Izziņas vai informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokli izsniegšana

Izziņas vai informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokli izsniegšana

Izziņas/ informatīvas vēstules paredzētas iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm u.c.

Izmaiņu datums 13.05.2019. 10:17