošanai pie skatakām. Mēs ceram ka tuvāko gadu laikā izdosies atrast finansējumu arī gājēju un veloceliņa posmam no Oļu ielas līdz Lielajai ielai, bet noteikti ne nākamajā sezonā.

Edgars Stazecks
30.09.2020. 12:26
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien,sakiet lūdzu,vai šogad asfaltēs straumes ielu? Gada sākumā tika ziņots ka asfaltēs,bet viss ir noklusis.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
05.10.2020. 09:00

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Straumes iela šogad bija ielikta sākotnējos plānos, bet konstatēts, ka centralizētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli izbūvēti tikai daļēji. Asfaltbetona seguma izbūvi primāri veiks ielās, kur ir izbūvēti pazemes komunikāciju tīkli. Arī Pilskalna ielas asfaltēšana tika atcelta, jo nav izbūvēti centralizētā ūdensvada pievadi pie īpašumiem. Plānots tuvāko gadu laikā sakārtot pazemes komunikāciju tīklus un tad arī būs iespēja izbūvēt segumu.

Kristīne Jaudzema
28.09.2020. 09:47
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien Vai Radžu ūdenskrātuvē ir iespējams (izņemot pludmali, kur ir aizlieguma zīme) peldēties ar suni? Ja nē, tad sniedziet informāciju kur Jēkabpils teritorijā esošajās ūdenstilpnēs tas ir iespējams?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
29.09.2020. 10:45

Ņemot vērā Jēkabpils pilsētas domes 2020. gada 13. februāra saistošo noteikumu Nr. 5 “Jēkabpils sabiedriskās kārtības un būves, tās teritorijas uzturēšanas saistošie noteikumi” 5.punktu, informējam, ka dzīvnieku peldināšana ūdenstilpēs Jēkabpils pilsētas teritorijā ir aizliegta. 

Lapas