Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Jautā pašvaldībai

Ina Pastare
02.04.2020. 19:09
Labdien!Cik ilgi Nameja iela 18 stāvēs vējā nolaustas egles saknes? Vai tiešām nevarēja uzreiz sakopt kad sazageja pašu egli,bet saknes atstāja kā karikatūru?!
Velta Vilkāja
05.03.2020. 22:09
Labdien, vai var sagaidīt, ka tiks ierīkota gājēju pāreja Zīlānu un Lielās ielas krustojumā pie 3.autobusa pieturas, lai drošāk varētu šķērsot brauktuvi ar intensīvo satiksmi, īpaši skolēniem, atgriežoties no mācībām pilsētā?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
06.03.2020. 15:02

Lai izveidotu gājēju pāreju, ir jābūt priekšnosacījumiem, kas sevī ietver gājēju satiksmes intensitāti un transportlīdzekļu intensitāti. Gājēju intensitāte Zīlānu ielā pie Lielās ielas pieslēguma nav pietiekoša, lai būtu pamats izveidot gājēju pāreju. Tuvāko gadu laikā plānots izveidot gājēju / velobraucēju celiņu no Oļu ielas līdz izbūvētajam celiņam Zīlānu virzienā. Pieaugot gājēju satiksmes plūsmai līdz atbilstošam apjomam, tiek plānots izveidot gājēju pāreju pāri Zīlānu ielai.

Velta Vilkāja
05.03.2020. 22:05
Kad varēs sagaidīt DROŠU un bez dubļiem pārvietošanās iespēju gar Zīlānu ielas malu līdz Lielajai ielai?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
06.03.2020. 15:01

Zīlānu ielai, posmā no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai, ir izstrādāts pārbūves darbu būvprojekts. Pārbūves darbu ietvaros ir paredzēta arī gājēju / velosipēdistu celiņa izbūve. Būvdarbus plānots uzsākt 2020. gadā. Zīlānu ielas posmam no Oļu ielas līdz Mežāres ielai bija paredzēts veikt pārbūvi ar Satiksmes ministrijas līdzfinansējumu, bet līdzfinansējums netika piešķirts un pārbūves darbi atlikti. 2020. gada sezonā tiks veikts iesēdumu remonts pie skatakām. Tiek plānots tuvāko gadu laikā izbūvēt gājēju / velosipēdistu celiņa savienojumu no Oļu ielas ar celiņu no Zīlānu puses.

Velta Vilkāja
05.03.2020. 22:02
Labdien, vai pilsētas mikrorajona labiekārtošanas nolūkos beidzot varēs IERĪKOT IELU APGAISMOJUMU Smilšu/1.Maija/Ošu ielu mikrorajonā. gribas atgādināt, ka arī aiz dzelzceļa ir PILSĒTAS teritorija (kur vajadzētu sakopt arī aizaugušās pašvaldības teritorijas un iztīrīt lielo novadgrāvi paralēli 1.maija ielai). Paldies par atbildi.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.03.2020. 09:03

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Smilšu/1.Maija/Ošu ielu mikrorajonā šogad nav plānota ielu apgaismojuma izbūve. Tā kā šajā mikrorajonā nav Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederoša elektroenerģijas pieslēguma, tad nodrošināt minimāli apgaismotu ielu arī nav iespējams.

Irma Dudeka Jurkevica
02.03.2020. 21:33
Kas ir atbildigs par Priežu ielu greiderēšanu.Kāpēc greiders preti majāi 1 ceturto gadu stumj škembas prom, atstāj smilšainas bedres.Kāpēc vajag greiderēt gludu kā asfalts ceļu preti mājām 9,7,5,3,1(bija).Kāpēc preti mājām 11,13 izgreiderēja lielu bedri izstumjot škembas pa malām.Tagad tur lietus laikā liela peļke.Kurš tagad salabos tās bedres.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
04.03.2020. 11:25

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka par Jēkabpils pilsētas ielu, tai skaitā grantēto ielu, uzturēšanu atbildīgais dienests ir SIA Jēkabpils pakalpojumi. Priežu iela tika apsekota dabā, un konstatēts, ka ielas segums daļā no ielas ir nolietojies, turklāt lietus ūdens noteci traucē nomaļu uzaugums. Tuvākajā laikā, labvēlīgos laika apstākļos, tiek plānota ielas seguma papildināšana un nomaļu uzauguma noņemšana problemātiskajos ielas posmos.

Elīna Miščenko
20.01.2020. 11:29
Labdien! Pretī Domes stāvlaukumāir pazudušas baltās līnijas, kas atkal apgrūtina kārtīgu automašīnu novietošanu. Vai varētu to sakārtot? Paldies!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
03.02.2020. 10:57

Labdien! Stāvlaukuma marķēšana iespējama tikai atbilstošos laika apstākļos. Sobrīd laika apstākļi nav piemēroti šāda veida darbiem. Laikā, kad notiks pilsētas ielu brauktuvju marķēšana, tiks izskatīta iespēja izveidot marķējumu arī augstākminētajā stāvlaukumā.

Dzintars Zālītis
18.12.2019. 12:34
Kena parka estradei otra puse ir apzimetas abas sienas?! Tas izskatas pec huliganu darba, pilseta ir izvietotas 100 video noverosanas kameras vai tad nevar noverst sadas darbibas?!
inese zemīte ♥ ♥ ♥
17.12.2019. 08:23
Paldies Jēkabpils Ūdenim par sniegto atbildi par ūdens skaitītājiem! Tātad, sekojoši jautājumi: 1. Ievadod google.lv meklētāja tieši tos pašus parametrus ūdens skaitītājam, es kā privātpersona šādu skaitītāju ar PVN varu nopirkt par 14 eiro un dažiem eiro centiem. Es neticu, ka uzņēmums pērk pa 1 skaitītājam, verificē un patērē laiku un degvielu ceļam, kas būtu naudas izsaimniekošana, bet gan ticēšu tam, ka iepērk vairumā un ir zemāka iepirkuma cena. Arī verificēšana noteikti uz 1 skaitītāju vairumā un ceļš nav mērāms pārdesmit Eiro apjomā. tad jau sanāk ļoti liels uzcenojums no jūsu puses atlikušajai cenai. Vēlos zināt iepirkuma cenu 1 skaitītājam, un kura firma ir vinnējusi konkursā,lai tos piegādā? Vai kā Jūs tos iegādājaties? Kura firma verificē? Un cik tas maksā? No kurienes IR tik milzīgas cenas! 2. Kāpēc privātmāju iedzīvotāji nemaksā par skaitītāju nomaiņu? Info ir no jūsu firmas darbiniekiem. 3 jūsu darbinieki pat apavus nenovelk, ienākot manā privātīpašumā, vai tā ir uzņēmuma ētika? Un par to maksāšanu pa daļām, nekas netika piedāvāts. Ļoti nelaipna darbiniece , kura pat nenosauca savu vārdu, tik noziņoja summu un to, ka iespēja arī maksāt ar karti! Nebija informācijas, ka piedāvā šo lielo summu sadalīt pa daļām!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
SIA "Jēkabpils ūdens"
02.01.2020. 15:43
  1. SIA “Jēkabpils ūdens” uzstāda klientiem jaunus (verificētus) skaitītājus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un nenodarbojas ar to verificēšanas pakalpojuma sniegšanu. Mūsu mājaslapā https://www.jekabpilsudens.lv/lv/klientiem/pakalpojumi/ pieejami izcenojumi par SIA “Jēkabpils ūdens”sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā par skaitītāju maiņu. Viena jauna skaitītāja cena ir 12,80 Eur bez PVN. Par skaitītāja nomaiņu pret jaunu, ieskaitot transporta izmaksas, summa sastāda 21,89 Eur bez PVN.

Klientam jāsaprot, ka iegādātais skaitītājs ir klienta īpašums, un viņam ir iespēja to nogādāt verificēšanai pašam. Jauna skaitītāja uzstādīšana vai esošā skaitītāja verificēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām  ir tikai un vienīgi klienta izvēle. Ja cena apmierina, to var iegādāties pie mums, bet ja neapmierina, tad klientam ir iespējas pašam iegādāties jaunu (verificētu) skaitītāju, vai nogādāt verificēšanai pašam, un mūsu darbinieki to uzstādīs un noplombēs. Šādā gadījumā izcenojums (ar klienta skaitītāju)  ūdens patēriņa skaitītāja maiņai ir 11,77 bez PVN.

  1. Ministru kabineta noteikumi (turpmāk tekstā – MK)  Nr.1013 “Kārtībā, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” nosaka, ka ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu, to atkārtotu verificēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību atsevišķajā īpašumā nodrošina dzīvokļa īpašnieks, ja dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nav noteikusi citu kārtību.

Savkārt kārtību, kādā nekustamais īpašums (privātmājas to skaitā) tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes/kanalizācijas sistēmai, kā arī uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, 22.03.16. MK. Noteikumi Nr. 174 ”Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2 “Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Jēkabpils pilsētā”.

  1. SIA “Jēkabpils ūdens” darba drošības instrukcija neparedz veikt darba pienākumus bez darba apaviem. Darba apavi nodrošina darba drošības noteikumu ievērošanu.

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina iedzīvotājus turpmāk pretenziju un neskaidrību gadījumos nekavējoties griezties ar jautājumiem pie administrācijas.

Spodra Purviņa
07.12.2019. 12:54
Nav skaidrs, kāpēc sestdienā 7. decembrī. dega ielu apgaismojums Nameja 1, Nameja 14, Vieītes un Jaunās ielas krustojumā, gar ielas malu gar mēbeļu veikalu Mūsmājas (kādreiz tā sauca) līdz plkst.12.00. Kāpēc svētku rotājumus var pielikt vakarā, kad apgaismojums jau deg? Kāpēc arī lampiņas nevar nomainīt, kad apgaismojums deg: vai nu agrāk no rīta, vai tikko tas iedegas vakaros. Saimnieciski cilvēki atrastu iespējas, ja vien būtu vēlēšanās ekonomēt finašu līdzekļus!Ja jau gadu desmitiem nespēj sakārtot šo jautājumu, vajag ieturēt lieki nodedzināto- naudas izteiksmē no atbildīgām amatpersonām!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
13.12.2019. 11:22

Atsaucoties uz Jūsu saņemto jautājumu par ielu apgaismojumu informējam, ka 7. decembrī dega ielu apgaismojums Nameja 1, Nameja 14, Vieītes un Jaunās ielas krustojumā, gar ielas malu gar mēbeļu veikalu līdz plkst.12.00 - vēlamies vērst uzmanību, ka šajā ielas posmā nenostrādāja krēslas sensors, līdz ar to ielu apgaismojums dega dienas gaišajā laikā. Attiecīgi par šādiem gadījumiem ir nepieciešams informāt SIA "Jēkabpils pakalpojumu" diennakts dežūru: dežūrdienesta tālrunis visu diennakti: 29387082

Atbildot par svētku rotājumu uzstādīšanu - to veic cita nolīgta firma, kas nodarbojas tieši ar dekorāciju uzstādīšanu. Darbus viņi veic sev vēlamajā laikā, kad satiksmes un cilvēku intensitāte pilsētā ir mazāka.

 

 

Kristīne Butkus
02.12.2019. 13:05
Jēkabpils Meža parks 01.12.2019. Uz jautājumu, vai plānots citur noparkot lielo traktortehniku, kas atrodas kalna pakājē, jo tas apdraud kalna apmeklētāju drošību..atbilde vienkārši fascinēja - nav ko braukt ar ragavām no pašas kalna virsotnes, un, ja kāds ietrieksies šajā tehnikā, bloķēsim kalnu. Nopietni??? Varbūt vienkāršāk un DROŠĀK ir noparkot traktortehniku kur citur?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
03.12.2019. 11:44

Labdien! Drošība ir galvenā, paldies par iesniegto vēstuli, un atvainojamies par darbinieka sniegto atbildi. Traktortehnika ar 3.decembri tiks pārvietota uz citu vietu. Papildus tiks lemts par drošības žoga iegādi un uzstādīšanu kalna pakājē.

Valērija Jakule
02.12.2019. 10:51
Labdien! Kas tīra trotuāru pie Neretas ielas 39? Sniegs ir uzsnidzis un pārējot par gājēju pāreju, vairs nevar redzēt kur likt kāju.
Алена Шулмане Экс. Скубенко
30.11.2019. 22:10
Labdien! Vajadzīga jūsu palīdzība! Pie mūsu mājām bieži ir bīstamas situācijas. Iegriežoties mūsu pagalmā ir uzliktā zīme 30 km/h., trotuāru mums nav. Tas ir taisnais posms caur trijām piecstāvu mājām, kuru daudzi izmanto kā piebrauktuvi pie 3. Vidusskolas un diemžēl pārsniedz atļauto ātrumu. Mūsu pilsētā ir vietas, kur ir atļautais ātrums 30km./h., ir trotuāri un gājēju pārejas, kā arī ātruma slāpētāji. Vai tiešām mūsu pagalms nav apdzīvota vieta, kur bērniem ir droša vide? P.S. Ķieģeļu iela 13
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
03.12.2019. 11:48

Labdien! Veicot ielas seguma atjaunošanas darbus Ķieģeļu ielas atzaram virzienā uz Slimnīcas ielu, tika atjaunots brauktuves asfaltbetona segums. Gājēju ietve nav bijusi izbūvēta, un to nav iespējams izbūvēt neveicot ielas pārbūvi, jo uz daudzdzīvokļu namu pusi brauktuves malā esošā zaļā zona atrodas jaukta tipa īpašumos. Infrastruktūras elementu izbūve ir attiecīgā īpašuma īpašnieku pārziņā. Tiks izskatīts jautājums par iespēju mehāniski mierināt autotransporta ātrumu minētajā ielas posmā, bet, apsekojot situāciju, novērots ka šajā ielas posmā bērni nepieskatīti pārvietojas pa ielas braucamo daļu un uz tās rotaļājas. Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka apdzīvota vieta ir visa Jēkabpils pilsētas teritorija, bet iela nav pagalms, un atrodoties uz ielas ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Lūgums vecākiem pārrunāt ar bērniem ceļu satiksmes noteikumus un uzvedību uz ielas.

Ina Pastare
16.11.2019. 19:34
Nameja iela 18 nedeg apgaismojums vienai laternu,nedeg abas puses!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
20.11.2019. 13:39

Labdien!

Defekts novērsts, apgaismojums atjaunots.

Vita Salmiņa
14.11.2019. 08:53
Labdien! Zīlānu mikrorajonā uz Sporta ielas un Lielās ielas divkārtu virsmas apstrādes seguma ir izveidojušās bedres, kas apdraud kustības drošību. Ļoti liels lūgums salabot, jo vienas bedres izmēri drīz sasniegs Sporta ielas platumu!
Anda Grinberga
02.11.2019. 11:41
Labdien! Varbūt iespējams uzkopt Ledus ielas malas, zāle skaisti nopļauta, bet mētājas ļoti daudz tukšo pudeļu un citu atkritumu?

Lapas