Jautā pašvaldībai

Vita Laimiņa
26.06.2020. 11:12
Labdien! Lūgums salabot laternas Lielajā ielā un Pamatu ielā, pa naktīm mirgo jau vairāk kā nedēļu. Tā gaismas zibināšana logos tiešām ir traucējoša.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.07.2020. 11:09

Nodots novērst defektu SIA "Jēkabpils pakalpojumi" meistariem.

Anna Bērziņa
25.06.2020. 18:55
Labdien! 22. jūnijā kārtējo reizi pārsteidza pilsētas nespēja uzturēt kārtībā tai piederošās teritorijas. Katram pilsētas iedzīvotājam ir skaidrs, ka pašvaldības prioritāte ir pilsētas kreisā krasta Daugavas dambja un upes krasta uzturēšana kārtībā. Jāteic, ka labais upes krasts un dambis izskatās briesmīgi. Pārsteidz tas, ka it kā "labiekārtots" pilsētas objekts tiek nolaists un aizmirsts. Daugavas krasts atkal ir aizaudzis ar kārkliem, pieeja upei ir tikai caur dubļainiem niedrājiem, nostiprinātā dambja betona salaiduma vietas ir aizaugušas ar gigantiskām balandām un citiem augiem, jau tā smieklīgais gruģētais celiņš uz dambja ir aizaudzis ar nezālēm un izrautiem bruģakmeņiem, zāle uz dambja - cilvēka augumā. Amizanti skatīties uz pretējā krasta "noskūto" zālāju un retinātajiem kārkliem. Tāpat nevar saprast, kāpēc nav iespējams neieaudzēt zālē vietām pilsētā (Rīgas ielā, Brīvības ielā) izklāto vēsturisko bruģi!? Būtu jauki, ja pilsētā primārā būtu elementāra kārtība. "Skaistas", tematiskas dekorācijas rotācijas apļos un neskaitāmas norādes "Jēkabpilij 350" noteikti neatsver nesakoptību, kas manāma visapkārt.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.07.2020. 12:03

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pilsētas teritorijā zāli pļauj atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Pilsētas centrā biežāk, nomalēs retāk.

Krustpilī Daugavas dambis ir uzsākts  ravēts.

Aiga Nagle
23.06.2020. 15:34
Labdien! Kādēļ šogad tik švaki ar zāles pļaušanu pilsētā? Tikai centrā daudz maz izpļauts, taču nomaļākās vietās zāle ir teju cilvēka augumā. Piemēram, Zaļajā ielā 21. Tā kā kapsētā ir tikai viena tualete, tad cilvēki šajā zālē iet nokārtot dabiskās vajadzības, radot neērtības tuvāko privātmāju iedzīvotājiem.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.07.2020. 11:11

Zaļā iela 21 zāle nopļauta.

Jānis Ozolins
13.06.2020. 09:49
Labdien! Kad tiks nopļauta lielā zāle (tai skaitā lielās pērkones, kas jau taisās pārziedēd) pie Bebru ielas 28 un 33 mājas, kā arī pie bērnu laukuma kas atrodas pie šīm mājām?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.07.2020. 11:12

Teritorijas pie Bebru ielas 28 un Bebru ielas 33 tiks nopļautas divu nedēļu laikā.

Juris Pentums
01.06.2020. 16:59
Labdien! Tā kā Donaviņas ielas remontdarbiem (iekritušo aku savešanai kārtībā) cik saprotu līdzekļi nav šogad paredzēti, varbūt varētu vismaz aizlāpīt bedrītes un arī iesēduma vietas tomēr aizbērt un izlīdzināt, jo tagad katru dienu braucot uz PII auto tiek ļoti bojāts, samainīties ar pretī braucošo auto grūti, jo tos vākus apbraukt var tikai līkločiem.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
08.06.2020. 10:42

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka ir šosezon plānots iespēju robežās novērst kritiskākās problēmsituācijas Donaviņas ielas segumā. Ir plāns pakāpeniski sakārtot ielas segumu, kurš būtiski deformējies neatbilstoši izbūvējot pazemes komunikācijas un skatakas.

Salvis Speldziņš
14.04.2020. 17:39
Kāpēc netiek novērtēts sētnieku darbs uz Pļaviņu ielas no Strūves parka virzienā uz celtniekiem! Ja sētnieks ir salicis lapas maisos un saslaucījis taciņu tad vismaz nedēļas laikā ir iespējams aizvest lapu maisus lai tos vārnas nepaspēj saplēst un lapas vējš par jaunu neiznesā! Jo viens maiss no rudens kā noripojis no dambja tā tur arī stāv jau putnu saplēsts! Un pie reizes lielās talkas uzdevums būtu salasīt plastmasas un stiklus šai posmā abas dambja nogāzes! P.S dažviet vēl ir manāmi izšauto salūtu čaulītes!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 08:47

Teritorija sakopta un atkritumi tiek izvesti reizi nedēļā.

Dace Boroduļina
14.04.2020. 00:12
Sakiet lūdzu- Vai 2020.gadā būs trotuārs visas Zīlānu ielas garumā /lielceļa posmā, vai tas savienosies ar trotuāru, kas ir ceļa turpinājumā t.i. pa kuru ceļa pusi paredzēts trotuārs?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
05.05.2020. 10:04

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Zīlānu ielas posmam no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai ir izstrādāts pārbūves darbu būvprojekts, kura ietvaros paredzēts izbūvēt gājēju un velobraucēju celiņu ielas kreisajā pusē. Gājēju un velobraucēju celiņa izbūve Zīlānu ielas posmā no Oļu ielas virzienā uz Jēkabpils pilsētas robežu, lai savienotu ar esošo celiņu no Zīlānu puses tiek plānota tuvāko gadu laikā.

Juris Pentums
08.04.2020. 16:15
Labdien! Vēlējos uzzināt, to, kad notiks Medņu un Ļaudonas ielu asfaltēšanas darbi, kuri paredzēti šogad? Kā arī kāds segums tiks klāts - gluds asfalta segums vai tikai nokaisīts pa virsu frēzētais asfalts?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
05.05.2020. 10:05

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka šobrīd norit iepirkums par minēto ielu asfaltēšanas darbu dokumentācijas izstrādi un būvdarbiem. Būvdarbi paredzēti 2020. gada sezonā, precīzu laiku šobrīd nav iespējams noteikt, jo tas atkarīgs no iepirkuma norises gaitas, dokumentācijas izstrādes gaitas un citiem faktoriem. Tiks ieklāts karstā asfaltbetona segums.

Ina Pastare
02.04.2020. 19:09
Labdien!Cik ilgi Nameja iela 18 stāvēs vējā nolaustas egles saknes? Vai tiešām nevarēja uzreiz sakopt kad sazageja pašu egli,bet saknes atstāja kā karikatūru?!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 08:47

Darbi ir veikti

Velta Vilkāja
05.03.2020. 22:09
Labdien, vai var sagaidīt, ka tiks ierīkota gājēju pāreja Zīlānu un Lielās ielas krustojumā pie 3.autobusa pieturas, lai drošāk varētu šķērsot brauktuvi ar intensīvo satiksmi, īpaši skolēniem, atgriežoties no mācībām pilsētā?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
06.03.2020. 15:02

Lai izveidotu gājēju pāreju, ir jābūt priekšnosacījumiem, kas sevī ietver gājēju satiksmes intensitāti un transportlīdzekļu intensitāti. Gājēju intensitāte Zīlānu ielā pie Lielās ielas pieslēguma nav pietiekoša, lai būtu pamats izveidot gājēju pāreju. Tuvāko gadu laikā plānots izveidot gājēju / velobraucēju celiņu no Oļu ielas līdz izbūvētajam celiņam Zīlānu virzienā. Pieaugot gājēju satiksmes plūsmai līdz atbilstošam apjomam, tiek plānots izveidot gājēju pāreju pāri Zīlānu ielai.

Velta Vilkāja
05.03.2020. 22:05
Kad varēs sagaidīt DROŠU un bez dubļiem pārvietošanās iespēju gar Zīlānu ielas malu līdz Lielajai ielai?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
06.03.2020. 15:01

Zīlānu ielai, posmā no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai, ir izstrādāts pārbūves darbu būvprojekts. Pārbūves darbu ietvaros ir paredzēta arī gājēju / velosipēdistu celiņa izbūve. Būvdarbus plānots uzsākt 2020. gadā. Zīlānu ielas posmam no Oļu ielas līdz Mežāres ielai bija paredzēts veikt pārbūvi ar Satiksmes ministrijas līdzfinansējumu, bet līdzfinansējums netika piešķirts un pārbūves darbi atlikti. 2020. gada sezonā tiks veikts iesēdumu remonts pie skatakām. Tiek plānots tuvāko gadu laikā izbūvēt gājēju / velosipēdistu celiņa savienojumu no Oļu ielas ar celiņu no Zīlānu puses.

Velta Vilkāja
05.03.2020. 22:02
Labdien, vai pilsētas mikrorajona labiekārtošanas nolūkos beidzot varēs IERĪKOT IELU APGAISMOJUMU Smilšu/1.Maija/Ošu ielu mikrorajonā. gribas atgādināt, ka arī aiz dzelzceļa ir PILSĒTAS teritorija (kur vajadzētu sakopt arī aizaugušās pašvaldības teritorijas un iztīrīt lielo novadgrāvi paralēli 1.maija ielai). Paldies par atbildi.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.03.2020. 09:03

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Smilšu/1.Maija/Ošu ielu mikrorajonā šogad nav plānota ielu apgaismojuma izbūve. Tā kā šajā mikrorajonā nav Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederoša elektroenerģijas pieslēguma, tad nodrošināt minimāli apgaismotu ielu arī nav iespējams.

Irma Dudeka Jurkevica
02.03.2020. 21:33
Kas ir atbildigs par Priežu ielu greiderēšanu.Kāpēc greiders preti majāi 1 ceturto gadu stumj škembas prom, atstāj smilšainas bedres.Kāpēc vajag greiderēt gludu kā asfalts ceļu preti mājām 9,7,5,3,1(bija).Kāpēc preti mājām 11,13 izgreiderēja lielu bedri izstumjot škembas pa malām.Tagad tur lietus laikā liela peļke.Kurš tagad salabos tās bedres.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
04.03.2020. 11:25

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka par Jēkabpils pilsētas ielu, tai skaitā grantēto ielu, uzturēšanu atbildīgais dienests ir SIA Jēkabpils pakalpojumi. Priežu iela tika apsekota dabā, un konstatēts, ka ielas segums daļā no ielas ir nolietojies, turklāt lietus ūdens noteci traucē nomaļu uzaugums. Tuvākajā laikā, labvēlīgos laika apstākļos, tiek plānota ielas seguma papildināšana un nomaļu uzauguma noņemšana problemātiskajos ielas posmos.

Elīna Miščenko
20.01.2020. 11:29
Labdien! Pretī Domes stāvlaukumāir pazudušas baltās līnijas, kas atkal apgrūtina kārtīgu automašīnu novietošanu. Vai varētu to sakārtot? Paldies!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
03.02.2020. 10:57

Labdien! Stāvlaukuma marķēšana iespējama tikai atbilstošos laika apstākļos. Sobrīd laika apstākļi nav piemēroti šāda veida darbiem. Laikā, kad notiks pilsētas ielu brauktuvju marķēšana, tiks izskatīta iespēja izveidot marķējumu arī augstākminētajā stāvlaukumā.