Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).

Izmaiņu datums 12.03.2020. 15:28