Bērnu uzņemšanas pašvaldības PII rindā

Bērnu uzņemšanas pašvaldības PII rindā

Jēkabpils pilsētā ir vienota bērnu reģistrācija uzņemšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis”, „Bērziņš”, „Kāpēcītis”, „Zvaigznīte”, „Zvaniņš”. Bērnam tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības programmas apguve tikai vienā pirmsskolas izglītības iestādē.
Pirmskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadu vecumam

Izmaiņu datums 13.05.2019. 10:01