Jautā pašvaldībai

Sarmite L-a
06.07.2020. 15:05
Kur pazudis gadskaitlis no vēsturiskās bankas ēkas Pormaļa ielā 11 (*jaunatklātās Jēkabpils rezidences)? Ēkas skats virs ieejas durvīm ir sabojāts ar kaut kādiem vadiem un lukturi.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
07.07.2020. 15:52

Pēc ēkas Pormaļa ielā 11 apsekošanas klātienē, informējam, ka gadskaitlis no vēsturiskās bankas ēkas Pormaļa ielā 11 atrodas turpat, kur tas ir bijis iepriekš. Ēkas fasādes remontdarbi virs ieejas durvīm tiks paredzēti plānojot Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2021. gada budžetu. Savukārt ēkas fasādes gaismeklis vēsturiski atrodas virs ieejas durvīm jau vairāku gadu garumā un nav paredzēta tā nomaiņa.

 

Dace Boroduļina
26.06.2020. 01:17
Labdien! Kad beidzot Jēkabpils 3.vidusskolas ēkai tiks uzlikts jumts? Manuprāt,tās plēves ir tāds pagaidu variants,kas ir kopš aprīļa,un lietus ,kas tek tām cauri ,ēkai nodara postu.Tāda nauda tika ieguldīta, lai savulaik renovētu skolu,bet tagad tas viss atstāts novārtā!Manuprāt, tā ir liela nolaidība !
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.07.2020. 11:08

Jēkabpils 3.vidusskolai jaunu jumtu uzklās līdz augusta vidum.

Māris Liepa
21.04.2020. 07:48
Liels paldies par maniem mīļajiem Patalniekiem. Uzzinaju, ka vakar viņi pēc vairāk kā mēneša ilgas atpūtas ir atsākuši darboties.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 08:46

Paldies par informāciju

Māris Liepa
19.04.2020. 17:52
Ar lielu interesi sekoju līdzi TDK "Pastalnieki" radošajai darbībai un esmu ļoti priecīgs par viņu izcilajiem panākumiem deju skatē, kas notika 12. martā. Mani izbrīna tas, ka es uzzināju, ka šobrīd, kad visas mācības notiek attālināti ( arī Jēkabpils BJC ), "Pastalniekos" nekas nenotiek. Vai skolotāja ir aizsūtīta atvaļinājumā? Citos tautu deju kolektīvos skolotāji uzdod bērniem uzdevumus, un viņi tos pilda
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
05.05.2020. 11:51

labdien!Paldies par Jūsu interesi par dejotāju gaitām šajā mums visiem sarežģītajā laikā!

Saskaņā ar  Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” par izglītības iestāžu darbības pārtraukšanu, arī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā no š.g. 23. marta interešu izglītības programmas tiek organizētas attālināti.

Pulciņu pedagogi turpina savus tiešos darba pienākumus, veicot darbu attālināti, nosakot izglītojamiem konkrētus veicamos darbus konkrētā laika periodā, komunicējot ar  izglītojamajiem un to vecākiem ar epasta, tālruņa, sociālo tīklu starpniecību, kā arī iesniedzot attālināto mācību plānu.

Arī tautas deju kolektīvs "Pastalnieki" turpina mācību un treniņu procesu attālināti.

Pēc skolotājas sniegtās informācijas, TDK " Pastalnieki" darbam ir izveidots arī  treniņstundas video- lai atvieglotu mācību un treniņu procesu un lai dejotāji nezaudētu formu un  saglabātu esošās deju prasmju kvalitāti, savukārt "Pastalnieku" dejotāji video ar indiviuālā treniņa procesa norisēm sūta kolektīva vadītājai. 

Sandra Malniece
28.03.2020. 15:20
Labdien! Ir pieņemts lēmums par pārtikas pabalsta piešķiršanu 1-9.klašu skolēniem, kuri mācās pašvaldības skolās un vecāki deklarēti pilsētā. Tā nu ir sanācis, ka bērns mācās Krustpils pamatskolā, jo tā atrodas gandrīz pie mājām. Juridiski tā ir cita pašvaldība. Mans bērns tāds nav vienīgais. Vai nevarētu nākt pretī arī šiem bērniem, kam vecāki deklarēti pilsētā? No visiem mūsu ģimenes strādājošajiem nodokļi tomēr ienāk pilsētas kasē.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 09:01

Ar Jēkabpils pilsētas domes 26.03.2020. lēmumu Nr.175 (protokols Nr.6, 60.§) ir veikti grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā”. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.11. apakšpunktu šādā redakcijā: “6.11. pabalsts pārtikas preču iegādei Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.-9.klases izglītojamiem. Saistošajos noteikumos papildinātais pabalsts spēkā būs tikai 2019./2020. mācību gadā par diviem mēnešiem: aprīli un maiju. Ja ģimenei ir piešķirts daudzbērnu, trūcīgās vai mazdrošinātais statuss, lūdzu griezties pēc palīdzības, Jēkabpils Sociālajā dienestā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 16:31

Labdien!
Pateicoties uzņēmuma SIA „LatGran” atbalstam tika rasta iespēja  nodrošināt  pabalstu pārtikas preču iegādei  dāvanu kartes veidā arī Jēkabpils pilsētā deklarētajiem skolēniem, kuri mācās citu novadu pašvaldību izglītības iestādēs.

Iluta Sarnovska
23.03.2020. 10:56
Labdien, Sakarā ar situāciju valstī vai projektētāja iesniegums būvvaldē par dzivokļa (Dārzu iela 1-1, Jēkabpils) pārbūvi varētu būt izskatīts un akceptēts nenoteiktā laikā? Tā kā citi darbi ir pakārtoti jūsu izsniegtajai atļaujai, es vēlētos zināt iespējamos laikus. Paldies. Ar cieņu, Iluta Sarnovska, 25 123 546
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
08.04.2020. 14:46

Būvniecības iecere Jēkabpils pilsētas būvvaldē saskaņota 31.03.2020.

Aija Bētiņa
24.02.2020. 08:15
Labdien! Lūdzu salabojiet apgaismojumu Pļaviņu ielā sākot no Celtnieku mikrorajona. Nedeg neviena laterna.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
25.03.2020. 10:50

Labdien!
Šobrīd šajā posmā notiek remontdarbi, tiklīdz tie tiks veikti apgaismojums tiks atjaunots.

Ilze Voitina
11.02.2020. 09:03
Labdien! Gribētu zināt, kas nodrošina "siltas" pusdienas Jēkabpils 3.vidusskolā? Jau vairāk kā pusgadu nav rasts risinājums, lai bērni ēstu siltas pusdienas. Kāpēc pirmajā pusdienu pārtraukumā tās ir siltas, bet otrajā pusdienu pārtraukumā, zupa silta, bet otrais ēdiens vienkārši neēdams. Lūgums rast risinājumu!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 09:41

Jēkabpils 3. vidusskolā ēdināšanas pakalpojumus sniedz SIA "Margret" saskaņā ar 29.08.2018. ligumu Nr. 4-3/15. Skola bija gatava kompromisam -!aut skolēnam stāvēt rindā un porciju saņemt pie sadales letes. Sakarā ar to, ka skolas ēdamzālē pusdieno liels skolēnu skaits, galdi tiek uzservēti 10 minūltes pirms starpbrīža zvana. Ēdiens ir padzisis, bet ne auksts vai neēdams. Risinājums varētu būt - ēdiens pasniegts uz galda termosos, bet to neparedz līguma nosacījumi un ēdamzāles galdi ir pārāk šauri, lai tur novietotu ēdienu termosus un pusdienu šķīvjus.

Juris Pentums
03.02.2020. 17:38
Labdien! Kas notiek ar PII Bērziņš signalizācijas sistēmu? Vai tas ir normāli, ka jau kopš decembra mēneša bieži skan signalizācija tikko renovētā ēkā, kuras pēc cieš bērni. Tā skan esot bērniem gan nomodā, gan gatavojoties vai esot pusdienlaika diendusā. Vai tiešām vēlaties traumēt bērnu psihi, jo bērns pēdējo mēnešu laikā sācis kliegt arī naktī guļot!!! Vai plānojot un uzstādot signalizācijas iekārtas tika ņemts vērā to cik decibelus šī iekārta izdod un cik ir pieļaujamā grupiņā, jo mūsu gadījumā tā atrodas telpā, kurā bērni mācās un guļ. Vai tiešām tik grūti to uzstādīt kaut vai gaitenī vai blakus telpā, kur skaņas stiprums tiktu kaut nedaudz noslāpēts.?! Ticiet man to dzirdēt varēs pat tad, ja tā tiks ielikta pagrabā, jo skaņas stiprums pat man pieaugušajam rada nepatīkamas sajūtas! Tie taču bērni, sāciet ko darīt lietas labā!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
07.02.2020. 14:31

Labdien! Pašvaldība uzdevusi ģenerāluzņēmējam pārbaudīt PII signalizācijas sistēmu, pievēršot uzmanību Jūsu minētajiem trūkumiem. Signalizācija PII ‘Bērziņš” ierīkota atbilstoši a/s “Komunālprojekts” izstrādātajam būvprojektam “Pirmskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana Madonas ielā 50, Jēkabpilī”. Būvdarbu garantijas laiks 5 gadi no būves nodošanas ekspluatācijā, kura laikā būvētājam jānovērš nepilnības izpildītajos darbos.