Izvēlēta pilsētas galvenā egle

Izvēlēta pilsētas galvenā egle