Ekumēniskais dievkalpojums un svētku pieņemšana pie priekšsēdētāja

Ekumēniskais dievkalpojums un svētku pieņemšana pie priekšsēdētāja