Dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšana, pagarināšana un izbeigšana

Dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšana, pagarināšana un izbeigšana

Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, dzīvesvietas maiņas gadījumā, kā arī dzīvojamās telpas īres līguma termiņam izbeidzoties, pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus vai prasīt līguma pagarināšanu, līguma izbeigšanu

Izmaiņu datums 03.08.2018. 15:36