Tehnisko noteikumu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai saņemšana

Tehnisko noteikumu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai saņemšana

Visos gadījumos, kad nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus vai tehniskās prasības objektam, tās ir jāpieprasa Jēkabpils pilsētas Būvniecības nodaļā

Izmaiņu datums 04.03.2020. 16:11