Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Vienas pieturas aģentūra (VPA)

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
 • Pirmdiena8:30 - 17:00
 • Otrdiena8:30 - 17:00
 • Trešdiena8:30 - 17:00
 • Ceturtdiena8:30 - 17:00
 • Piektdiena8:30 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

  Dokumenti:
  1. Pieteikums, kurā papildus vispārējām prasībām tiek norādīts licencējamās programmas nosaukums un kontaktpersonas tālruņa numurs.
  2. Licencējamā programma 2 cauršūtos eksemplāros, kurā norādīts:
  2.1. kods LR Izglītības klasifikācijā un apakšprogrammas nosaukums,
  2.2. prasības iepriekšējai izglītībai,
  2.3. mērķi,
  2.4. uzdevumi,
  2.5. plānotie rezultāti,
  2.6. apgūstamie priekšmeti un to raksturojums,
  2.7. programmas īstenošanas plāns,
  2.8. programmas īstenošanas forma,
  2.9. materiālais un finansiālais nodrošinājums,
  2.10. programmas īstenošanas rezultātā izsniedzamā dokumenta apraksts;
  3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts darba inspekcijas izziņas par vietas un telpu atbilstību noteiktajām prasībām;
  4. Licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, norādot izglītību;
  5. Saskaņojums ar attiecīgo sporta veidu federācijām (savienībām, asociācijām), ja licencējamā izglītības programma sporta jomā ir saistīta ar noteiktiem sporta veidiem;
  6. Darba gaitas apraksts – tikai fiziskai personai.

  Licence tiek pārreģistrēta, ja, pamatojoties uz tās īpašnieka pieteikumu, nepieciešams licencē izdarīt izmaiņas vai to pagarināt. Pārreģistrācijas gadījumā jāiesniedz visi dokumenti, kas nepieciešami jaunas licences izsniegšanai un iepriekš izsniegtā licence

 2. Pakalpojuma maksa
  Bezmaksas pakalpojums

Saņemt pakalpojumu