Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss

Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes izveidota komisija, izskata iesniegumu un sniedz atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai šī statusa piešķiršanas atteikumu. Atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam komisijas sekretārs sagatavo Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes lēmuma projektu. Pēc domes lēmuma pieņemšanas tiek sagatavoti dokumenti apliecības un krūšu nozīmes izgatavošanai

Izmaiņu datums 03.08.2018. 15:07