Pašvaldība un LIZDA noslēdz vienošanos par sadarbību