Izziņa par personas dzīvesvietu

Izziņa par personas dzīvesvietu

Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam par pašas personas, nepingadīgo bērnu, aizgādnībā vai aizgādnībā esošu personu deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), norādot pamatojumu un mērķi ziņu saņemšanai.

Pašvaldība, pamatojoties uz personas pieprasījumu, ziņu pieprasītājam sniedz reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja personas dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī vai mirušas personas pēdējā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Izmaiņu datums 31.07.2018. 13:19