Jautā pašvaldībai

Salvis Speldziņš
14.04.2020. 17:39
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Kāpēc netiek novērtēts sētnieku darbs uz Pļaviņu ielas no Strūves parka virzienā uz celtniekiem! Ja sētnieks ir salicis lapas maisos un saslaucījis taciņu tad vismaz nedēļas laikā ir iespējams aizvest lapu maisus lai tos vārnas nepaspēj saplēst un lapas vējš par jaunu neiznesā! Jo viens maiss no rudens kā noripojis no dambja tā tur arī stāv jau putnu saplēsts! Un pie reizes lielās talkas uzdevums būtu salasīt plastmasas un stiklus šai posmā abas dambja nogāzes! P.S dažviet vēl ir manāmi izšauto salūtu čaulītes!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 08:47

Teritorija sakopta un atkritumi tiek izvesti reizi nedēļā.

Dace Boroduļina
14.04.2020. 00:12
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Sakiet lūdzu- Vai 2020.gadā būs trotuārs visas Zīlānu ielas garumā /lielceļa posmā, vai tas savienosies ar trotuāru, kas ir ceļa turpinājumā t.i. pa kuru ceļa pusi paredzēts trotuārs?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
05.05.2020. 10:04

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Zīlānu ielas posmam no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai ir izstrādāts pārbūves darbu būvprojekts, kura ietvaros paredzēts izbūvēt gājēju un velobraucēju celiņu ielas kreisajā pusē. Gājēju un velobraucēju celiņa izbūve Zīlānu ielas posmā no Oļu ielas virzienā uz Jēkabpils pilsētas robežu, lai savienotu ar esošo celiņu no Zīlānu puses tiek plānota tuvāko gadu laikā.

Juris Pentums
08.04.2020. 16:15
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien! Vēlējos uzzināt, to, kad notiks Medņu un Ļaudonas ielu asfaltēšanas darbi, kuri paredzēti šogad? Kā arī kāds segums tiks klāts - gluds asfalta segums vai tikai nokaisīts pa virsu frēzētais asfalts?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
05.05.2020. 10:05

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka šobrīd norit iepirkums par minēto ielu asfaltēšanas darbu dokumentācijas izstrādi un būvdarbiem. Būvdarbi paredzēti 2020. gada sezonā, precīzu laiku šobrīd nav iespējams noteikt, jo tas atkarīgs no iepirkuma norises gaitas, dokumentācijas izstrādes gaitas un citiem faktoriem. Tiks ieklāts karstā asfaltbetona segums.

Ina Pastare
02.04.2020. 19:09
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien!Cik ilgi Nameja iela 18 stāvēs vējā nolaustas egles saknes? Vai tiešām nevarēja uzreiz sakopt kad sazageja pašu egli,bet saknes atstāja kā karikatūru?!
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 08:47

Darbi ir veikti

Sandra Malniece
28.03.2020. 15:20
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Ir pieņemts lēmums par pārtikas pabalsta piešķiršanu 1-9.klašu skolēniem, kuri mācās pašvaldības skolās un vecāki deklarēti pilsētā. Tā nu ir sanācis, ka bērns mācās Krustpils pamatskolā, jo tā atrodas gandrīz pie mājām. Juridiski tā ir cita pašvaldība. Mans bērns tāds nav vienīgais. Vai nevarētu nākt pretī arī šiem bērniem, kam vecāki deklarēti pilsētā? No visiem mūsu ģimenes strādājošajiem nodokļi tomēr ienāk pilsētas kasē.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 09:01

Ar Jēkabpils pilsētas domes 26.03.2020. lēmumu Nr.175 (protokols Nr.6, 60.§) ir veikti grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā”. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.11. apakšpunktu šādā redakcijā: “6.11. pabalsts pārtikas preču iegādei Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.-9.klases izglītojamiem. Saistošajos noteikumos papildinātais pabalsts spēkā būs tikai 2019./2020. mācību gadā par diviem mēnešiem: aprīli un maiju. Ja ģimenei ir piešķirts daudzbērnu, trūcīgās vai mazdrošinātais statuss, lūdzu griezties pēc palīdzības, Jēkabpils Sociālajā dienestā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
21.05.2020. 16:31

Labdien!
Pateicoties uzņēmuma SIA „LatGran” atbalstam tika rasta iespēja  nodrošināt  pabalstu pārtikas preču iegādei  dāvanu kartes veidā arī Jēkabpils pilsētā deklarētajiem skolēniem, kuri mācās citu novadu pašvaldību izglītības iestādēs.

Iluta Sarnovska
23.03.2020. 10:56
Kategorija: Domes vadībai
Labdien, Sakarā ar situāciju valstī vai projektētāja iesniegums būvvaldē par dzivokļa (Dārzu iela 1-1, Jēkabpils) pārbūvi varētu būt izskatīts un akceptēts nenoteiktā laikā? Tā kā citi darbi ir pakārtoti jūsu izsniegtajai atļaujai, es vēlētos zināt iespējamos laikus. Paldies. Ar cieņu, Iluta Sarnovska, 25 123 546
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
08.04.2020. 14:46

Būvniecības iecere Jēkabpils pilsētas būvvaldē saskaņota 31.03.2020.

Velta Vilkāja
05.03.2020. 22:09
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien, vai var sagaidīt, ka tiks ierīkota gājēju pāreja Zīlānu un Lielās ielas krustojumā pie 3.autobusa pieturas, lai drošāk varētu šķērsot brauktuvi ar intensīvo satiksmi, īpaši skolēniem, atgriežoties no mācībām pilsētā?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
06.03.2020. 15:02

Lai izveidotu gājēju pāreju, ir jābūt priekšnosacījumiem, kas sevī ietver gājēju satiksmes intensitāti un transportlīdzekļu intensitāti. Gājēju intensitāte Zīlānu ielā pie Lielās ielas pieslēguma nav pietiekoša, lai būtu pamats izveidot gājēju pāreju. Tuvāko gadu laikā plānots izveidot gājēju / velobraucēju celiņu no Oļu ielas līdz izbūvētajam celiņam Zīlānu virzienā. Pieaugot gājēju satiksmes plūsmai līdz atbilstošam apjomam, tiek plānots izveidot gājēju pāreju pāri Zīlānu ielai.

Velta Vilkāja
05.03.2020. 22:05
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Kad varēs sagaidīt DROŠU un bez dubļiem pārvietošanās iespēju gar Zīlānu ielas malu līdz Lielajai ielai?
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
06.03.2020. 15:01

Zīlānu ielai, posmā no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai, ir izstrādāts pārbūves darbu būvprojekts. Pārbūves darbu ietvaros ir paredzēta arī gājēju / velosipēdistu celiņa izbūve. Būvdarbus plānots uzsākt 2020. gadā. Zīlānu ielas posmam no Oļu ielas līdz Mežāres ielai bija paredzēts veikt pārbūvi ar Satiksmes ministrijas līdzfinansējumu, bet līdzfinansējums netika piešķirts un pārbūves darbi atlikti. 2020. gada sezonā tiks veikts iesēdumu remonts pie skatakām. Tiek plānots tuvāko gadu laikā izbūvēt gājēju / velosipēdistu celiņa savienojumu no Oļu ielas ar celiņu no Zīlānu puses.

Velta Vilkāja
05.03.2020. 22:02
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Labdien, vai pilsētas mikrorajona labiekārtošanas nolūkos beidzot varēs IERĪKOT IELU APGAISMOJUMU Smilšu/1.Maija/Ošu ielu mikrorajonā. gribas atgādināt, ka arī aiz dzelzceļa ir PILSĒTAS teritorija (kur vajadzētu sakopt arī aizaugušās pašvaldības teritorijas un iztīrīt lielo novadgrāvi paralēli 1.maija ielai). Paldies par atbildi.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
10.03.2020. 09:03

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Smilšu/1.Maija/Ošu ielu mikrorajonā šogad nav plānota ielu apgaismojuma izbūve. Tā kā šajā mikrorajonā nav Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederoša elektroenerģijas pieslēguma, tad nodrošināt minimāli apgaismotu ielu arī nav iespējams.

Irma Dudeka Jurkevica
02.03.2020. 21:33
Kategorija: Pilsētsaimniecība
Kas ir atbildigs par Priežu ielu greiderēšanu.Kāpēc greiders preti majāi 1 ceturto gadu stumj škembas prom, atstāj smilšainas bedres.Kāpēc vajag greiderēt gludu kā asfalts ceļu preti mājām 9,7,5,3,1(bija).Kāpēc preti mājām 11,13 izgreiderēja lielu bedri izstumjot škembas pa malām.Tagad tur lietus laikā liela peļke.Kurš tagad salabos tās bedres.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
04.03.2020. 11:25

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka par Jēkabpils pilsētas ielu, tai skaitā grantēto ielu, uzturēšanu atbildīgais dienests ir SIA Jēkabpils pakalpojumi. Priežu iela tika apsekota dabā, un konstatēts, ka ielas segums daļā no ielas ir nolietojies, turklāt lietus ūdens noteci traucē nomaļu uzaugums. Tuvākajā laikā, labvēlīgos laika apstākļos, tiek plānota ielas seguma papildināšana un nomaļu uzauguma noņemšana problemātiskajos ielas posmos.

Aija Bētiņa
24.02.2020. 08:15
Kategorija: Domes vadībai
Labdien! Lūdzu salabojiet apgaismojumu Pļaviņu ielā sākot no Celtnieku mikrorajona. Nedeg neviena laterna.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
25.03.2020. 10:50

Labdien!
Šobrīd šajā posmā notiek remontdarbi, tiklīdz tie tiks veikti apgaismojums tiks atjaunots.

Lapas