Covid-19 krīze nav būtiski ietekmējusi Jēkabpils pilsētas budžetu