Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Jautā pašvaldībai

Sandra Malniece
28.03.2020. 15:20
Labdien! Ir pieņemts lēmums par pārtikas pabalsta piešķiršanu 1-9.klašu skolēniem, kuri mācās pašvaldības skolās un vecāki deklarēti pilsētā. Tā nu ir sanācis, ka bērns mācās Krustpils pamatskolā, jo tā atrodas gandrīz pie mājām. Juridiski tā ir cita pašvaldība. Mans bērns tāds nav vienīgais. Vai nevarētu nākt pretī arī šiem bērniem, kam vecāki deklarēti pilsētā? No visiem mūsu ģimenes strādājošajiem nodokļi tomēr ienāk pilsētas kasē.
Iluta Sarnovska
23.03.2020. 10:56
Labdien, Sakarā ar situāciju valstī vai projektētāja iesniegums būvvaldē par dzivokļa (Dārzu iela 1-1, Jēkabpils) pārbūvi varētu būt izskatīts un akceptēts nenoteiktā laikā? Tā kā citi darbi ir pakārtoti jūsu izsniegtajai atļaujai, es vēlētos zināt iespējamos laikus. Paldies. Ar cieņu, Iluta Sarnovska, 25 123 546
Aija Bētiņa
24.02.2020. 08:15
Labdien! Lūdzu salabojiet apgaismojumu Pļaviņu ielā sākot no Celtnieku mikrorajona. Nedeg neviena laterna.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
25.03.2020. 10:50

Labdien!
Šobrīd šajā posmā notiek remontdarbi, tiklīdz tie tiks veikti apgaismojums tiks atjaunots.

Ilze Voitina
11.02.2020. 09:03
Labdien! Gribētu zināt, kas nodrošina "siltas" pusdienas Jēkabpils 3.vidusskolā? Jau vairāk kā pusgadu nav rasts risinājums, lai bērni ēstu siltas pusdienas. Kāpēc pirmajā pusdienu pārtraukumā tās ir siltas, bet otrajā pusdienu pārtraukumā, zupa silta, bet otrais ēdiens vienkārši neēdams. Lūgums rast risinājumu!
Juris Pentums
03.02.2020. 17:38
Labdien! Kas notiek ar PII Bērziņš signalizācijas sistēmu? Vai tas ir normāli, ka jau kopš decembra mēneša bieži skan signalizācija tikko renovētā ēkā, kuras pēc cieš bērni. Tā skan esot bērniem gan nomodā, gan gatavojoties vai esot pusdienlaika diendusā. Vai tiešām vēlaties traumēt bērnu psihi, jo bērns pēdējo mēnešu laikā sācis kliegt arī naktī guļot!!! Vai plānojot un uzstādot signalizācijas iekārtas tika ņemts vērā to cik decibelus šī iekārta izdod un cik ir pieļaujamā grupiņā, jo mūsu gadījumā tā atrodas telpā, kurā bērni mācās un guļ. Vai tiešām tik grūti to uzstādīt kaut vai gaitenī vai blakus telpā, kur skaņas stiprums tiktu kaut nedaudz noslāpēts.?! Ticiet man to dzirdēt varēs pat tad, ja tā tiks ielikta pagrabā, jo skaņas stiprums pat man pieaugušajam rada nepatīkamas sajūtas! Tie taču bērni, sāciet ko darīt lietas labā!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
07.02.2020. 14:31

Labdien! Pašvaldība uzdevusi ģenerāluzņēmējam pārbaudīt PII signalizācijas sistēmu, pievēršot uzmanību Jūsu minētajiem trūkumiem. Signalizācija PII ‘Bērziņš” ierīkota atbilstoši a/s “Komunālprojekts” izstrādātajam būvprojektam “Pirmskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana Madonas ielā 50, Jēkabpilī”. Būvdarbu garantijas laiks 5 gadi no būves nodošanas ekspluatācijā, kura laikā būvētājam jānovērš nepilnības izpildītajos darbos.

Aija Bētiņa
10.01.2020. 14:54
Labdien! 2019.gada augustā manā īpašumā ierīkoja centralizēto kanalizāciju. Vai tiešām vajadzēja pieteikties 3 mēnešu laikā, lai piešķirtu atlaidi īpašuma nodoklim? 2020.gada 10.janvārī biju domē 103.kabinetā,bet man atteica.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
13.01.2020. 13:50

Atbilstoši 11.01.2018. Jēkabpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.1 ,,Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 17.12.2015. saistošajos noteikumos Nr.37,,Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā” 10.4.apakšpunktam iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma pieškiršanu personām, kuru nekustamajā īpašumā esošā dzīvojamā māja ir pieslēgta centralizētajai ūdensapgādes, kanalizācijas vai siltumapgādes sistēmai, jāiesniedz trīs mēnešu laikā no būvdarbu pabeigšanas.   

inese zemīte ♥ ♥ ♥
17.12.2019. 08:13
Labdien! Lūdzu ierasties Auseklīšu mikrorajonā un novērtēt ceļu seguma stāvokli un ietves (ja tās var nosaukt par ietvēm) , kā arī vēlos uzzināt, kad būs izveidoti stāvlaukumi automašīnām? 15.mājas iedzīvotāju automašīnām TĀDAS NAV!!! Ielu segums ir kritiskā stāvoklī , automašīnas novietot nav ku! Un kad tik kaut kas darīts ar tiem drausmīgajiem graustiem ,kas gadu gadiem tur kā spoki stāv? No personas, kas strādā domē, uzzināju, ka var no īpašniekiem var atsavināt īpašumu,un tos nojaukt. Ir tikai - mēs gribas to darīt, vai mēs negribam to darīt!
inese zemīte ♥ ♥ ♥
23.11.2019. 17:55
Labdien! Jēkabpils ŪDENIM tika uzdots šeit jautājums 22.10.2019. 12:54, bet tas joprojām nav atbildēts! Mans jautājums- cik ātri pilsētas iedzīvotājiem ir jāsniedz atbildes par viņiem tik svarīgiem jautājumiem? Varbūt arī Jūs varētu atbildēt- kāpēc dzīvokļu īpašniekiem IR jāmaksā par ūdens skaitītāju verificēšanu, bet privātmāju īpašniekiem NAV? Šo info atklāja Jēkabpils Ūdens darbinieki!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
03.12.2019. 16:21

Atvainojamies par kavēšanos un Jums sagādātajām neertībām. Jautājumu sadaļā sniegta atbilde uz 22.10.2019. Jūsu uzdoto jautājumu. 

Artūrs Andžāns
05.11.2019. 21:22
Sakiet lūdz kapēc nau notekas uz zīlanu ielas kur tiks atjaunots ietve un ceļš Lietus laika fūas kā garam pabrauc ta aplej gājejus un no auksas uz leju kur melnzeme berta vis uz ieves skalojas ipasi pie pieturs slimnicas ielas un reklam stenda deretu kad noteku domati un no melnzemes dubli rodas to vajadzeja bert pavasri ka zeme sasilusi
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
25.11.2019. 11:58

Objekta “Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” darbu izzpildītājs informē, ka lietus ūdens noteku izbūve iepriekš minētajā objektā ir veikta.

Sakarā ar to, ka projekts paredz specifisku gūliju izbūvi, kas neregulējas būvdarbu norises laikā, bet tiek regulētas tikai īsi pirms asfalta virskārtas ieklāšanas, ir veikta pagaidu gūliju izbūve reljefa zemākajos punktos.

Ņemot vērā intensīvo nokrišņu daudzumu un to, ka pagaidu gūliju skaits ir ierobežots, tām ir vajadzīgs ilgāks laika periods, lai uzņemtu visu lietus ūdeni. Pēc būvdarbu pabeigšanas gūliju skaits būs pietiekams, lai uzņemtu visu lietus ūdens apjomu.

Sakarā ar to, ka virzienā no Ķieģeļu ielas mikrorajona lietus ūdeņi notek uz reljefa zemāko vietu Zīlānu ielā, skalojoties pa nogāzi, uz kuras atrodas nesen uzbērta melnzeme, veidojas netīrumu nosēdumi. Melnzemē iesētajam zālājam nav izveidojusies sakņu sistēma, līdz ar to, nav kas noturētu melnzemi un neļautu tai izskaloties.

Informējam, ka tuvākajā laikā melnzeme tiks nostiprināta ar ģeopaklāju, kas novērsīs melnzemes nokļūšanu uz ietves, līdz būs ieaudzis projektā paredzētais zālājs.

 

 

Artūrs Andžāns
05.11.2019. 21:22
Sakiet lūdz kapēc nau notekas uz zīlanu ielas kur tiks atjaunots ietve un ceļš Lietus laika fūas kā garam pabrauc ta aplej gājejus un no auksas uz leju kur melnzeme berta vis uz ieves skalojas ipasi pie pieturs slimnicas ielas un reklam stenda deretu kad noteku domati un no melnzemes dubli rodas to vajadzeja bert pavasri ka zeme sasilusi
Artūrs Andžāns
05.11.2019. 21:22
Sakiet lūdz kapēc nau notekas uz zīlanu ielas kur tiks atjaunots ietve un ceļš Lietus laika fūas kā garam pabrauc ta aplej gājejus un no auksas uz leju kur melnzeme berta vis uz ieves skalojas ipasi pie pieturs slimnicas ielas un reklam stenda deretu kad noteku domati un no melnzemes dubli rodas to vajadzeja bert pavasri ka zeme sasilusi