Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju izsniegšana

Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju izsniegšana

Personām, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, izziņas, var tās saņemt Jēkabpils dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu, pilnvarotām personām – pilnvaru)

Izmaiņu datums 31.07.2018. 10:56