Būvobjektu apskate pilsētā 13.08.2019.

Būvobjektu apskate pilsētā 13.08.2019.