Rakšanas darbu atļauju izsniegšana

Rakšanas darbu atļauju izsniegšana

Visos gadījumos, kad nepieciešama rakšanas darbu veikšana (rokot dziļāk par 0,3 m) pašvaldības administratīvajā teritorijā, pirms darbu sākšanas jāsaņem rakšanas darbu atļauja. Patvaļīga rakšanas darbu veikšana pašvaldības administratīvajā teritorijā ir aizliegta

Izmaiņu datums 03.08.2018. 15:53