Jautā pašvaldībai

Iluta Sarnovska
23.03.2020. 10:56
Kategorija: Domes vadībai
Labdien, Sakarā ar situāciju valstī vai projektētāja iesniegums būvvaldē par dzivokļa (Dārzu iela 1-1, Jēkabpils) pārbūvi varētu būt izskatīts un akceptēts nenoteiktā laikā? Tā kā citi darbi ir pakārtoti jūsu izsniegtajai atļaujai, es vēlētos zināt iespējamos laikus. Paldies. Ar cieņu, Iluta Sarnovska, 25 123 546
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
08.04.2020. 14:46

Būvniecības iecere Jēkabpils pilsētas būvvaldē saskaņota 31.03.2020.

Velta Vilkāja
05.03.2020. 22:09
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien, vai var sagaidīt, ka tiks ierīkota gājēju pāreja Zīlānu un Lielās ielas krustojumā pie 3.autobusa pieturas, lai drošāk varētu šķērsot brauktuvi ar intensīvo satiksmi, īpaši skolēniem, atgriežoties no mācībām pilsētā?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
06.03.2020. 15:02

Lai izveidotu gājēju pāreju, ir jābūt priekšnosacījumiem, kas sevī ietver gājēju satiksmes intensitāti un transportlīdzekļu intensitāti. Gājēju intensitāte Zīlānu ielā pie Lielās ielas pieslēguma nav pietiekoša, lai būtu pamats izveidot gājēju pāreju. Tuvāko gadu laikā plānots izveidot gājēju / velobraucēju celiņu no Oļu ielas līdz izbūvētajam celiņam Zīlānu virzienā. Pieaugot gājēju satiksmes plūsmai līdz atbilstošam apjomam, tiek plānots izveidot gājēju pāreju pāri Zīlānu ielai.

Velta Vilkāja
05.03.2020. 22:05
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Kad varēs sagaidīt DROŠU un bez dubļiem pārvietošanās iespēju gar Zīlānu ielas malu līdz Lielajai ielai?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
06.03.2020. 15:01

Zīlānu ielai, posmā no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai, ir izstrādāts pārbūves darbu būvprojekts. Pārbūves darbu ietvaros ir paredzēta arī gājēju / velosipēdistu celiņa izbūve. Būvdarbus plānots uzsākt 2020. gadā. Zīlānu ielas posmam no Oļu ielas līdz Mežāres ielai bija paredzēts veikt pārbūvi ar Satiksmes ministrijas līdzfinansējumu, bet līdzfinansējums netika piešķirts un pārbūves darbi atlikti. 2020. gada sezonā tiks veikts iesēdumu remonts pie skatakām. Tiek plānots tuvāko gadu laikā izbūvēt gājēju / velosipēdistu celiņa savienojumu no Oļu ielas ar celiņu no Zīlānu puses.

Velta Vilkāja
05.03.2020. 22:02
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien, vai pilsētas mikrorajona labiekārtošanas nolūkos beidzot varēs IERĪKOT IELU APGAISMOJUMU Smilšu/1.Maija/Ošu ielu mikrorajonā. gribas atgādināt, ka arī aiz dzelzceļa ir PILSĒTAS teritorija (kur vajadzētu sakopt arī aizaugušās pašvaldības teritorijas un iztīrīt lielo novadgrāvi paralēli 1.maija ielai). Paldies par atbildi.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.03.2020. 09:03

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Smilšu/1.Maija/Ošu ielu mikrorajonā šogad nav plānota ielu apgaismojuma izbūve. Tā kā šajā mikrorajonā nav Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederoša elektroenerģijas pieslēguma, tad nodrošināt minimāli apgaismotu ielu arī nav iespējams.

Irma Dudeka Jurkevica
02.03.2020. 21:33
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Kas ir atbildigs par Priežu ielu greiderēšanu.Kāpēc greiders preti majāi 1 ceturto gadu stumj škembas prom, atstāj smilšainas bedres.Kāpēc vajag greiderēt gludu kā asfalts ceļu preti mājām 9,7,5,3,1(bija).Kāpēc preti mājām 11,13 izgreiderēja lielu bedri izstumjot škembas pa malām.Tagad tur lietus laikā liela peļke.Kurš tagad salabos tās bedres.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
04.03.2020. 11:25

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka par Jēkabpils pilsētas ielu, tai skaitā grantēto ielu, uzturēšanu atbildīgais dienests ir SIA Jēkabpils pakalpojumi. Priežu iela tika apsekota dabā, un konstatēts, ka ielas segums daļā no ielas ir nolietojies, turklāt lietus ūdens noteci traucē nomaļu uzaugums. Tuvākajā laikā, labvēlīgos laika apstākļos, tiek plānota ielas seguma papildināšana un nomaļu uzauguma noņemšana problemātiskajos ielas posmos.

Aija Bētiņa
24.02.2020. 08:15
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Lūdzu salabojiet apgaismojumu Pļaviņu ielā sākot no Celtnieku mikrorajona. Nedeg neviena laterna.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
25.03.2020. 10:50

Labdien!
Šobrīd šajā posmā notiek remontdarbi, tiklīdz tie tiks veikti apgaismojums tiks atjaunots.

Ilze Voitina
11.02.2020. 09:03
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Gribētu zināt, kas nodrošina "siltas" pusdienas Jēkabpils 3.vidusskolā? Jau vairāk kā pusgadu nav rasts risinājums, lai bērni ēstu siltas pusdienas. Kāpēc pirmajā pusdienu pārtraukumā tās ir siltas, bet otrajā pusdienu pārtraukumā, zupa silta, bet otrais ēdiens vienkārši neēdams. Lūgums rast risinājumu!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 09:41

Jēkabpils 3. vidusskolā ēdināšanas pakalpojumus sniedz SIA "Margret" saskaņā ar 29.08.2018. ligumu Nr. 4-3/15. Skola bija gatava kompromisam -!aut skolēnam stāvēt rindā un porciju saņemt pie sadales letes. Sakarā ar to, ka skolas ēdamzālē pusdieno liels skolēnu skaits, galdi tiek uzservēti 10 minūltes pirms starpbrīža zvana. Ēdiens ir padzisis, bet ne auksts vai neēdams. Risinājums varētu būt - ēdiens pasniegts uz galda termosos, bet to neparedz līguma nosacījumi un ēdamzāles galdi ir pārāk šauri, lai tur novietotu ēdienu termosus un pusdienu šķīvjus.

Juris Pentums
03.02.2020. 17:38
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Kas notiek ar PII Bērziņš signalizācijas sistēmu? Vai tas ir normāli, ka jau kopš decembra mēneša bieži skan signalizācija tikko renovētā ēkā, kuras pēc cieš bērni. Tā skan esot bērniem gan nomodā, gan gatavojoties vai esot pusdienlaika diendusā. Vai tiešām vēlaties traumēt bērnu psihi, jo bērns pēdējo mēnešu laikā sācis kliegt arī naktī guļot!!! Vai plānojot un uzstādot signalizācijas iekārtas tika ņemts vērā to cik decibelus šī iekārta izdod un cik ir pieļaujamā grupiņā, jo mūsu gadījumā tā atrodas telpā, kurā bērni mācās un guļ. Vai tiešām tik grūti to uzstādīt kaut vai gaitenī vai blakus telpā, kur skaņas stiprums tiktu kaut nedaudz noslāpēts.?! Ticiet man to dzirdēt varēs pat tad, ja tā tiks ielikta pagrabā, jo skaņas stiprums pat man pieaugušajam rada nepatīkamas sajūtas! Tie taču bērni, sāciet ko darīt lietas labā!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
07.02.2020. 14:31

Labdien! Pašvaldība uzdevusi ģenerāluzņēmējam pārbaudīt PII signalizācijas sistēmu, pievēršot uzmanību Jūsu minētajiem trūkumiem. Signalizācija PII ‘Bērziņš” ierīkota atbilstoši a/s “Komunālprojekts” izstrādātajam būvprojektam “Pirmskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana Madonas ielā 50, Jēkabpilī”. Būvdarbu garantijas laiks 5 gadi no būves nodošanas ekspluatācijā, kura laikā būvētājam jānovērš nepilnības izpildītajos darbos.

Elīna Miščenko
20.01.2020. 11:29
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Pretī Domes stāvlaukumāir pazudušas baltās līnijas, kas atkal apgrūtina kārtīgu automašīnu novietošanu. Vai varētu to sakārtot? Paldies!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
03.02.2020. 10:57

Labdien! Stāvlaukuma marķēšana iespējama tikai atbilstošos laika apstākļos. Sobrīd laika apstākļi nav piemēroti šāda veida darbiem. Laikā, kad notiks pilsētas ielu brauktuvju marķēšana, tiks izskatīta iespēja izveidot marķējumu arī augstākminētajā stāvlaukumā.

Silvija Kukle
16.01.2020. 18:02
Kategorija: Citi
Labdien! Vēlos uzrakstīt par mūsu brīnišķīgo sētnieci. Dzīvoju Viesītes ielas 41. mājā. Tik čaklu un akurātu cilvēku, kā mūsu sētniece, reti dzīvē gadās sastapt. Nezinu ne viņas vārdu ne uzvārdu, bet katru dienu baudu viņas brīnišķīgā darba augļus. Vienalga vai tie ir rudens vēji, kas trauc kokiem lapas vai lielās pūkainās sniega pārslas, ar visu viņa tiek galā nevainojami. Ļoti ātri un ļoti tīri! Par gružiem un papīriem nemaz nerunājot. Nesaprotu kāds ir viņas darba laiks, jo es viņu redzu bieži un viņa vienmēr strādā! Noprotu, ka viņai apkopjamā teritorija ir paliela, jo sētniece darbojas arī pie blakus mājām. Šī sieviete ir pelnījusi pateicību par savu akurāto, nesavtīgo darbu! Paldies viņai! Ar cieņu, Silvija
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
27.01.2020. 13:21

Labdien! Čaklā sētniece ir Inese Rancova, kura Namu pārvaldē strādā septiņus gadus. Viņas pārziņā ir teritorijas pie Viesītes ielas mājām nr.39 un 41, kā arī pie Viestura ielas mājas nr.41. Inesei patīk savs darbs, un to jūt arī to māju iedzīvotāji, kuru teritorijā viņa strādā.

Namu pārvalde teic paldies ikvienam, kurš novērtē mūsu sētnieku darbu!

Lapas