Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšana

Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšana

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noteikusi kārtību, kādā pašvaldības finanšu līdzekļu saņemšanai tiek iesniegti un izvērtēti pieteikumi par Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanu.
Konkursa mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvdienās. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona

Izmaiņu datums 03.08.2018. 15:19