Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Jēkabpils pilsētā. Nodokļa maksātājam var tikt piešķirts nodokļa atvieglojums Jēkabpils pilsētas domes 2015.gada 17.decembra saistošie noteikumi Nr.37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā" un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos gadījumos

Izmaiņu datums 13.05.2019. 10:16