Pabalsts daudzbērnu ģimenei ēdināšanas izdevumu samaksai pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē

Pabalsts daudzbērnu ģimenei ēdināšanas izdevumu samaksai pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē

Pabalstu ēdināšanas izdevumu samaksai pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Jēkabpils pilsētas pašvaldība piešķir līdz kārtējā gada beigām šādā apmērā:
1. ģimenei, kurā ir trīs vai četri bērni – 50 % apmērā no pašvaldības domes noteiktās maksas;
2. ģimenei, kurā ir pieci vai vairāk bērnu – 100 % apmērā no pašvaldības domes noteiktās maksas
Tiesības saņemt pabalstu ir personai (ģimenei), kura pamata dzīvesvietu deklarējusi Jēkabpils pilsētā

Izmaiņu datums 03.08.2018. 15:16