Jautā pašvaldībai

Anna Liepiņa
11.05.2021. 00:52
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Strauta ielā mēnešiem ilgi netiek salabots ielu apgaismojums - dažiem laternu stabiem lampas vispār noņemtas. Šobrīd visas ielas garumā darbojas vairs tikai viens apgaismes stabs. Arī citās mikrorajona ielās ir līdzīgas problēmas. Vairākas reizes mēnešu garumā ir zvanīts uz dežūrtālruni 29387082, bet nekas netiek darīts. Skaidrs, ka šobrīd svarīgāk par ielu apgaismojumu ir izlīmēt priekšvēlēšanu plakātus. Varbūt arī iedzīvotājiem jāsāk reklamēt pašreizējos saimniekus, beidzot uzaicinot Bez tabu?
Evita Čiž
09.05.2021. 05:23
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Esmu ievērojusi, ka Krustpils saliņā ir uzkārtas lielās šūpoles, tur šūpojas dažāda vecuma bērni. Taču zem šūpolēm zeme ir, tā teikt, nodilusi un tur atklājas vairāki akmeņi ar ļoti asām, nelīdzenām virsmām un pats par sevi akmeņi ir ļoti cieti. Varbūt var uzklāt kādu citu pamatu, lai šūpojoties nav traumu, ko var dabūt krītot uz akmeņiem, ja nu kādam gadās krist.
Daina Mezaraupe
03.05.2021. 15:30
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Lūdzu nokārtojot Palejas ielas remontu ,lai nebūtu jābrien pa dubļiem no
Rudīte Bite
29.04.2021. 15:42
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Madonas un Pļevnas ielas iedzīvotāji vēlētos redzēt ceļa seguma uzlabojumus.Bedrīte pie bedrītes,nevar apmainītie divas automašīnas nobraucot no galvenā ceļa.Paldies!
Sarmīte Marčinkova
25.04.2021. 15:04
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Ilūkstes ielas iedzīvotāji vēlas zināt-kad tiks noasfaltēta Ilūkstes iela?
Aiga Nagle
13.04.2021. 07:40
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Kad un vai vispār tiks sakoptai ''Jēkabpils ūdens'' saimniecībai piederošie īpašumi Zaļā ielā 22u; 22d un Jaunā ielā 79b; 79d. Jau naktī dega kūla ap ūdenstorni, tika izsaukti ugunsdzēsēji, kūla veidojusies gadiem, arī saimnieciskajā teritorijā Jaunā ielā 79b. Ugunsgrēka gadījumā apdraudēti vairāki blakus esošie īpašumi. Par nepievilcīgo ainavu pat nav vērts pieminēt. Privātīpašnieki par nesakoptām teritorijām tiek sodīti, vai uz pašvaldības uzņēmumiem ir attiecināmi citi likumi?
Jānis Ozolins
06.04.2021. 16:39
Kategorija: Domes vadībai
Par mācībām 1.-4. klase: Vai tiešām ir ņemta vērā esošā situācija. Pēc SPKC uz doto brīdi (otrdiena) Jēkabpilī ir komulatīvā saslimšana 233 https://spkc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/4469c1fb01ed43cea6f20743ee7d5939 Un valdības lēmums ir : "Valdība arī lēmusi, ka no 7. aprīļa mācību process klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var tikt īstenots, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā." Jēkabpils nekādi neatbilst šiem kritērijiem, ja vien neizmantojam pagājušās nedēļas datus.
Miervaldis Liepiņš
03.04.2021. 00:24
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Sveiki! Lūdzu pievērsiet uzmanību Daugavas upes krastam Krustpils pusē, konkrēti posmā no Rīgas ielas Nr.39 līdz Nr.41. No šīs vietas paveras ļoti ainavisks skats uz pilsētu, diemžēl upes krasts šajā posmā pašvaldībai piederošajā zemē, gadiem netiek kopts, kā rezultātā aizaug ar krūmiem un garu zāli, kas nebūt nepriecē jēkabpiliešus un pilsētas viesus. Varbūt tomēr būtu iespēja vismaz pļaut zāli šajā vietā?!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
20.04.2021. 14:55

Paldies par vērību. Minētais Daugavas krasta nogabals jau ir iekļauts šī gada pļaujamo platību plānā.

Sandra Ābola 1
08.03.2021. 08:44
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Sveiki! Jēkabpils ziņās tika pacelts jautājums par saplaisājušu asfalta segumu pilsētas ielās. Vēlos papildināt ielu sarakstu.. Lūdzu, apsekojiet arī Pļaviņu ielu, sākot no klostera uz salu tilta pusi - ielas puse blakus gājēju celiņam saplaisājusi ar lielām spraugām. Tāpat arī ne tik sen uzklātais asfalta segums Filozofu ielā ir ar lielām plaisām (šeit "palīdzēja" smagā tehnika, kas pagājušajā un šajā gadā veica un turpina veikt spora laukuma būvi un Sēļu sētas un stāvlaukuma būvi).
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
08.03.2021. 10:30

Pļaviņu ielas posmā problēmas ar asfalta segumu ir apzinātas, tās veidojas, jo seguma izbūves laikā izvēlēts nepiemērots seguma un betona apmaļu savienojuma variants. Asfalts uzklāts daļēji uz apmales. Filozofu ielas segums tiks apsekots. Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem, paredzēts veikt seguma remontdarbus. 

Светлана Светлана
05.03.2021. 15:25
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! vai ir iespēja apmaksāt pievadu elektrības 50% no pašvaldības?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
09.03.2021. 08:29

Labdien! Jēkabpils pilsētas pašvaldība nepiedāvā iespēju apmaksāt elektroapgādes pievadu izbūvi. Likumā par pašvaldībām ir minēts, ka pašvaldība nedrīkst ieguldīt līdzekļus privātīpašumos. Lai ierīkotu elektroapgādes pievadu, Jums ir jāgriežas AS "Sadales tīkls", kur pēc nepieciešamajiem parametriem tiks izdoti Tehniskie noteikumi, kur būs minētas aptuvenās ierīkošanas izmaksas.

Laura Kārkle
04.03.2021. 14:39
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Interesē kā atrisinājies jautājums par graustu Auseklīšu ielā 23, kuru bija paredzēts šogad nojaukt. Vai izsoles rezultātā grausts tika nopirkts un atceļas visas cerības uz grausta nojaukšanu?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
09.03.2021. 20:34

Pašvaldība paskaidro, ka būve Auseklīša ielā 23, Jēkabpilī, ir Latvijas valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā (turpmāk – Īpašnieks) piederoša būve.

Informējam, ka Pašvaldībā 2021.gada 5.martā saņemts Īpašnieka iesniegums, kurā lūgts publicēt Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpils.lv sludinājumu par valsts nekustamā īpašuma Auseklīša ielā 23, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 002 4504, pārdošanu atkārtotā izsolē.

No iepriekš minētā izriet, ka nekustamais īpašums Auseklīša ielā 23, Jēkabpilī, kura sastāvā ietilpst arī vidi degradējošā būve ar adresi Auseklīša iela 23, Jēkabpils – pirmajā izsolē nav pārdots. Šobrīd elektronisko izsoļu vietnē ir aktīva nekustamā īpašuma otrā izsole, kur izsoles sākums – 08.03.2021., izsoles noslēgums – 07.04.2021. plkst.13.00.

Pašvaldība atgādina, ka neatkarīgi no tā, kurš ir būves Auseklīša ielā 23, Jēkabpilī īpašnieks, būve būs jāsakārto, jānojauc vai jāiekonservē (īpašnieka izvēles tiesība) tā lai novērstu iedzīvotāju drošības un dzīvības apdraudējumu, kā arī lai būve atbilstu Jēkabpils pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas prasībām atbilstoši normatīvajiem aktiem

Lilita Blūma
27.02.2021. 18:57
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labvakar Atkal nedeg gaisma Lielā ielā .
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
03.03.2021. 10:10

Tiks uzdots uzdevums atbildīgajam dienestam veikt ielas apgaismojuma tīklu apsekošanu un bojājumu novēršanu.

Aija Bētiņa
25.02.2021. 11:36
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Civilā aizsardzība uztraucās par plūdiem Jēkabpilī. Jau vairākas reizes esmu jautājusi-kāpēc netiek nodrošināts kārtīgs apgaismojums ūdens līmeņa redzamībai zem tilta? Vai tiešām tas bija tik grūti izdarāms?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
09.03.2021. 08:46

 Labdien! Pie tilta apgaismojuma nodrošinājuma varēsim atgriezties, līdzko būs atjaunots tā augstuma atzīmju skalas krāsojums uz jaunu, kvalitatīvāku un gaismu atstarojošu. Šī gada budžetā šis darbs nav paredzēts, bet to varētu iekļaut nākamajam gadam, ja vien netiks uzstādītas papildus video novērošanas kameras ar kvalitatīvāku attēlu un nakts redzamību. Informējam, ka šī skala uz tilta balsta nav vienīgais veids, kā noteikt ūdens līmeni Daugavā, un bieži vien, kad to daļēji nosedz ledus, šis radītājs nav objektīvs. Sekot ūdens līmeņa izmaiņām var arī Valsts meteoroloģiskā dienesta mājas lapā.

Salvis Speldziņš
22.02.2021. 15:46
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Vēlējos zinot ka Strūves parks apkārtnē ir uzradies kāds piemēslotajs! Jo ir izveidotas trīs vietas uz Kalpaka laukumā, parkā un pie zvanītāju ielas. Kamēr maisi bija aizdariti tikmer tie nekrītas acis tagad kad putni izvazajusi visu saturu ir neglīts skats. Vai nebūtu iespēja setniekam to uzdot savākt lai pilsēta ir sakopta sniegam nokūstot. Kā arī pasekot līdz izvietotajām urnām autobusu pieturas un uz dambja jo dažas urnas ir pat noripināti no dambja! Un novērošanas kameras nevar pieķert parkā apkārtnes piegružotājus?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
01.03.2021. 09:45

Paldies Jums par informāciju! Apskatot norādītās vietas tika konstatēts, ka Kalpaka laukumā bijušā konteinera vietā izmētāti atkritumi  un Strūves parkā vienā vietā bija trīs atkritumu maisi. Šīs vietas tika sakoptas un maisi aizvesti. Savukārt Brīvības – Zvanītāju ielas skvērā atkritumu nebija.

Juris Pentums
21.02.2021. 11:25
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Uz Ļaudonas ielas pretī PII Bērziņš ir noliekta ceļa zīme, lūgums to iztaisnot, jo kāds to var nepamanīt un izsist mašīnas stiklus. Varbūt kādreiz derētu sakārtot jautājumu par mašīnu novietošanu uz Rudens ielas no rītiem un vakariem, kad vecāki atved uz PII bērnus. Noteikumus neievēro pat policijas darbinieki - katrs parkojas kur un kā vēlas! Ideālā variantā varēja grāvja pusē izbūvēt stāvvietas, kur transportlīdzekļi var apstāties un aizvest savas atvases uz dārziņu.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
23.02.2021. 13:53

Labdien! Uzdots uzdevums atbildīgajam dienestam veikt nepieciešamās darbības ceļa zīmes sakārošanai. 

Autostāvvietu izbūve Rudens ielā pie PII Bērziņš ir apgrūtināta, jo to ietekmē ielas malā esošais maģistrālais grāvis. Attīstot ielu infrastruktūru, iespējams, nākotnē tiks meklēti risinājumi situācijas uzlabošanai.

Lapas