Pašvaldības galvojums studējošās personas studiju kredītam

Pašvaldības galvojums studējošās personas studiju kredītam

Jēkabpils pilsētas pašvaldības vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās personas uzņemas studiju kredīta  saņemšanai no kredītiestādes.
Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Kredīta galvojums paredzēts studējošajiem, kuriem ir noteikta mācību maksa

Izmaiņu datums 03.08.2018. 15:19