Licencēšanas komisija

Licencēšanas komisija

Norises vieta: 
Brīvības iela 120, Jēkabpils
Darba laiks: 
Pēc nepieciešamības
Aivars
Kraps
Komisijas priekšēdētājs
Iveta
Upmace
Komisijas locekle
Anita
Moskovska
Komisijas locekle
Vita
Trofimoviča
Komisijas locekle
Izmaiņu datums 06.11.2018. 12:43