Apbalvojuma “Jēkabpils Goda pilsonis” piešķiršana

Apbalvojuma “Jēkabpils Goda pilsonis” piešķiršana

Apbalvojums - goda nosaukums “Jēkabpils Goda pilsonis” ir augstākais Jēkabpils pilsētas pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām:

1. Par sevišķiem nopelniem Jēkabpils pilsētas labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā;

2. Kuras ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājušas Jēkabpilī, sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā, tās izpētē un kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas pilsētas izaugsmi kopumā un veicinājušas iedzīvotāju labklājību, kuru darbu var novērtēt kā ”mūža ieguldījumu”;

3. Jēkabpilī nodarbojušās ar labdarību.

Personām, kurām piešķirts apbalvojums „Jēkabpils Goda pilsonis”, pasniedz krūšu zīmi.

Personai, saņemot apbalvojumu „Jēkabpils Goda pilsonis”, tiek piešķirta naudas summa 500.00 euro apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

Apbalvojumu “Jēkabpils Goda pilsonis” var piešķirt arī augstām Latvijas un ārvalstu valsts amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu vadītājiem.

Apbalvojumu “Jēkabpils Goda pilsonis” piešķir vienu reizi gadā ne vairāk kā 2 personām. Atkārtoti apbalvojumu “Jēkabpils Goda pilsonis” vienai personai nepiešķir. Apbalvojuma “Jēkabpils Goda pilsonis” saņēmušās personas par tiem pašiem nopelniem neapbalvo ar citiem pašvaldības apbalvojumiem

Izmaiņu datums 31.07.2018. 13:30