Jautā pašvaldībai

Inga Celmiņa 1
28.05.2019. 13:55
Kategorija: Domes vadībai
Vēlos uzdot jautājumu trešo reizi, un ceru saņemt beidzot izsmeļošu atbildi uz uzdoto jautājumu, nevis tikai atrakstīšanos, ka šī gada budžetā šim mērķim nauda nav paredzēta. Jautājums ir - KAD TIKS ASFALTĒTA ĀBEĻU IELA, JĒKABPILĪ???
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
29.05.2019. 14:59

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka jūnijā tiks veikti Ābeļu ielas seguma atputekļošanas darbi, kas būtiski samazinās putekļu veidošanos vasaras sezonā. Ābeļu ielas pārbūve, izbūvējot asfaltbetona segumu 2019. gada pašvaldības budžetā netika apstiprināta un šogad netiks veikta.

 

Lina Boyne
27.05.2019. 16:54
Kategorija: Domes vadībai
Plašsaziņas līdzekļos atrodama informācija, ka šī gada 4.jūnijā Jēkabpils pilsētas bibliotēkā notiks tikšanās ar Viesturu Rudzīti, kas rīkots projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" ietvaros un kuru finansē Jēkabpils pilsētas dome. Vēršu Jūsu uzmanību, ka V.Rudzītis savos publiskajos izteikumos un publikācijās ir paudis viedokli, kas klaji atbalsta vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievieti. V.Rudzītis vienā no saviem savā bloga ierakstiem 2014.gadā pauž “Kā panāksit, ka sieviete bez sišanas kļūst par priekšzīmīgu māti, sievu un Sievieti galu galā." Ņemot vērā minēto, lūdzu atcelt paredzēto tikšanos ar Viesturu Rudzīti Jēkabpils pilsētas bibliotēkā 2019.gada 4.jūnijā, kurš atklāti atbalsta vardarbību un kuru Latvijas Psihoterapeitu biedrība ir izslēgusi no savām rindām dēļ saviem izteikumiem, kuri nav savienojami ar psihoterapeita profesionālo ētiku un rada izkropļotu un nepatiesu priekšstatu par psihoterapiju.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
29.05.2019. 10:21

Labdien! 

Lekcija – diskusija “Izglīto prātu un atver dvēseli” notiek Jēkabpils pilsētas bibliotēkas organizētā lekciju – diskusiju cikla “Gars. Ķermenis. Veselība” ietvaros, kas tiek īstenoti projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī”. Projekta veselības veicināšanas pasākumu programmas mērķis ir aktualizēt Jēkabpils sabiedrības interesi par fizisko un garīgo veselību. Lekcija skars jautājumu par mūsu aizvēsturisko senču pieredzi, kā mūsdienu cilvēka informācijas krātuvi, kā zināšanām, kam ir praktiska nozīme, ko izmantojam, risinot savus ikdienas jautājumus.

Saistībā ar Jūsu iesniegumā izteiktajām bažām, vēršu Jūsu uzmanību, uz to, ka rīkotais pasākums ir lekcija – diskusija, līdz ar to pasniegtajam saturam ir jākalpo par diskusijas avotu. Tā kā diskusijas pamatā ir pretrunas, pasākuma rīkotāji uzskata, ka izvēlētais lektors, ar izvirzītajām teorijām, lekcijas saturu ir atbilstošs paredzētajam mērķim. Organizatori cer uz saturisku diskusiju iesaistoties vietējās sabiedrības pārstāvjiem ar Jēkabpilī esošo sapratni par lekcijā aizskartajiem jautājumiem. 

Psihoterapeits Viesturs Rudzītis savos darbos ir izvirzījis teorijas par sieviešu un vīriešu dabu sabiedrībā mūsdienās un atskatoties vēsturiski. Diemžēl darbos izvirzītās metamorfozes tiek izrautas no konteksta, interpretētas tieši un tiražētas masu medijos. V.Rudzītis pēc būtības nekad nav mudinājis uz vardarbību pret sievieti. 

Organizatori aicina apmeklēt pasākumu un piedalīties diskusijā, ar cerībām uz jūsu  kompetenci apspriestajos jautājumos un cerībā, ka esat iepazinies ar V.Rudzīša publikācijām un izvirzītajām teorijām. Jūsu līdzdalība veicinātu diskusijas saturisko kvalitāti. 

Jautājumiem par vardarbības novēršanu pret sievieti Jēkabpilī, acīm redzot, ja uzskatāt šo jautājumu par aktuālu,jāorganizē cita diskusija ar šī jautājuma risināšanā kompetentiem speciālistiem un ieinteresētām personām, tā kopīgi meklējot problēmas risinājumu. 

 

Salvis Speldziņš
26.05.2019. 19:17
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 18.04.2019. 14:02 Situācija apsekota dabā, uzdevums atbildīgajam dienestam veikt ielu seguma remontu. Pagājis mēnesis un atbildīgais dienests nav vēl neko darījis lietas labā Bedrēm uz Pļaviņu ielas un Strūves parkā 4.04.19 jautājums! Kas ir atbildīgais dienests??
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
27.05.2019. 13:11

Atbildīgais dienests ir SIA "Jēkabpils pakalpojumi". Darbi vēl nav paveikti, jo ielu remontdarbi notiek prioritārā secībā, atbilstoši ielu uzturēšanas klasēm.

 

Aija Bētiņa
23.05.2019. 09:46
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Vai šovasar tiks pļauta zāle Pļaviņu ielā,ne tikai uz Daugavas pusi,bet tieši uz dzīvojamo māju pusi? Ne jau visiem ir ar ko pļaut.Paldies,ja atbildēsiet!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
27.05.2019. 16:22

Labdien!

Ar Jēkabpils pilsētas domes  24.10.2013.  lēmumu Nr.445 ir apstiprināti Saistošie noteikumi “Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi”, kas nosaka, ka privātmājai pieguļošā teritorija ir jākopj ēkas īpašniekam. Pamatojoties uz pašvaldībai pieejamo informāciju, šis ir privātīpašums, līdz ar to ēkai pieguļošā teritorija jākopj ēkas īpašniekam. 

guntis kalnare
13.05.2019. 20:21
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Jautājums sakarā ar Jēkaba ielas remontu. Vai ir iespēja izveidot uzbērumu, lai varētu iebraukt pagalmā Jēkaba ielā 28? Paldies.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
15.05.2019. 09:48

Infomācija nodota atbildīgajam būvuzņēmējam, tuvākajā laikā situācija tiks atrisināta un nodrošināta iebraukšana īpašumā.

Baiba Safronova
10.05.2019. 19:10
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Paldies par ūdens ielas izlīdzināšanu!Esam ļoti pateicīgi!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
15.05.2019. 08:05

Paldies par informāciju!

Velta Vilkāja
09.05.2019. 22:45
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien, Izskatot veloplānojumu, ar prieku var pamanīt, ka paredzēts sakārtot Zīlānu ielas malas līdz pilsētas robežai (ne tikai līdz Ventas ielai vai Ķieģeļu ielai). Krāsainajā kartē nav norādes, vai beidzot būs gājāju pāreja pie Lielā un Zīlānu ielas krustojuma, kur 3.maršruta autobusa pasažieriem (īpaši, 3.vidusskolas bērniem) jāšķērso ar tranzītu noslogotā brauktuve. Pilsētā daudzas gājēju pārejas ierīkotas daudz mazāk intensīvas satiksmes vietās. Cieņā, Velta Vilkāja,
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.05.2019. 16:52

Paldies par Jūsu jautājumu. Informējam, ka velokoncepcija ir ierosinājums optimālai velosatiksmes attīstībai, nevis veloceliņu izbūves būvprojekts. Zīlānu iela tuvāko gadu laikā tiks pārbūvēta. Posmam no Rīgas ielas līdz Ventas ielai ielas pārbūves būvdarbi tiks pabeigti nākamgad. Posmam no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai, ielas pārbūves būvdarbi tiks pabeigti šogad. Posmam no Ķieģeļu līdz Oļu ielai tiek izstrādāts pārbūves darbu būvprojekts. Zīlānu ielas posmam no Oļu ielas līdz Jēkabpils pilsētas robežai tiks lūgts Satiksmes ministrijas līdzfinansējums. Kopīgais gājēju un velo celiņš būs vienā ielas pusē. Zīlānu un Lielās ielas krustojuma gājēju pārejas iespējamo izveidošanu noteiks konkrētā tranzītielas būvprojekta ietvaros.

Алина Эйдельштеин
03.05.2019. 13:21
Kategorija: Sociālā aprūpe
Esam jauna ģimene,4,5 mēnesi atpakaļ mums piedzima dvīņi,esam reģistrā uz dzīvokļu saņemšanu,vai dvīņu piedzimšana var paātrināt procesu?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.06.2019. 11:15

Jūs esat reģistrēta dzīvokļa saņemšanas rindā, pašvaldība var Jums piedāvāt 2 istabu dzīvokli Ķieģeļu ielā 7-38, Jēkabpilī. Vairāk Jums piemērotu brīvu dzīvokļu nav. Diemžēl pašvaldība jaunus mājokļus neceļ.

Sandra Ābola
02.05.2019. 14:10
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Lūdzu, būvvalde apsekojiet Bebru rajona nesen rekonstruētās gājēju ietves. Kārtējais PMK šedevrs - bruģis ļoti daudzās vietās ir izdrupis, izlūzis, tā, itkā būtu pagājuši jau desmitiem gadu.. Kurš par to ir atbildīgs? Projekts pabeigts, nauda sadalīta, guļam mierīgi, vainīga ir ziema ?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.05.2019. 10:44

Akts par objekta "Dūmu ielas, Atmodas ielas un Kadiķu ielas pārbūve Jēkabpilī" pieņemšanu ekspluatācijā parakstīts 21.12.2017. No šī datuma spēkā ir garantijas laiks, ka būvdarbu defektus, kas atklājušies 5 gadu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem. 10.04.2019. piedaloties Jēkabpils pilsētas pašvaldības pārstāvim un būvdarbu veicēja SIA “Ošukalns” pārstāvjiem tika veikta bruģētās ceļu klātnes apsekošana. Būvdarbu veicējam garantijas laika nosacījumu izpildes ietvaros uzdots nomainīt bojāto ceļu klātnes materiālu līdz 01.06.2019.

Baiba Safronova
01.05.2019. 07:32
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien vēlreiz!Uncik ilgi būs jāgaida līdz tiks veikts ūdens ielas atzara planēšana?Pagājušo reiz pirms diviem gadiem tā arī nekas netika darīts!Un izskatās ,ka arī šoreiz tikai solījumi..!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.05.2019. 10:27

Darba uzdevums ir uzdots un drīzumā darbi tiks paveikti, bet tie nav prioritāri, jo Ūdens ielai ir noteikta D (zemākā) uzturēšanas klase. Ūdens ielas atzars ir 50 m gara šaura brauktuve, kura beidzas strupceļā.

inese zemīte ♥ ♥ ♥
18.04.2019. 15:32
Kategorija: Domes vadībai
Par Auseklīšiem! Skaista atbilde iedzīvotājiem! Vairāki īpašnieki, kā tad mēs maksājam visus maksājumus- vai katram īpašniekam atsevišķi? Arī NĪN tiek maksāts pašvaldībai? Ir tikai atrakstīšanās un nevēlēšanās kaut ko darīt iedzīvotāju labā. Jāgriežas laikam citās iestādēs būs! Tas nav normāli! Ja grib- izdara visu, ja ne- atrakstās. Zinu (no domē strādājošiem cilvēkiem),ka var atsavināt īpašumus, tik tas process ir garš. Neviens jau to negrib darīt. Jūs strādājat iedzīvotāju labā!!!!!!! Lūdzu, atbrauciet un savelciet ar krāsām robežas- kur un kas kam pieder? To gan mēs varam pieprasīt,lai zinām ar juridiski pareizi noformētiem dokumentiem vērsties pie atbildīgajām personām!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
15.05.2019. 09:41

Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija apsekoja īpašumu Auseklīša iela 23, Jēkabpilī. Pēdējais īpašnieks minētajam īpašumam bija SIA “L Investīcijas” reģistrācijas numurs 42103024452, Tirgoņu iela 22, Liepāja, kas izslēgta no komercreģistra 04.10.2017. Īpašumam Auseklīša iela 23, Jēkabpils (kadastra numurs 5601 002 4504) nav īpašnieka (bezīpašnieka statuss). Īpašuma statuss līdz šai dienai nav mainīts. Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija nevar veikt nekādas tiesiskas darbības, lai veicinātu īpašuma sakārtošanu.

Kristīne Butkus
18.04.2019. 13:17
Kategorija: Domes vadībai
Par Auseklīša ielu. Tad, lūdzu, dariet kaut ko, lai šīs juridiskās personas pilda savas saistības. Iekšpagalma grausts nav apsekots jau gadiem. Pagājušogad ne reizi netika nopļauta zāle ne no vienas puses. Graustam viss vaļā, iekļūt nesagādā problēmas. Lieki pieminēt laikam bezpajumtniekus un 2 līķus 5 gadu laikā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
15.05.2019. 09:41

Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija apsekoja īpašumu Auseklīša iela 23, Jēkabpilī. Pēdējais īpašnieks minētajam īpašumam bija SIA “L Investīcijas” reģistrācijas numurs 42103024452, Tirgoņu iela 22, Liepāja, kas izslēgta no komercreģistra 04.10.2017. Īpašumam Auseklīša iela 23, Jēkabpils (kadastra numurs 5601 002 4504) nav īpašnieka (bezīpašnieka statuss). Īpašuma statuss līdz šai dienai nav mainīts. Ņemot vērā iepriekš minēto, Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija nevar veikt nekādas tiesiskas darbības, lai veicinātu īpašuma sakārtošanu.

Sanita Kar
18.04.2019. 11:20
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Varbūt Jums ir informācija kāpēc jau otro nēdēļu pēc kārtas, nepārtraukti, deg apgaismojums starp "Sīpolnieku" un veikalu "Beta"?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.04.2019. 13:14

Labdien! Šie apgaismes stabi nav pieslēgti pie Jēkabpils pilsētas pašvaldības ielu apgaismojuma tīkla.

inese zemīte ♥ ♥ ♥
18.04.2019. 10:34
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Kad vienreiz tiks sakārtots un labiekārtots Auseklīšu mikrorajons? Ceļi drausmīgi, ietves nekādas. Ne bērniem ar riteņiem braukt, ne māmiņām ar ratiņiem! Automašīnas nav kur noparkot, grausti nav sakopti!Jau sen tik solīts šo lietu risināt. Sajūta,ka neesam daļa no Jēkabpils! Atbrauciet visi, lūdzu, mazā ekskursijā uz Auseklīšiem un novērtējiet situāciju!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.04.2019. 13:49

Auseklīšu mikrorajons atrodas uz vairāku īpašnieku zemes īpašumiem (fiziskas personas īpašums, juridiskas personas īpašums, jaukta statusa kopīpašumus, pašvaldības īpašums), kas būtiski apgrūtina līdzekļu ieguldīšanas un teritorijas sakārtošanas iespējas. Ar jautājumiem par teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu jāvēršas pie īpašniekiem un uzturētājiem.

 

Kristīne Butkus
17.04.2019. 12:46
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Kad plānots sakopt apkārtni ap Auseklīša ielas nepabeigto māju? (Tā, kas iekšpagalmā). Skats briesmīgs. Neskatoties uz to, ka šajā veselībai un dzīvībai bīstamajā ēkā (graustā) var tikt iekšā jebkurš, tad apkārtnē ir vesela izgāztuve un nepļauta pagājušā gada zāle.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
18.04.2019. 10:41

Labdien!

Teritorijas pie Auseklīšu ielas Nr.23, Auseklīšu ielas Nr.13 zeme pieder juridiskām personām, kuriem jāveic teritorijas sakopšana.

Lapas