Apbalvojuma “Gada jēkabpilietis” piešķiršana

Apbalvojuma “Gada jēkabpilietis” piešķiršana

Apbalvojums “Gada jēkabpilietis” ir medaļa, ko piešķir fiziskām personām, kuras kļuvušas par autoritātēm pilsētā, ieguvušas popularitāti iedzīvotāju vidū ar savu darbu, uzskatiem un uzvedību.

Personai, saņemot apbalvojumu „Gada jēkabpilietis”, tiek piešķirta naudas summa 300.00 euro apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

Apbalvojums “Gada jēkabpilietis” piešķirams ne vairāk kā 2 personām gadā.Atkārtoti apbalvojumu “Gada jēkabpilietis” vienai personai nepiešķir

Izmaiņu datums 31.07.2018. 13:29