Jautā pašvaldībai

Ilze Malnača
22.07.2019. 09:51
Kategorija: Citi
Labdien! Par ēku Jena parkā Jūs sniedzāt atbildi, bet par pārējiem jautājumiem - atbilžu nav!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
22.07.2019. 10:37

02.11.2018. ar izpilddirektora rīkojumu Nr.504/P “Par Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiku 2019.gadam” tika noteikts Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm atvaļinājumu grafiks 2019. gadam: 1.Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”- no 17.jūlija līdz 27.augustam. 2.Pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcītis”- no 03.jūnija līdz 16.jūlijam. 3.Pirmsskolas izglītības iestāde “Bērziņš”- no 17.jūlija līdz 27.augustam. 4.Pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”- no 17.jūlija līdz 27.augustam. 5.Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte”- no 03.jūnija līdz 16.jūlijam. Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku atvaļinājuma laikā būs slēgtas. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas un pedagogi savlaicīgi informēja bērnu vecākus par iespēju iestādes atvaļinājuma laikā bērnus vest uz citu iestādi. Pirmsskolas izglītības iestāžu “Zvaigznīte”, “Kāpēcītis” atvaļinājumu laikā vecākiem piedāvāts bērnus vest uz pirmsskolas izglītības iestādēm “Zvaniņš” (vadītāja Silvija Bērziņa), “Bērziņš” (vadītāja Zinaīda Kotkina) un “Auseklītis” (vadītāja Anita Paģire). Pirmsskolas izglītības iestāžu “Zvaniņš”, “Bērziņš” un “Auseklītis” atvaļinājumu laikā vecākiem piedāvāts bērnus vest uz pirmsskolas izglītības iestādēm “Zvaigznīte” (vadītāja Anita Apine) un “Kāpēcītis” (vadītāja Janīna Anspoka).

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
22.07.2019. 11:10

Par transportlīdzekļu maksimālā ātruma ierobežojumu: situācija tiks apsekota dabā, un pieņemts lēmums par korektu ceļa zīmju izvietošanu.

Salvis Speldziņš
16.07.2019. 14:28
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Jūlijs jau ir pusē bet NOKALTUŠAS LIEPAS Strūves parkā kā auga tā aug. Kuru dienu konkrēti tiks viņas zāģētas, lai zin, kad iela jāatbrīvo no auto!?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
17.07.2019. 07:34

Koku novērtēšanas komisijas rīcībā nav informācijas, kurā datumā SIA ”Jēkabpils pakalpojumi “ darbinieki zāģēs kokus.

Informējam, ka parka teritorijā auto drīkst novietot tikai stāvvietā. Pārējā parka teritorijā auto koku sakņu zonā stāvēt nedrīkst.

Sanita Kar
05.07.2019. 08:26
Kategorija: Citi
Labdien! Sakiet pilsētas sabiedriskais transports šogad pilsētas svētku laikā (06.07.19.) būs/nebūs (bez)maksas?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
08.07.2019. 16:12

Labdien! Jā, informācija par bezmaksas transportu bija ievietota pašvaldības mājas lapā, kā arī publiskota caur plašsaziņas līdzekļiem un pašvaldības sociālo tīklu kontos.

Inta Lasmane
04.07.2019. 15:20
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Sakiet, lūdzu kur palika kamera, kura bija zem tilta, lai varētu redzēt ūdens līmani Daugavā? Kad to uzstādīs no jauna? Paldies!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
16.07.2019. 14:42

Paldies par informāciju. Jautājumu atrisinās apkalpojošā firma.

Adelīna Uļjanova
02.07.2019. 11:11
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Kad būs sakartota teritorija pēc ugunsgrēka Krasta ielā 63?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
08.07.2019. 16:10

Labdien! Informējam, ka Krasta ielas 63 teritorija pieder fiziskai personai, kuriem jāveic teritorijas sakopšana.

Jeļena Valaine
01.07.2019. 16:27
Kategorija: Citi
Labdien! Skatos pilsētas pasākumu plānu uz vasaru, un redzu ka Kino placī nav nevienas filmas/multfilmas, kura būtu domāta bērniem. Kāpēc pilsētas vadība nedomā par bērniem? Tagad ir garš vasaras brīvlaiks, un daudzi vecāki būtu priecīgi ja viņu bērniem būtu dota šāda iespēja....
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
16.07.2019. 15:05

Šogad, tā pat kā citus gadus, bērnu animācijas filmas tiks demonstrētas augustā, kad seansus ir iespējams sākt agrāk pl.21:30. Repertuārs jau ir sagatavots un tuvākājā laikā tiks ievietots mājas lapā www.jkp.lv. Bērnu seansi būs no 13.08.2019. - 23.08.2019. 

Paldies un tiekamies “Kino Placī”!

Juris Pentums
01.07.2019. 16:21
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Kad tiks salabots ceļš Donaviņas ielā? Lūgums aizlāpīt visas bedres un aku iesēdumus, kuri ir dziļi, asām malām!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.07.2019. 08:53

Labdien!

Situācija tiks apsekota un, iespēju robežās, tuvākajā laikā tiks veikti ielas seguma remontdarbi.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
02.07.2019. 11:16

Labdien! Situācija tiks apsekota un iespēju robežās, tuvākajā laikā tiks veikti ielas seguma remontdarbi.

Sandra Ābola
01.07.2019. 14:36
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Par šo pašu tēmu tiku rakstījusi jau Salceviča laikā, bet nekas nav mainījies pa šiem gadiem, varbūt jaunais vadītājs kko pamainīs.. Iepriekšējās nedēļas laikā sagadījās, ka satiku vairākus pazīstamus cilvēkus, kas jau sen Jēkabpilī nedzīvo. Sarunās pajautāju, kā viņi redz patreizējo Jēkabpili ar skatu no malas. Atbilde visiem bija vienāda - auksta akmeņu pilsēta ar nejēdzīgi iztērētu naudu megadārgiem projektiem (ābeles, soliņi, tualetes utt)....Par cilvēku trūkumu ir pavisam cits stāsts, bet šoreiz ne par to. Šoreiz par mājīgumu, ko dod zaļumu, puķu, košumkrūmu stādījumi. Jēkabpilī šādu stādījumu, var teikt, nav. Kāpēc Kena parks joprojām ir bez krāšņām daudzgaīgo puķu dobēm? Kāds ir Strūves parks un parks pretī rajona kultūras namam???!! Nerunāsim par pārējiem pilsētas skvēriņiem, stūriem un apļiem. Domes darbinieki diezgan bieži brauc ārpus pilsētas komandējumos - vai tiešām nevar salīdzināt Jēkabpili ar citām pilsētām? Nav tālu jāmeklē, tapat blakus mazie Līvāni - puķu dobes, podi un kastes dažādā izpildījumā tā vien ielīksmo sirdi. Nerunāsim par Madonu, Cēsīm, Valmieru, Smilteni, Alūksni utt. Ja iesīkstējušiem domes ierēdņiem viss liekas skaisti, varbūt jādod vieta jauniem cilvēkiem ar svaigu skatījumu?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.07.2019. 11:02

Informējam, ka šobrīd pilsētā norit vērienīga projekta “Pasta ielas pārbūve” realizācija, kas ietver ne tikai Pasta ielas pārbūvi, bet arī to šķērsojošo ielu - Zaļās ielas, Jēkaba ielas, Akmeņu ielas, Katoļu ielas, Viestura ielas posmu no Brīvības ielas līdz Andreja Pormaļa ielai pārbūvi un vairāku skvēru pārbūvi – skvērs Pasta - Jēkaba ielu stūrī, skvērs Akmeņu – Pasta ielu stūrī, skvērs pie Viestura - Pasta ielas krustojuma.

Minēto skvēru pārbūve ietver ne tikai jaunu celiņu  un laukumu ar bruģakmens segumu  izveidi, bet arī jaunu apstādījumu ierīkošanu, kas ietver  koku, dekoratīvu krūmu stādījumus, bet arī ziemciešu puķu dobju un jauna zāliena izveidi. Tā Jēkaba ielas skvērā ir paredzēti 11 jauni skuju, lapu koku un krūmu stādījumi, 15.3 m2 vienlaidu krūmu stādījumi, 51 m2 ziemciešu stādījumi, zāliena ierīkošana 800 m2 platībā, Akmeņu ielas skvērā 4 jauni lapu koki, 26 dekoratīvie krūmi, 81 m2 vienlaidus krūmu stādījumi, 78 m2 ziemciešu stādījumi.

Viestura ielas skvērā paredzēta mākslas objekta sakārtošana, 10 jaunu skuju koku stādīšana un jauna zāliena ierīkošana 60 m2 platībā.

Runājot par parku pretī Krustpils kultūras namam, informējam, ka pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma šobrīd tiek izstrādāts projekts “Otrā pasaules kara memoriāla labiekārtojuma pārbūve Rīgas ielā 205, Jēkabpilī”, kur parkā paredzēta jaunu pastaigu celiņu tīkla, vairāku klusās atpūtas laukumu izveide ar soliņiem un ziemciešu puķu stādījumiem, kā arī jaunas koku un krūmu grupas.

Memoriāla laukumam paredzēts mainīt esošo segumu, paredzot jaunu lielizmēra betona plātņu segumu kombinācijā ar zāģēta dedzināta bruģa joslām. Laukuma labiekārtojumā paredzēti rožu un ziemciešu  stādījumi.

Attiecībā uz Strūves parku labiekārtošanu, informējam, ka ir izstrādāts Strūves parka labiekārtojuma pārbūves projekts. Jēkabpils pilsētas pašvaldība piedalās projektu konkursā, lai piesaistītu finansējumu no Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam. Projekta Starptautiskā tūrisma maršruta  “ “Strūves ģeodēziskais loks” izveide” laikā tiks realizēts Strūves parka labiekārtojuma pārbūves projekts.
Vērā ņemams un atbalstāms Jūsu vēstulē minētais priekšlikums  Kena parkā un citviet pilsētā veidot daudzgadīgo puķu un košumkrūmu stādījumus. Paldies par viedokli!

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.07.2019. 11:04

Labdien! 

Informējam, ka šobrīd pilsētā norit vērienīga projekta “Pasta ielas pārbūve” realizācija, kas ietver ne tikai Pasta ielas pārbūvi, bet arī to šķērsojošo ielu - Zaļās ielas, Jēkaba ielas, Akmeņu ielas, Katoļu ielas, Viestura ielas posmu no Brīvības ielas līdz Andreja Pormaļa ielai pārbūvi un vairāku skvēru pārbūvi – skvērs Pasta - Jēkaba ielu stūrī, skvērs Akmeņu – Pasta ielu stūrī, skvērs pie Viestura - Pasta ielas krustojuma.

Minēto skvēru pārbūve ietver ne tikai jaunu celiņu  un laukumu ar bruģakmens segumu  izveidi, bet arī jaunu apstādījumu ierīkošanu, kas ietver  koku, dekoratīvu krūmu stādījumus, bet arī ziemciešu puķu dobju un jauna zāliena izveidi. Tā Jēkaba ielas skvērā ir paredzēti 11 jauni skuju, lapu koku un krūmu stādījumi, 15.3 m2 vienlaidu krūmu stādījumi, 51 m2 ziemciešu stādījumi, zāliena ierīkošana 800 m2 platībā, Akmeņu ielas skvērā 4 jauni lapu koki, 26 dekoratīvie krūmi, 81 m2 vienlaidus krūmu stādījumi, 78 m2 ziemciešu stādījumi.

Viestura ielas skvērā paredzēta mākslas objekta sakārtošana, 10 jaunu skuju koku stādīšana un jauna zāliena ierīkošana 60 m2 platībā.

Kas attiecas uz par parku pretī Krustpils kultūras namam, informēja, ka pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma šobrīd tiek izstrādāts projekts “Otrā pasaules kara memoriāla labiekārtojuma pārbūve Rīgas ielā 205, Jēkabpilī”, kur parkā paredzēta jaunu pastaigu celiņu tīkla, vairāku klusās atpūtas laukumu izveide ar soliņiem un ziemciešu puķu stādījumiem, kā arī jaunas koku un krūmu grupas.

Memoriāla laukumam paredzēts mainīt esošo segumu, paredzot jaunu lielizmēra betona plātņu segumu kombinācijā ar zāģēta dedzināta bruģa joslām. Laukuma labiekārtojumā paredzēti rožu un ziemciešu  stādījumi.

Attiecībā uz Strūves parku labiekārtošanu, informējam, ka ir izstrādāts Strūves parka labiekārtojuma pārbūves projekts. Jēkabpils pilsētas pašvaldība piedalās projektu konkursā, lai piesaistītu finansējumu no Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam. Projekta Starptautiskā tūrisma maršruta  “ “Strūves ģeodēziskais loks” izveide” laikā tiks realizēts Strūves parka labiekārtojuma pārbūves projekts.
Ir vērā ņemams un atbalstāms vēstulē minētais priekšlikums  Kena parkā un citviet pilsētā veidot daudzgadīgo puķu un košumkrūmu stādījumus.

Salvis Speldziņš
17.06.2019. 16:39
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien gribu ziņot ka Strūves parka ir nokaltuši divi koki pie V.Struves 5 mājas! Vai būtu iespējams tos nozāģēt lai kāda lielāka vēja tie neuzkrīt uz mājas, auto vai garām gajējam.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.06.2019. 09:43

Paldies Jums par sniegto informāciju! Š.g. 19.jūnijā koku novērtēšanas komisija apsekoja Strūves parka kokus un divas nokaltušās liepas atzina par avārijas stāvoklī esošām, kuras jūlija sākumā tiks nozāģētas.

 

Aiga Dekere
13.06.2019. 18:52
Kategorija: Citi
Labdien. Kur var izņemt izziņu par deklarēto dzīves vietu? Paldies.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
14.06.2019. 13:48

Labdien!

Izziņu par deklarēto dzīvesvietu var saņemt personiski, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Vienas pieturas aģentūrā (Brīvības iela 120, Jēkabpils). Pirms izziņas saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva atbilstoši 29.08.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 505 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” (Vienas pieturas aģentūrā var samaksāt šo nodevu tikai ar bankas karti)

Savukārt izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu, identificēta persona var bez maksas elektroniski saņemt no reģistra aktuālo informāciju par sevi, saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, un par aizbildnībā vai aizgādnībā esošām personām (pakalpojums – Mani dati Iedzīvotāju reģistrā).

 

Ilze Malnača
04.06.2019. 15:32
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Kādēļ netiek nojaukta ēka Kena parkā? Izskatās neglīti. Kopš manas bērnības tā tur jau stāv, grausts. Ko darīt tiem vecākiem, kuru bērni nepaspēja pieteikties citā pii, kamēr mūsējais atvaļinājumā un vecākiem darbā netiek piešķirts atvaļinājums uz šo brīdi? Kādēļ Sporta ielā no vienas puses, no Ūdensvada ielas puses ir zīme 30 km/h, bet no otras nav? Tur diemžēl a/m vadītāji nebrauc ar 30 km, bet vairāk, bet tur ir ļoti nepārredzams līkums. Paldies!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
07.06.2019. 09:18

Labdien! Informējam, ka ēka Dambja ielā 21, Jēkabpilī nav piederoša pašvaldībai, īpašnieks ir juridiska persona. Ēka atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī, logu un durvju ailas ir aizdarītas, ierobežota nepiederošu personu iekļuve. Atkārtiti ar būves īpašnieku tiks veiktas pārrunas par iespējām uzlabot ēkas vizuālo izskatu.

Mairis Stempers
03.06.2019. 20:34
Kategorija: Domes vadībai
Labvakar! Kad tiks plānota Draudzības alejas rekonstrukcija?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
17.06.2019. 11:52

Labdien! Draudzības alejas un Viestura ielas pārbūvi paredzēts uzsākt 2019. gada būvniecības sezonā.

Inta Lasmane
03.06.2019. 16:52
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Sakiet,lūdzu kāpēc vairs nevar redzēt tīkla kamerās ūdens līmeni Daugavā? Arī kamera no Pils torņa neko nerāda. Paldies! Visu labu!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.06.2019. 11:42

Labdien! Tīkla kameru darbība ir atjaunota. Iesniedzējai atbilde sniegta rakstiski uz norādīto e-pasta adresi.

Inga Celmiņa 1
28.05.2019. 13:55
Kategorija: Domes vadībai
Vēlos uzdot jautājumu trešo reizi, un ceru saņemt beidzot izsmeļošu atbildi uz uzdoto jautājumu, nevis tikai atrakstīšanos, ka šī gada budžetā šim mērķim nauda nav paredzēta. Jautājums ir - KAD TIKS ASFALTĒTA ĀBEĻU IELA, JĒKABPILĪ???
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
29.05.2019. 14:59

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka jūnijā tiks veikti Ābeļu ielas seguma atputekļošanas darbi, kas būtiski samazinās putekļu veidošanos vasaras sezonā. Ābeļu ielas pārbūve, izbūvējot asfaltbetona segumu 2019. gada pašvaldības budžetā netika apstiprināta un šogad netiks veikta.

 

Lina Boyne
27.05.2019. 16:54
Kategorija: Domes vadībai
Plašsaziņas līdzekļos atrodama informācija, ka šī gada 4.jūnijā Jēkabpils pilsētas bibliotēkā notiks tikšanās ar Viesturu Rudzīti, kas rīkots projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" ietvaros un kuru finansē Jēkabpils pilsētas dome. Vēršu Jūsu uzmanību, ka V.Rudzītis savos publiskajos izteikumos un publikācijās ir paudis viedokli, kas klaji atbalsta vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievieti. V.Rudzītis vienā no saviem savā bloga ierakstiem 2014.gadā pauž “Kā panāksit, ka sieviete bez sišanas kļūst par priekšzīmīgu māti, sievu un Sievieti galu galā." Ņemot vērā minēto, lūdzu atcelt paredzēto tikšanos ar Viesturu Rudzīti Jēkabpils pilsētas bibliotēkā 2019.gada 4.jūnijā, kurš atklāti atbalsta vardarbību un kuru Latvijas Psihoterapeitu biedrība ir izslēgusi no savām rindām dēļ saviem izteikumiem, kuri nav savienojami ar psihoterapeita profesionālo ētiku un rada izkropļotu un nepatiesu priekšstatu par psihoterapiju.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
29.05.2019. 10:21

Labdien! 

Lekcija – diskusija “Izglīto prātu un atver dvēseli” notiek Jēkabpils pilsētas bibliotēkas organizētā lekciju – diskusiju cikla “Gars. Ķermenis. Veselība” ietvaros, kas tiek īstenoti projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī”. Projekta veselības veicināšanas pasākumu programmas mērķis ir aktualizēt Jēkabpils sabiedrības interesi par fizisko un garīgo veselību. Lekcija skars jautājumu par mūsu aizvēsturisko senču pieredzi, kā mūsdienu cilvēka informācijas krātuvi, kā zināšanām, kam ir praktiska nozīme, ko izmantojam, risinot savus ikdienas jautājumus.

Saistībā ar Jūsu iesniegumā izteiktajām bažām, vēršu Jūsu uzmanību, uz to, ka rīkotais pasākums ir lekcija – diskusija, līdz ar to pasniegtajam saturam ir jākalpo par diskusijas avotu. Tā kā diskusijas pamatā ir pretrunas, pasākuma rīkotāji uzskata, ka izvēlētais lektors, ar izvirzītajām teorijām, lekcijas saturu ir atbilstošs paredzētajam mērķim. Organizatori cer uz saturisku diskusiju iesaistoties vietējās sabiedrības pārstāvjiem ar Jēkabpilī esošo sapratni par lekcijā aizskartajiem jautājumiem. 

Psihoterapeits Viesturs Rudzītis savos darbos ir izvirzījis teorijas par sieviešu un vīriešu dabu sabiedrībā mūsdienās un atskatoties vēsturiski. Diemžēl darbos izvirzītās metamorfozes tiek izrautas no konteksta, interpretētas tieši un tiražētas masu medijos. V.Rudzītis pēc būtības nekad nav mudinājis uz vardarbību pret sievieti. 

Organizatori aicina apmeklēt pasākumu un piedalīties diskusijā, ar cerībām uz jūsu  kompetenci apspriestajos jautājumos un cerībā, ka esat iepazinies ar V.Rudzīša publikācijām un izvirzītajām teorijām. Jūsu līdzdalība veicinātu diskusijas saturisko kvalitāti. 

Jautājumiem par vardarbības novēršanu pret sievieti Jēkabpilī, acīm redzot, ja uzskatāt šo jautājumu par aktuālu,jāorganizē cita diskusija ar šī jautājuma risināšanā kompetentiem speciālistiem un ieinteresētām personām, tā kopīgi meklējot problēmas risinājumu. 

 

Lapas