Jautā pašvaldībai

Salvis Speldziņš
17.06.2019. 16:39
Labdien gribu ziņot ka Strūves parka ir nokaltuši divi koki pie V.Struves 5 mājas! Vai būtu iespējams tos nozāģēt lai kāda lielāka vēja tie neuzkrīt uz mājas, auto vai garām gajējam.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.06.2019. 09:43

Paldies Jums par sniegto informāciju! Š.g. 19.jūnijā koku novērtēšanas komisija apsekoja Strūves parka kokus un divas nokaltušās liepas atzina par avārijas stāvoklī esošām, kuras jūlija sākumā tiks nozāģētas.

 

Salvis Speldziņš
17.06.2019. 16:39
Labdien gribu ziņot ka Strūves parka ir nokaltuši divi koki pie V.Struves 5 mājas! Vai būtu iespējams tos nozāģēt lai kāda lielāka vēja tie neuzkrīt uz mājas, auto vai garām gajējam.
Inta Lasmane
03.06.2019. 16:52
Labdien! Sakiet,lūdzu kāpēc vairs nevar redzēt tīkla kamerās ūdens līmeni Daugavā? Arī kamera no Pils torņa neko nerāda. Paldies! Visu labu!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.06.2019. 11:42

Labdien! Tīkla kameru darbība ir atjaunota. Iesniedzējai atbilde sniegta rakstiski uz norādīto e-pasta adresi.

Salvis Speldziņš
26.05.2019. 19:17
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 18.04.2019. 14:02 Situācija apsekota dabā, uzdevums atbildīgajam dienestam veikt ielu seguma remontu. Pagājis mēnesis un atbildīgais dienests nav vēl neko darījis lietas labā Bedrēm uz Pļaviņu ielas un Strūves parkā 4.04.19 jautājums! Kas ir atbildīgais dienests??
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
27.05.2019. 13:11

Atbildīgais dienests ir SIA "Jēkabpils pakalpojumi". Darbi vēl nav paveikti, jo ielu remontdarbi notiek prioritārā secībā, atbilstoši ielu uzturēšanas klasēm.

 

guntis kalnare
13.05.2019. 20:21
Labdien! Jautājums sakarā ar Jēkaba ielas remontu. Vai ir iespēja izveidot uzbērumu, lai varētu iebraukt pagalmā Jēkaba ielā 28? Paldies.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
15.05.2019. 09:48

Infomācija nodota atbildīgajam būvuzņēmējam, tuvākajā laikā situācija tiks atrisināta un nodrošināta iebraukšana īpašumā.

Baiba Safronova
10.05.2019. 19:10
Paldies par ūdens ielas izlīdzināšanu!Esam ļoti pateicīgi!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
15.05.2019. 08:05

Paldies par informāciju!

Velta Vilkāja
09.05.2019. 22:45
Labdien, Izskatot veloplānojumu, ar prieku var pamanīt, ka paredzēts sakārtot Zīlānu ielas malas līdz pilsētas robežai (ne tikai līdz Ventas ielai vai Ķieģeļu ielai). Krāsainajā kartē nav norādes, vai beidzot būs gājāju pāreja pie Lielā un Zīlānu ielas krustojuma, kur 3.maršruta autobusa pasažieriem (īpaši, 3.vidusskolas bērniem) jāšķērso ar tranzītu noslogotā brauktuve. Pilsētā daudzas gājēju pārejas ierīkotas daudz mazāk intensīvas satiksmes vietās. Cieņā, Velta Vilkāja,
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.05.2019. 16:52

Paldies par Jūsu jautājumu. Informējam, ka velokoncepcija ir ierosinājums optimālai velosatiksmes attīstībai, nevis veloceliņu izbūves būvprojekts. Zīlānu iela tuvāko gadu laikā tiks pārbūvēta. Posmam no Rīgas ielas līdz Ventas ielai ielas pārbūves būvdarbi tiks pabeigti nākamgad. Posmam no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai, ielas pārbūves būvdarbi tiks pabeigti šogad. Posmam no Ķieģeļu līdz Oļu ielai tiek izstrādāts pārbūves darbu būvprojekts. Zīlānu ielas posmam no Oļu ielas līdz Jēkabpils pilsētas robežai tiks lūgts Satiksmes ministrijas līdzfinansējums. Kopīgais gājēju un velo celiņš būs vienā ielas pusē. Zīlānu un Lielās ielas krustojuma gājēju pārejas iespējamo izveidošanu noteiks konkrētā tranzītielas būvprojekta ietvaros.

Sandra Ābola
02.05.2019. 14:10
Labdien! Lūdzu, būvvalde apsekojiet Bebru rajona nesen rekonstruētās gājēju ietves. Kārtējais PMK šedevrs - bruģis ļoti daudzās vietās ir izdrupis, izlūzis, tā, itkā būtu pagājuši jau desmitiem gadu.. Kurš par to ir atbildīgs? Projekts pabeigts, nauda sadalīta, guļam mierīgi, vainīga ir ziema ?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.05.2019. 10:44

Akts par objekta "Dūmu ielas, Atmodas ielas un Kadiķu ielas pārbūve Jēkabpilī" pieņemšanu ekspluatācijā parakstīts 21.12.2017. No šī datuma spēkā ir garantijas laiks, ka būvdarbu defektus, kas atklājušies 5 gadu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem. 10.04.2019. piedaloties Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvim un būvdarbu veicēja SIA “Ošukalns” pārstāvjiem tika veikta bruģētās ceļu klātnes apsekošana. Būvdarbu veicējam garantijas laika nosacījumu izpildes ietvaros uzdots nomainīt bojāto ceļu klātnes materiālu līdz 01.06.2019.

Baiba Safronova
01.05.2019. 07:32
Labdien vēlreiz!Uncik ilgi būs jāgaida līdz tiks veikts ūdens ielas atzara planēšana?Pagājušo reiz pirms diviem gadiem tā arī nekas netika darīts!Un izskatās ,ka arī šoreiz tikai solījumi..!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.05.2019. 10:27

Darba uzdevums ir uzdots un drīzumā darbi tiks paveikti, bet tie nav prioritāri, jo Ūdens ielai ir noteikta D (zemākā) uzturēšanas klase. Ūdens ielas atzars ir 50 m gara šaura brauktuve, kura beidzas strupceļā.

Sanita Kar
18.04.2019. 11:20
Labdien! Varbūt Jums ir informācija kāpēc jau otro nēdēļu pēc kārtas, nepārtraukti, deg apgaismojums starp "Sīpolnieku" un veikalu "Beta"?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.04.2019. 13:14

Labdien! Šie apgaismes stabi nav pieslēgti pie Jēkabpils pilsētas pašvaldības ielu apgaismojuma tīkla.

inese zemīte ♥ ♥ ♥
18.04.2019. 10:34
Labdien! Kad vienreiz tiks sakārtots un labiekārtots Auseklīšu mikrorajons? Ceļi drausmīgi, ietves nekādas. Ne bērniem ar riteņiem braukt, ne māmiņām ar ratiņiem! Automašīnas nav kur noparkot, grausti nav sakopti!Jau sen tik solīts šo lietu risināt. Sajūta,ka neesam daļa no Jēkabpils! Atbrauciet visi, lūdzu, mazā ekskursijā uz Auseklīšiem un novērtējiet situāciju!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.04.2019. 13:49

Auseklīšu mikrorajons atrodas uz vairāku īpašnieku zemes īpašumiem (fiziskas personas īpašums, juridiskas personas īpašums, jaukta statusa kopīpašumus, pašvaldības īpašums), kas būtiski apgrūtina līdzekļu ieguldīšanas un teritorijas sakārtošanas iespējas. Ar jautājumiem par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu jāvēršas pie īpašniekiem un uzturētājiem.

 

Baiba Safronova
14.04.2019. 19:17
Labdien!Vai mums nepienākas ,ne greidera pakalpojumi,ne grants seguma atjaunošana Ūdens ielā??Greiders vienmēr nobrauc tikai taisni pa ūdens ielu ,bet ielas atzaros nekad neiegriežas!Lai iebrauktu pie mājām ūdens 7a ,7b,5a drīz vajadzēs traktoru ,jo auto apakša ķerās!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.04.2019. 13:49

Tiks uzdots uzdevums atbildīgajam dienestam veikt ielas seguma planēšanu.

 

Kaspars Magons
10.04.2019. 19:30
Labdien! Kad salabosiet celus viestura, pormala, dr.alejas, nameja, neretas ielas u.c? Bedres ir visur, cels ir nelidzens, kanaliz.akas nav drosas, iekritusas asfalta.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.04.2019. 10:48

Labdien!

Atbilde Jums tika nosūtīta uz e-pastu.

Salvis Speldziņš
04.04.2019. 09:06
Rakstu saistība ar bedrēm! Viena ir Strūves parkā pie attīrīšanas iekārtām un otra ir uz Pļaviņu ielas pie mūzikas skolas visas ielas platumā ir ieplaka. Varbūt ir iespēja to atrakt un aizbērt sākotnēji ar granti un tad noasvaltēt! Jo zemākas mašīnas jau skrāpē asfaltu!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.04.2019. 14:02

Situācija apsekota dabā, uzdevums atbildīgajam dienestam veikt ielu seguma remontu.

 

Māra Bitāne
18.03.2019. 12:54
Labdien, sakiet lūdzu, kuram ir pienākums sakopt pieguļošo teritoriju Pasta ielas un Akmeņu ielas krustojuma teritorijā ielu remonta laikā - tā ir pašvaldības sētnieku vai būvnieku atbildība? Saprotu, ka uz būvdarbu laiku ielas kā būvobjekts ir nodots būvniekam, bet vai tas nozīmē, ka arī uzkopšana ir būvnieka ziņā? Tieši mana minētā vieta - Pasta ielas un Akmeņu ielas krustojums - pagājušajā nedēļā, kad gāju garām, izskatījās drausmīgi, pēc miskastes. Atkritumus urnas nebija tīrītas jau krietnu laiku, pārbāztas, ielas malā mētājas plēves, atkritumi kā izgāztuvē, pietura un afišu stabs nekopti, netīrīti. Tāds skats tiešām šokē, nevēlos, lai Jēkabpils izskatās pēc atkritumu bedres. No pilnajām atkritumu urnām vējš izdzenā atkritumus pa visu apkārtni. Nepatīkams skats.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
20.03.2019. 15:35

Paldies par sniegto informāciju. Būvobjekta "Pasta ielas pārbūve, Jēkabpilī" teritorija ir nodota būvuzņēmēja SIA”Ošukalns”pārziņā un, iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem, jau ir veikta ielas teritorijas sakopšana. 

 

Lapas