De minimis atbalsta piešķiršana

De minimis atbalsta piešķiršana

De minimis atbalsts - komercsabiedrībai noteiktā laika posmā piešķirts komercdarbības atbalsts (atbalsts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam), kuru piešķir uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

Atbalsta sniedzējs — valsts vai pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona, kas pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu vai kas ir atbildīga par atbalsta programmas izstrādi vai atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piemērošanu.

https://eds.vid.gov.lv/login/ - pieteikšanās

https://www.youtube.com/watch?v=5-7g1irFdc4&feature=yaoutu.be - video pamācība

Izmaiņu datums 09.02.2021. 12:58