Atzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu vai mācību organizēšanu mājās

Atzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu vai mācību organizēšanu mājās

Pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisijas kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko izglītības programmu, kā arī par mācību organizēšanu mājās

Izmaiņu datums 03.08.2018. 15:20