Izziņa par būves neesību

Izziņa par būves neesību

Jēkabpils pilsētas būvvalde pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja pieprasījuma saņemšanas mēneša laikā izdod izziņu par būves neesamību dabā iesniegšanai valsts vai pašvaldības iestādēs

Izmaiņu datums 03.08.2018. 15:51