Neatliekamā palīdzība stihiskās nelaimes vai avārijas gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir gājusi bojā

Neatliekamā palīdzība stihiskās nelaimes vai avārijas gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir gājusi bojā

Personai neatliekami sniedzama palīdzība 48 stundu laikā no personas iesnieguma saņemšanas, ja saņemts personas iesniegums ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas, Dzīvokļu sadales komisijai pieņemot lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu vai nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu

Izmaiņu datums 03.08.2018. 15:39