Dzīvokļa piešķiršana

Dzīvokļa piešķiršana

Ja persona, pamatojoties uz 2016.gada 15.decembra saistošiem noteikumi Nr.32 „Saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Jēkabpils pilsētā” ir reģistrēta reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā, tā var izvēlēties konkrētu dzīvokli no pašvaldības brīvo dzīvokļu saraksta.
Brīvo dzīvokļu saraksts pieejams Brīvības ielā 120, Vienas pieturas aģentūrā un pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv

Izmaiņu datums 03.08.2018. 15:35