Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Vienas pieturas aģentūra (VPA)

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
 • Pirmdiena8:30 - 17:00
 • Otrdiena8:30 - 17:00
 • Trešdiena8:30 - 17:00
 • Ceturtdiena8:30 - 17:00
 • Piektdiena8:30 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Apbalvojums - goda nosaukums “Jēkabpils Goda pilsonis” ir augstākais Jēkabpils pilsētas pašvaldības apbalvojums.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
  1. Par sevišķiem nopelniem Jēkabpils pilsētas labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā;

  2. Kuras ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājušas Jēkabpilī, sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā, tās izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas pilsētas izaugsmi kopumā un veicinājušas iedzīvotāju labklājību, kuru darbu var novērtēt kā ”mūža ieguldījumu”;

  3. Jēkabpilī nodarbojušās ar labdarību.

  Personām, kurām piešķirts apbalvojums „Jēkabpils Goda pilsonis”, pasniedz krūšu zīmi.

  Personai, saņemot apbalvojumu „Jēkabpils Goda pilsonis”, tiek piešķirta naudas summa 500.00 euro apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

  Apbalvojumu “Jēkabpils Goda pilsonis” var piešķirt arī augstām Latvijas un ārvalstu valsts amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu vadītājiem.

  Apbalvojumu “Jēkabpils Goda pilsonis” piešķir vienu reizi gadā ne vairāk kā 2 personām. Atkārtoti apbalvojumu “Jēkabpils Goda pilsonis” vienai personai nepiešķir. Apbalvojuma “Jēkabpils Goda pilsonis” saņēmušās personas par tiem pašiem nopelniem neapbalvo ar citiem pašvaldības apbalvojumiem.

  Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
  Ierosinājumus apbalvojumu saņemšanai var iesniegt visa kalendārā gada laikā Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Jēkabpils pilsētas domes deputāti, komitejas, komisijas, darba grupas, valsts un pašvaldības iestāžu vadītāji, sporta kluba vai organizācijas pārstāvji, juridiskas personas vai iedzīvotāji - ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas.

  Saņemšana:
  -Apbalvojumu “Jēkabpils Goda pilsonis” pasniedz 18.novembra svētkos.

 2. Pakalpojuma maksa
  Bezmaksas pakalpojums

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesniegums

Saņemt pakalpojumu