Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss

Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss

Pašvaldība līdzekļus projektu līdzfinansēšanai piešķir konkursa kārtībā,pašvaldības kārtējā gada budžetā paredzēto līdzekļu apmērā.

Projektu līdzfinansējuma pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt NVO pretendenti, kuru juridiskā adrese ir Jēkabpils pilsētā un tās biedrības, kuras ir noslēgušas sadarbības līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību

Izmaiņu datums 31.07.2018. 13:33